måndag 4 februari 2013

Jag har läst "De nya trälarna" av Anna Lena Norberg och Thomas Lundh


Häromveckan fick jag en bok av en kamrat som arbetar på Transport. Boken heter "De nya trälarna" och handlar om den utländska arbetskraften som arbetar i Sverige. Det gäller specifikt bygg-, transport- och skogsbranschen. Kända fall som t ex Filbornaverket här i Helsingborg varvas med historier som i alla fall inte jag hade hört talas om. Gemensamt för fallen är att utländska arbetskraft har utnyttjats i strid mot gällande nationell och EU-rättslig lagstiftning och att det hela pågår relativt öppet mitt ibland oss.

Det är påfallande lätt att fuska och det är ett hästjobb för myndigheter, fackförbund och seriösa arbetsgivare att försöka komma åt problemet. Samtidigt gynnas oseriösa företagare och i kölvattnet av detta kommer grov, organiserad brottslighet in i landet. I slutänden är fusket i vårt arbetsliv ett hot mot hela välfärdssektorn och vårt samhälle som vi känner det idag. Exemplet Cypern lyfts fram där lönedumpningen har gått så långt så att hela ekonomin är hotad. Även finska och franska kärnkraftsbyggen förekommer och det är hårresande när man hör om byggfusket som har förekommit där. Man ska ha väldigt klart för sig att dom fuskande företagen inte drar sig för någonting när det gäller att tjäna pengar.

Boken är lättläst då den är skriven i artikelform av dom två journalisterna Anna Lena Norberg och Thomas Lundh. Norberg ligger bland annat bakom sajten stoppafusket.nu. Det mesta materialet är hämtat ifrån deras olika artiklar i diverse tidningar runt om i landet. Den är inte heller speciellt tjock, ca 240 sidor, och språket är som sagt tidningssvenska. Jag tycker definitivt att du ska läsa boken om du är det minsta intresserad av arbetslivsfrågor eller av hur ekonomi- och jobbpolitik fungerar i vår globaliserade tillvaro.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar