fredag 15 februari 2013

Helt obegripligt och helt fel, helt enkelt.

Så här på fredagskvällen är det aldrig fel med lite mysig journalistik av högsta kvalité. Tyvärr bjuder inte DN på detta just idag. Tvärtom skriver man en artikel om Centerpartiets idéprogram som är helt obegriplig. Rubrik och ingress ser ut såhär:


DN konstaterar alltså i rubriken att C är enigt. Men redan i ingressen talar man sedan om att ett antal ledamöter har reserverat sig och att striden om programmet fortsätter. Det här upprepas senare längre ner i texten.

Reservation betyder enligt Wikipedia:

"Ett sätt att anmäla avvikande mening i en styrelse eller annat beslutande organ för den som ogillar beslutet. Den som reserverar sig anmäler det efter, och i direkt samband med, beslutet. Denne kan även tala om att han stöder ett annat förslag, såväl som lämna en skriftlig reservation. En reservation är i politisk mening en starkare markering än en protokollsanteckning eller att inte delta i beslutet. I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig."

Man kan alltså konstatera att reservation i grund och botten betyder att någon är oenig med fattat beslut. Centerpartiets partistyrelse är alltså helt uppenbart oeniga om idéprogrammet. Oavsett vad DN skriver i sin rubrik. Goddag yxskaft!

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar