onsdag 30 januari 2013

Våga möta framtiden

Foto: sollentuna.se
Socialdemokraterna föreslår nu att skolplikten utökas med gymnasiet. Detta är bra av många skäl. Ett skäl som jag särskilt fastnar för är det som Stefan Löfven och Ibrahim Baylan berör med några rader i sin debattartikel idag. Skälet är strukturomvandlingarna och hur vi i Sverige ska möta dessa. Med rädsla eller med framtidsoptimism.

Strukturomvandlingarna, i vardagliga tal kallat samhällsförändringar, kan i huvudsak mötas på två sätt. Det ena är att aktivt bejaka förändringarna i ekonomin och försöka ligga i fronten av denna förändring. Genom att hela tiden utveckla sin ekonomi, genom att söka nya lösningar på uppkomna problem och genom att se möjligheter där andra ser hinder så kan man som nation skaffa sig enorma fördelar. Det var på detta sätt som socialdemokraterna byggde landet under efterkrigstiden. Produktiviteten ökade, arbetslösheten var låg och pengarna investerades i att bygga för framtiden. Varje investerad krona idag blir på detta sätt en vinst imorgon.

Det andra sättet att möta strukturomvandlingarna är med rädsla och försiktighet. Om människor är otrygga är förändringen skrämmande. En sådan otrygghetsfaktor är risken för fattigdom. Därför är trygghetssystemen så viktiga. En annan skrämmande ingrediens är okunskap. När människor inte förstår vad som händer så tappar man orienteringen och då är status quo det som eftersträvas. Därför är utbildningen så viktig för att ge människor verktyg att förstå, hantera och vilja bejaka strukturomvandlingarna. Dessutom är det så enkelt att om vi underlåter att investera i dagens ungdom så kommer vi att få betala mångdubbelt den sparade kostnaden imorgon.

Tankarna om sociala investeringar är på intet sätt nya. Dom sociala investeringsfonderna är sedan länge inarbetade i den politiska verktygslådan. Men dessa fonder ses i regel som något som ska förebygga bus och problem bland individer i riskzonen. Att satsa brett och generellt på att investera i kunskap och utbildning är en lite annorlunda metod som är till för att möta strukturomvandlingarna. Därför är Socialdemokraternas förslag så oerhört bra och viktigt. Sverige behöver höjda ambitioner för att bygga en hållbar framtid. Det får man med en ny regering.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om att satsa på våra unga
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar