lördag 26 januari 2013

Det handlar om liv och hälsa

Foto: skane.se
"There is something rotten in the region of Skåne". Så skulle man kunna beskriva den skånska sjukvårdens utveckling just nu. Politiska beslut river ner, politiska prioriteringar förstör och politiska val skapar kaos. Det handlar om politik och inget annat. Personalen gör så gott dom kan, medborgarna har rätt förväntningar och möjligheterna finns att komma till rätta med problemen. Men högerns samarbete med Miljöpartiet river och sliter sönder skånsk sjukvård på ett sällan skådat sätt.

Men det är klart. Jag är socialdemokrat. Jag är i opposition. Därför lyssnar du som läser detta kanske inte speciellt mycket på mig. Jag är ju "en part i målet" så att säga. Därför tycker jag att du ska läsa följande:

"Historielösa politiker i femklövern föreslår igen att ortopedin i Helsingborg ska delas...Erfarenhet talar mot förslaget...Medicinska resultat talar inte heller för förslaget...Trots att vare sig evidens, beprövad erfarenhet eller medicinsk kvalitet tagits ad notam sägs förändringsförslagen vara sprungna ur ett medborgarperspektiv. Vi bestrider detta och vill varna för konsekvenserna av ett sådant politiskt beslut."

Orden är Johan Wänströms och Marie Wedins. Båda ortopeder och representanter för Läkarförbundet. Men givetvis, dessa är också parter i målet. Man kan hävda att dom inte är trovärdiga. Därför bör vi lägga till följande:

"Det är skrämmande att det måste komma till att det faktiskt drabbar dem som vi vill finnas där för."

Orden är Sineva Rieiros, ordförande i Vårdförbundet. Hon säger det med anledning av att 34 sjuksköterskor har sagt upp sig i Lund. Skälet är att regionen i fåfänga försök att hålla högerns budget måste spara. Konsekvensen är att patienterna drabbas.
Men ändock. Ytterligare en partsinlaga kan tyckas. Finns det inga mer "objektiva" betraktelser? Jodå, om man letar lite hittar man följande uttalande:

"De anställda hinner inte ens ta hand om patienterna som de ska. Situationen är oerhört allvarlig."

"Hade det varit ett företag hade vi övervägt att stänga det"

Nu är det Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket i Malmö som uttalar sig. Han gör det med anledning av situationen på akuten i Lund. Det finns enligt Arbetsmiljöverket även en ”oacceptabel obalans mellan akutens uppdrag och de resurser som finns”. Med andra ord är resurserna för små. Det saknas helt enkelt pengar.

Om man lägger konspirationsteorierna åt sidan för en stund och ser på saken med något så när nyktra ögon så bör man kunna sluta sig till att den skånska sjukvården har stora problem. Bara genom ovan nämnda citat får man en ganska klar bild av läget. Då ska man dessutom ha i minnet att jag inte nämnt något om miljonviten pga platsbrist på Helsingborgs lasarett, om protesterna mot förändringarna i Landskrona, om problemen på akuten i Malmö och om oron som finns i Ängelholm.
Krisen i skånsk sjukvård är alarmerande och faktum är att det är skåningarnas liv och hälsa som sätts på spel. Allt detta beror på politiska prioriteringar. Prioriteringar som högern med Moderaterna i spetsen gör tillsammans med Miljöpartiet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar