söndag 3 februari 2013

Det intressanta i dagens rapport

Foto: ekonomifakta.se
Idag presenteras en rapport som ger för handen att kommuner med låg andel utrikesfödda har större problem enligt FN:s utvecklingsindex än vad kommuner med många utrikesfödda har. Det här är intressant och pekar på det som dom flesta begriper. Heterogena grupper är mer välfungerande och dynamiska än homogena grupper när det kommer till att utveckla ett samhälle.

Men det jag tycker är intressant som Stefan Fölster för fram är att det behövs en ny tillväxtmodell i Sverige. En modell som hanterar olika miljöer bättre och som kan skapa tillväxt i hela landet. Idag är tillväxten starkt koncenterarad till Stockholms-, Västra Götaland och Öresundsregionen. Samtidigt bidrar en norrlänning med större andel av BNP per capita än andra. Hur får vi ekvationen att gå ihop så att hela landet blir levande?

I det här sammanhanget blir det obegripligt varför landets tolv rikaste kommuner ska få dela på en miljard kronor för att alliansregeringen ska kunna baxa igenom det kommunala utjämningssystemet. Samtidigt visar det att Stefan Löfven ligger helt rätt i sin analys av att landet behöver en ny jobbpolitik för att främja innovation och tillväxt. Det räcker inte att sänka skatten på bred front och tro att saker ska lösa sig av sig själv.

Löfven har föreslagit regionala innovationsfonder, stärkt exportstöd, kraftigt utbyggda utbildningssystem, konkreta satsningar på att få alla unga i arbete och ett omställningssystem som gör att individen vågar ta risken att gå från låg- till högproduktiva jobb.

Det här är ingen lätt matematik och Löfven befinner sig på en nivå i tillväxtdiskussionen som många har svårt att ta till sig. Det är så mycket lättare att förstå enkla modeller av sänkta skatter. Dessvärre är det en politik som har misslyckats och de facto fört oss dit vi är idag. Ser man på trenden i internationell forskning inom t ex nationalekonomi så är lågskatteparadigmet passé. Nu är det progressiv beskattning och nykeynesianism som gäller. Löfven tar detta ett steg längre och bygger i långsiktig anda. Han fastnar inte i här och nu i en dröm om ett teoretiskt jämviktsläge. För Stefan Löfven handlar det om att bygga landet starkt inför framtiden. Därför tror jag att han är inne på helt rätt spår även om det ser tufft ut i opinionsmätningarna.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om opinionen
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. Det är så synd att socialdemokrater så ofta måste önska det omöjliga istället för att vilja göra det bästa av de möjliga alternativen.

  Världen omkring oss förändras, vi som bor här förändras, våra drömmar och önskningar förändras.

  Det finns ingen tillväxtmodell som fungerar för alla mindre orter. Varje mindre ort har sina unika villkor. Det är bara i större orter det bor så många människor att man inte behöver ta hänsyn till det unika.

  På några platser finns det naturtillgångar, men i övrigt är det mängden människor som bor och verkar nära varandra som ger underlag för tillväxt.

  Våra krav på livet har ändrats i takt med att det inte längre handlar om att överleva. Nu har de unga fler krav på livet än villa/volvo/vovve.

  Jag önskar att S skulle sluta göra det bästa till det godas fiende och istället för att tro att det går att skydda människor från förändring börja vilja hjälpa dem i genom förändringar.

  Rent praktiskt handlar det om att vill vi ha tillväxt måste vi komma närmare våra tilltänkta kunder. I stort sett kan det liknas vid att vrida Sverige så att vi följer älvarna mot havet och havet mot söder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bland annat genom en god a-kassa och investeringar i regionala tillväxtprogram som vi socialdemokrater vill stödja, hjälpa och bejaka strukturomvandlingarna.

   Frågor som offentliga etableringar, bredbandstillgång, fungerande infrastruktur och god utbildningstillgång är saker som är helt avgörande för att hela landet ska kunna attrahera och leva.

   Radera