torsdag 21 februari 2013

Direkt fegt och ansvarslöst av högerns företrädareHelsingborgs Dagblad har i sin tv-kanal HD24 gjort ett inslag i efterdyningarna av högerns beslut att dra in föreningsstödet till föreningarna i Folkets hus. Gunnar Bergdahl sätter fingret på vad det handlar om, ett ideologiskt motiverat beslut som är fel rent sakligt, och kritiserar högern kraftigt. I slutet av diskussionen berättar programledaren Linda Larsson att HD24 har sökt såväl kommunstyrelsens moderate styrelseordförande Peter Danielsson och hans kommunalrådskollega moderaten Christian Orsing för en kommentar. Dessa vill dock inte kommentera frågan eftersom dom anser att beslutet är demokratiskt fattat och därför finns det inget mer att tillägga.

Det här är ett oerhört kränkande och direkt ansvarslöst sätt att agera. Beslutet är demokratiskt fattat. Därom råder inga tvivel. En samlad höger enades i sitt ideologiskt fattade beslut. Men att man därmed ska sluta prata om beslutet och inte motivera varför man har fattat ett beslut är inget annat än högfärdigt och nonchalant. Som politiker har man ett ansvar att försvara dom beslut man har fattat och det är ens skyldighet att stå upp för det man har gjort. Det demokratiska samtalet pågår inte bara fram tills beslut är fattat utan fortsätter därefter bland annat i form av medial granskning och folklig uppföljning i allmänna val.

Det här förfaringssättet, att inte vilja svara på frågor eller diskutera saker som är negativa för den egna självbilden och som riskerar att sända negativa signaler till väljarna, har blivit allt vanligare bland Moderaternas företrädare. Mästare i grenen är som bekant statsministern själv. Ta bara hur han agerar i den nu aktuella Nuon-affären. Michael Sandin (M) som fram tills i höstas var kommunstyrelseordförande i Staffanstorp agerar allt som oftast likadant. Så fort något är negativt så flyr man ansvaret och i bästa fall skickar man fram någon underordnad att svara på frågorna. I ovan nämnda fall bemödar sig Moderaterna inte ens detta. Jag tycker det är ett oerhört nonchalant och föraktfullt sätt att hantera det demokratiska samtalet på.

Politik är inte bara att stråla sig i glansen av sin egen förträfflighet. Politik är inte bara att bedriva PR-kampanjer och reklamjippon. Politik är att ta ansvar för dom beslut man har fattat och ibland får man kavla upp ärmarna och ta fighten. Att fly undan är inget annat än fegt och ansvarslöst.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar