torsdag 31 januari 2013

Dags att sluta ropa på krisvargen

Satt och läste en handling och snubblade över en intressant skrivning. Där stod något i stil med att: " den ekonomiska krisen har nu pågått i sex år". Krisen har alltså pågått sedan 2008 och det har givetvis påverkat medvetandet och besluten i riket sedan dess. Den ekonomiska situationen är oerhört tuff och prognoserna som skrivs fram av ekonomiavdelningar, SKL och andra institutioner runt om i landet är varken muntra eller speciellt säkra.

Men som jag satt där och läste så slog det mig, hur länge pågår en kris och när har ett normalläge inträtt? När går krissituationen över i en lågkonjuntkur som är den verklighet man har att förhålla sig till? Krisen är oförutsägbar, den är kaotisk och många beslut som fattas är väldigt kritiska. Dock normaliseras en situation och ett läge alltid förr eller senare och då blir det som uppfattades som tillfälligt plötsligt vardag.

Som politiker mitt i den här smeten så känner jag att läget faktiskt har börjat bli vardag. Det handlar inte länge om krishantering utan det handlar om att hantera en given situation. Man kan helt enkelt inte längre skylla på "krisen". Nu krävs ansvar, långsiktighet och stabilitet. Det krävs också idéer och kreativitet för att hitta det som fungerar i det nya normalläget. Här skiljer sig ett gott styre ifrån ett sämre styre. Ett gott styre söker lösningar som är breda, som är hållbara och som är förankrade. Allt för att ge stabilitet och trygghet i ett tufft normaltillstånd. Ett svagt styre svajjar, lägger dåligt underbyggda förslag och ropar på krisvargen i varje ansats.

Med detta sagt kan man ställa sig frågan om vår nuvarande högerregering klarar av att styra landet i det nya normaltillståndet. Med tanke på hur det har gått för Reinfeldt senare tid så tillåter jag mig att svara nekande på den frågan.För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Dags för arbetstidsförkortning!

Frågan om arbetstidsförkortning har under långa tider varit mer eller mindre politiskt död på riksplanet. Vi socialdemokrater i Skåne har dock ansett att det är dags för en stor arbetstidsreform länge och på kongressen kommer detta att diskuteras. Handels a-kassa har i detta sammanhang gett ny energi genom sitt projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

"Arbetssättet förändrades för att personalen skulle må bättre, servicen bli effektivare och kostnaderna för bland annat sjukfrånvaro och övertidsarbete skulle minska.

Så har det också blivit, visar en färsk utvärdering. Korttidsfrånvaron har minskat rejält, handläggningstiden har kortats och övertidsarbete existerar inte. Framför allt vill majoriteten av de anställda fortsätta jobba sex timmar om dagen.

Enda orosmomentet är den ökade stressen. För de anställda ska göra lika mycket som tidigare men på färre timmar.
– Vi vet ju inte vad långtidseffekten av att jobba så här blir. Man ska inte sticka under stol med att man jobbar hårt när man är på jobbet och att man måste vara väldigt stresstålig, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa."


Det är alltså tydligt i Handelsfallet att folk har blivit effektivare och mer produktiva genom arbetstidsförkortningen. Samtidigt kan jag förstå motståndet ifrån arbetsgivarsidan. Att betala mer per timme sitter långt inne. Dock kan man fråga sig om det inte är dags att vi börjar plocka ut den ökade produktiviteten i samhället i något annat än konsumtion av prylar och mer pengar. Tid är som bekant också pengar.

Vad man också ska komma ihåg är att förkortad arbetstid kan gestalta sig i andra saker än förkortade arbetsdagar. Man kan införa en sjätte semestervecka, man kan utöka föräldrarledigheten och det finns säkert fler sätt att göra det stegvis på. Men som Ernst Wigforss sa och som vi skånska socialdemokrater trycker på:


”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga – Ja, vad ni vill. Frihet!”
Ernst Wigforss
 
 *****

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 30 januari 2013

Curlingpappan Anders

Foto: familjeterapeut.wordpress.com
Swedbank höjer utdelningen och det med råge. Det är till och med så att man anser sig ha så goda marginaler att 75 procent av vinsten kan gå till utdelning istället för tidigare 50. För den minnesgode så uppstår då frågan kring bolagsskatten. Denna skattesänkning tillföll till stora delar banksektorn. En skattesänkning som alltså nu resulterar i ökade utdelningar. Anders Borg skällde för femtielfte gången på bankerna och hotade med höjda riskvikter OM utdelningshöjningar diskuterades. Nu är det inte ens en diskussion OM som gäller utan en diskussion ATT bankerna höjer utdelningarna. Marginalerna är till och med så höga så att Michael Wolf, vd på Swedbank, kan lugna Borg med att höjda riskvikter inte är något problem. Dom kan höjas och Swedbank kommer ändå klara sig med råge.

Att Swedbank vågar göra så här beror, föga förvånande, på att dom vet att Borg inte menar allvar med sina hot. För precis som i fallet med Svenskt Näringsliv så är Moderaterna i grund och botten polare med banksektorns ledningar och ägare. Så bråket är snarast att likna vid ett familjegräl där curlingpappan Anders säger till sina bångstyriga småungar att om dom lyder så ska dom få glass. Problemet är bara att pappa Anders först delar ut glassen och sen ställer kraven. En föga effektiv metod för barnuppfostran och att den inte fungerar på banker heller kan vi tydligt se.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna Våga möta framtiden

Foto: sollentuna.se
Socialdemokraterna föreslår nu att skolplikten utökas med gymnasiet. Detta är bra av många skäl. Ett skäl som jag särskilt fastnar för är det som Stefan Löfven och Ibrahim Baylan berör med några rader i sin debattartikel idag. Skälet är strukturomvandlingarna och hur vi i Sverige ska möta dessa. Med rädsla eller med framtidsoptimism.

Strukturomvandlingarna, i vardagliga tal kallat samhällsförändringar, kan i huvudsak mötas på två sätt. Det ena är att aktivt bejaka förändringarna i ekonomin och försöka ligga i fronten av denna förändring. Genom att hela tiden utveckla sin ekonomi, genom att söka nya lösningar på uppkomna problem och genom att se möjligheter där andra ser hinder så kan man som nation skaffa sig enorma fördelar. Det var på detta sätt som socialdemokraterna byggde landet under efterkrigstiden. Produktiviteten ökade, arbetslösheten var låg och pengarna investerades i att bygga för framtiden. Varje investerad krona idag blir på detta sätt en vinst imorgon.

Det andra sättet att möta strukturomvandlingarna är med rädsla och försiktighet. Om människor är otrygga är förändringen skrämmande. En sådan otrygghetsfaktor är risken för fattigdom. Därför är trygghetssystemen så viktiga. En annan skrämmande ingrediens är okunskap. När människor inte förstår vad som händer så tappar man orienteringen och då är status quo det som eftersträvas. Därför är utbildningen så viktig för att ge människor verktyg att förstå, hantera och vilja bejaka strukturomvandlingarna. Dessutom är det så enkelt att om vi underlåter att investera i dagens ungdom så kommer vi att få betala mångdubbelt den sparade kostnaden imorgon.

Tankarna om sociala investeringar är på intet sätt nya. Dom sociala investeringsfonderna är sedan länge inarbetade i den politiska verktygslådan. Men dessa fonder ses i regel som något som ska förebygga bus och problem bland individer i riskzonen. Att satsa brett och generellt på att investera i kunskap och utbildning är en lite annorlunda metod som är till för att möta strukturomvandlingarna. Därför är Socialdemokraternas förslag så oerhört bra och viktigt. Sverige behöver höjda ambitioner för att bygga en hållbar framtid. Det får man med en ny regering.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om att satsa på våra unga
 
Läs mer på Socialdemokraterna

tisdag 29 januari 2013

Vem tjänar på att jobbpakten spricker?

Foto: staffanstorp.mpbloggar.se
Jobbpakten spricker. Detta är mycket oväntat. Det som såg ut att bli ett av regeringens trumfkort i valrörelsen 2014 har nu vänts till ett praktfiasko. Än mer förvånande är det eftersom det är Svenskt Näringsliv (SN) som drar sig ur. Dom är missnöjda med utvecklingen och anser att LO har fått igenom för mycket utan tillräckliga eftergifter. Det hela låter både bra och dåligt. För om man funderar lite kring konsekvenserna av det hela så blir man snabbt misstänksam. Varför backar SN ur egentligen?

Om man tillåter sig att spekulera lite så är fakta att SN har "sin" regering vid makten. Det ger ett övertag som LO under långa tider har haft. Om inte avtalsvägen är framkomlig så går man som part förbi förhandlingarna och traskar in med sina krav på Rosenbad istället. Urban Bäckström och Fredrik Reinfeldt må träta om huruvida SN är ett särintresse eller ej. Att Moderaterna i grund och botten är bästa polare med SN är knappast någon statshemlighet och därför behöver inte SN förhandla mer än nödvändigt med LO. Dessutom deklarerade ju Urban Bäckström krig med LO häromveckan med anledning av LO:s förslag om att utveckla välfärden. Så att bryta förhandlingarna är väl bara ett första steg i detta ensidigt deklarerade krig.

För regeringen är fakta att detta inte är något problem heller. Dom har visat att dom menar allvar med att förhandla med parterna, dom har bjudit in LO på ett sätt som förvånat många, Anders Borg har varit pragmatisk och öppen, Kålle berömmer regeringen och Socialdemokraterna har varit delvis bortspelade ett tag. Hur man än vänder och vrider på det hela så har regeringen vunnit på jobbpakten.

Ska man vara konspiratorisk så kan man till och med drista sig till att regeringen kanske har gett SN klartecken att dra sig ur. Den differentierade A-kassan har varit ett av dom bärande benen i Moderaternas så kallade arbetslinje och att tvingas backa ifrån denna position har tagit hårt på självförtroendet. Med tanke på den dogmatiska tron på att sänkt A-kassa skulle ge fler jobb och att jobbskatteavdragen löser arbetslösheten så vore det ju märkligt om Borg verkligen har ändrat åsikt i fråga om dom differentierade avgifterna.

Dom stora förlorarna på att jobbpakten brakar ihop är dom arbetslösa ungdomarna och löntagarna. För dom förstnämnda innebär det att SN kommer att fortsätta driva låglönelinjen ännu starkare tillsammans med Fredrik Reinfeldt. Något som knappast ger jobb i långa loppet För dom senare innebär det en minskad möjlighet till inflytande och påverkan vilket leder till en klart försämrad position. Styrkeförhållanderna på arbetsmarknaden förskjuts återigen till arbetsgivarsidans fördel.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Allt är lugnt sa Staffanstorps egen Bagdad Bob

Att den skånska sjukvården befinner sig i kris är det få människor som ifrågasätter. En som dock gör det är regionrådsrookien Michael Sandin (M) ifrån Staffanstorp. Han företräder den skånska högern och har fått uppdraget att försvara deras moras till politik. Varför den mest oerfarne av dom moderata regionråden får ta smällen kan man fundera på. Är Sandin inget annat än ett offerlamm på dom skånska Moderaternas sjukvårdsaltare eller tror Sandin att Region Skåne är en förvuxen version av hans eget lilla moderatrike Staffanstorp? Hur som helst gjorde Sandin en bejublad insats i Rapport häromdagen där han försöker bortförklara krisen i den skånska sjukvården som den tidningsanka han anser denna kris vara. Även om det finns gott om moderata profiler som gjort bort sig med liknande brist svar och lögner i nationell TV så kommer jag mest att tänka på Bagdad Bob när jag se det hela. Se och njut:För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Region Skåne om S inställning
 
Läs mer på Socialdemokraterna

måndag 28 januari 2013

Så blev det idag

Foto: fototavling.nu

Har varit full rulle hela dagen. Först var jag på distriktstyrelsens möte. Ett möte som hölls tillsammans med LO och ABF. Därefter var det medlemsmöte hemma i arbetarekommunen här i Helsingborg. Så därför har jag inte hunnit blogga. Men jag tar nya tag imorgon! Trevlig kväll!

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

söndag 27 januari 2013

Högerfrakturer på den svenska modellen

Foto: rontgen.com

Facken dignar under inkomstförsäkringen. När A-kassan försämras har många fackförbund tecknat försäkringar för att folk inte ska behöva gå ifrån hus och hem om dom blir arbetslösa. Kostanderna för detta blir givetvis högre per försäkringstagare ju mer utsatt situationen är. Försäkringsbolagen vill undvika risk och är ute efter att tjäna pengar. Det är något helt annat än en solidariskt finansierad A-kassa.

Konsekvenserna av att fackens eget inkomstförsäkringssystem brakar ihop är att många kommer få lägre inkomst vid arbetslöshet. Det innebär att köpkraften totalt sett minskar i samhället. I ett läge när exportmarknaderna sviktar, investeringarna uteblir och inhemsk konsumtion och efterfrågan är det som håller uppe ekonomin så är det vansinne att minska köpkraften. Tvärtom borde stora stimulanser gå ut till hushållen för att dom inte ska tvingas dra in allt för mycket på sin konsumtion. Om det vill sig riktigt illa måste folk börja sälja sina bostäder och med tanke på hur höga bolån många i framförallt Stockholmsregionen har så kan det få långtgående konsekvenser för ekonomin.

Facken är tillsammans med arbetsgivarna ryggraden och skelettet i den svenska modellen. Om inte balansen upprätthålls i systemet kommer frakturer att uppstå och med tanke på att samhället har sparat in på gipset så kommer det att bli rejäla sår och skador. Skador som sprider sig i takt med att kroppen försvagas. Den svenska modellen är hotad på allvar och allt sker med högerns goda minne.

Socialdemokraterna motsätter sig denna utveckling. Genom att bland annat föreslå höjda tak i A-kassan värnar man den svenska modellen. På så sätt bibehålls balansen i vårt land på en allt mer slakande lina.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

lördag 26 januari 2013

Verkligheten anropar Ask och Lööf

 

Foto: direktpress.se
Idag skriver Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel på Svd Brännpunkt och anklagar Annie Lööf (C) och Beatrice Ask (M) för att sakna kontakt med företagens verklighet. Detta pga att Lööf och Ask har gått emot Socialdemokraternas förslag om skärpta betalningsregler för företag. Förslaget går ut på att skydda små och medelstora företag ifrån att bli banker åt storföretag. Att Annie Lööf saknar kontakt med verkligheten är ju visserligen känt sedan länge så den anklagelsen är lite av en insparkad öppen dörr. Man skulle dock kunna tro att moderaten Ask skulle ha lite bättre koll på företagandet. Men tydligen inte.

Jag tänker inte personligen argumentera speciellt mycket mer i frågan. Sidahl och Wendel gör det nämligen alldeles förträffligt helt själv:

"I ett debattinlägg på Brännpunkt 23/1 utgår ministrarna Lööf och Ask från icke verklighetsförankrade företagsekonomiska teorier. Avtalsfrihet och konkurrens är bra. Men missbruk av dominerande ställning och styrkeförhållandet gigantiskt företag kontra svenskt småföretag är inte alls bra, inte minst för tillväxten och innovationskraften, och därmed den svenska välfärdsstatens fortlevnad.

Om det huvudsakligen bara är några få företags agerande som ligger till grund för en skärpt lagstiftning, så förstår även en icke insatt person, lekman, hur utbrett deras missbruk är samtidigt som svensk lagstiftning kommer att fungera som den ska, det vill säga ställa sig på den svagare och utsatta partens sida. Så är fallet med exempelvis konsumentlagstiftningen. Så blir nu fallet med lagförslaget om snabbare betalningar när det skärps till för att träda i kraft senare i år."

Intressant i hela det här är argumentationen om att svensk lagstiftning ska "fungera som den ska". Nämligen att ställa sig på den svagare och utsatta partens sida. Om man för en stund tänker bort att det handlar om företagens villkor och istället tänker att vi pratar om sjukförsäkringen eller om LAS så får man ett lite nytt perspektiv på tillvaron kan jag tänka mig. I alla fall om man har röstat på högern i tidigare val.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om rädda partier
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Det handlar om liv och hälsa

Foto: skane.se
"There is something rotten in the region of Skåne". Så skulle man kunna beskriva den skånska sjukvårdens utveckling just nu. Politiska beslut river ner, politiska prioriteringar förstör och politiska val skapar kaos. Det handlar om politik och inget annat. Personalen gör så gott dom kan, medborgarna har rätt förväntningar och möjligheterna finns att komma till rätta med problemen. Men högerns samarbete med Miljöpartiet river och sliter sönder skånsk sjukvård på ett sällan skådat sätt.

Men det är klart. Jag är socialdemokrat. Jag är i opposition. Därför lyssnar du som läser detta kanske inte speciellt mycket på mig. Jag är ju "en part i målet" så att säga. Därför tycker jag att du ska läsa följande:

"Historielösa politiker i femklövern föreslår igen att ortopedin i Helsingborg ska delas...Erfarenhet talar mot förslaget...Medicinska resultat talar inte heller för förslaget...Trots att vare sig evidens, beprövad erfarenhet eller medicinsk kvalitet tagits ad notam sägs förändringsförslagen vara sprungna ur ett medborgarperspektiv. Vi bestrider detta och vill varna för konsekvenserna av ett sådant politiskt beslut."

Orden är Johan Wänströms och Marie Wedins. Båda ortopeder och representanter för Läkarförbundet. Men givetvis, dessa är också parter i målet. Man kan hävda att dom inte är trovärdiga. Därför bör vi lägga till följande:

"Det är skrämmande att det måste komma till att det faktiskt drabbar dem som vi vill finnas där för."

Orden är Sineva Rieiros, ordförande i Vårdförbundet. Hon säger det med anledning av att 34 sjuksköterskor har sagt upp sig i Lund. Skälet är att regionen i fåfänga försök att hålla högerns budget måste spara. Konsekvensen är att patienterna drabbas.
Men ändock. Ytterligare en partsinlaga kan tyckas. Finns det inga mer "objektiva" betraktelser? Jodå, om man letar lite hittar man följande uttalande:

"De anställda hinner inte ens ta hand om patienterna som de ska. Situationen är oerhört allvarlig."

"Hade det varit ett företag hade vi övervägt att stänga det"

Nu är det Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket i Malmö som uttalar sig. Han gör det med anledning av situationen på akuten i Lund. Det finns enligt Arbetsmiljöverket även en ”oacceptabel obalans mellan akutens uppdrag och de resurser som finns”. Med andra ord är resurserna för små. Det saknas helt enkelt pengar.

Om man lägger konspirationsteorierna åt sidan för en stund och ser på saken med något så när nyktra ögon så bör man kunna sluta sig till att den skånska sjukvården har stora problem. Bara genom ovan nämnda citat får man en ganska klar bild av läget. Då ska man dessutom ha i minnet att jag inte nämnt något om miljonviten pga platsbrist på Helsingborgs lasarett, om protesterna mot förändringarna i Landskrona, om problemen på akuten i Malmö och om oron som finns i Ängelholm.
Krisen i skånsk sjukvård är alarmerande och faktum är att det är skåningarnas liv och hälsa som sätts på spel. Allt detta beror på politiska prioriteringar. Prioriteringar som högern med Moderaterna i spetsen gör tillsammans med Miljöpartiet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna


fredag 25 januari 2013

Religiösa extremister angriper homosexuella

Foto: aktiespararna.se
Gerard Depardieu bytte nationalitet eftersom han ansåg att den franska statens beskattning av hans rikedom var för hög. Han valde Putins auktoritära styre framför en demokratisk regering i Frankrike. Om denna historia kan sägas mycket. Dom flesta med något mellan öronen inser att Depardieus prioriteringar knappast hedrar honom. Men om nu någon fortfarande skulle tycka att han gjorde rätt så kan jag ju bara upplysa om att Ryssland nu antar nationella lagar mot homosexuell propaganda.

Vad homosexuell propaganda är för något är i sedvanlig rysk ordning inte definierat vilket gör lagen än mer repressiv. När aktivister för mänskliga rättigheter protesterade mot lagen kastade religiösa extremister ägg och sprutade tårgas på dom. Den religiösa extremismen går alltså till handgripligheter i Ryssland. Man kan ju fundera på hur väst ska hantera detta. När mänskliga rättigheter kränks i Afrika eller Mellanöstern agerar EU, FN och Nato ibland kraftfullt och distinkt, ibland fördöms det och ibland ignoreras det. Man kan ju ta sig en liten eftermiddagsfunderar på vem som kommer att komma till Rysslands homosexuellas försvar.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Härom stå valslaget 2014

Foto: bt.se
Jobben, jobben och jobben. Det är vad Socialdemokraterna fokuserar på. Jobben är nyckeln till ett gott liv för alla. Välfärden säkras om alla kan bidra efter förmåga. Då kan dom också få efter behov. Stefan Löfvens tyngd i frågan är enorm. Som fd facklig ledare är han van vid att kämpa för varje arbetstillfälle och för varje arbetstagare. Han förstår företagens villkor och han har egna idéer kring hur jobb kan skapas. Det ger trovärdighet. En trovärdighet som svenska folket belönar med stigande förtroende i jobbfrågan.

Moderaterna börjar känna flåset i nacken. Det är snart bara ett och ett halvt år kvar till valet och om jobbfrågan vrids ur Moderaternas händer så återstår bara ekonomin och det personliga förtroendet att spela på för Fredrik Reinfeldt. Två starka kort men långt ifrån tillräckliga för att känna sig säker på en valseger. Därför skrider borgarna nu till handling. En ny grupp tillsätts med uppdrag att, hör och häpna, komma på fler avdrag. Vad det ska vara för ett avdrag inom tjänstesektorn kan man bara spekulera i. Sedan tidigare har vi ju hör talas om IT-avdrag, butleravdrag (som ju nu ingår i RUT typ), gåutmedhundenavdrag, reparationsavdrag och jag har säkert glömt en hel hög med avdrag. Senast hörde jag något om köttskatteavdrag. Så var den gyllene avdragsgraalen ska finnas står väl skrivet i stjärnorna.

Vad jag inte riktigt kan förstå är varför inte alliansen föreslår en momssänkning över hela linjen. Om man på allvar tror att sänkta skatter på ett område ökar konsumtionen av tjänsten eller varan och man vill att konsumtionen ska öka så är det ju bara att sänka skatten rakt av. Därmed skulle, enligt högerlogiken, allting bli billigare, alla skulle handla mer och fler skulle få jobb. Teorin låter jättefin och högern tror på den. Varför inte skrida till verket?

Antagligen vågar inte borgarna ta fighten om skattetrycket i en frontalkonfrontation. Välfärden är redan skakig och man kan gissa sig till att en stor skattesänkardebatt skulle kunna skada förtroendet för borgerligheten ännu mer. Folk börjar känna in på bara skinnet att någonting är fel i landet Sverige, någonting har förändrats.

Rätt väg att skapa jobb är genom att skapa förutsättningar för tillväxtföretag, nya innovationer och genom satsningar på utbyggnad av infrastrukturen och välfärden. Och det är just här som Stefan Löfvens förståelse för företagande i allmänhet och industrin i synnerhet är av så stor betydelse. I en globaliserad värld där ett indiskt universitet kan utbilda 35 000 civilingenjörer per år så kan inte svenskt näringsliv konkurrera med sänkta skatter på städtjänster och bartenders. Svenska företag har stora problem att hitta rätt kompetens redan idag. Sverige behöver rustas och byggas för framtiden. Inte nedmonteras med skattesänkningar. Där kommer valet 2014 att stå. Det vet både Löfven och Reinfeldt.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om att Reinfeldt är ute i jobbfrågan
 
Läs mer på Socialdemokraterna

torsdag 24 januari 2013

Årets miljösämsta och S vägval

Foto: vansterekonomerna.se
Ikväll avslöjas vem som är Sveriges miljömäktigaste. Men redan nu på eftermiddagen gick tidningen Miljöaktuellt ut med vem det inte lär bli. Dom sammanställer till och med en svart lista. Listan kan ni hitta här.

Några av politikerna är självskrivna. Samtidigt tycker jag nog att listan är lite väl snäv. Att oppositionen får klä skott fast man inte sitter vid makten är ju sådär och att miljöminister Lena Ek (C) inte är med på den svarta listan är för mig en stor gåta. Under Centerpartiets ledning har miljöpolitiken i det här landet gått tillbaka och vem bär ansvar för den miljöpolitiska utvecklingen om inte Lena Ek?

Men jag ska vara ärlig. Vi kan nog alla till mans fundera lite på hur vår socialdemokratiska miljöpolitik utvecklats. Det finns två dominerande linjer i partiet. En linje som menar att tillväxten inte är något problem och en linje som menar att tillväxten är ett problem. Att enas om vad tillväxten de facto ska stå för, om dagens definition på BNP-tillväxt är tillräcklig, det är kanske den allra största utmaningen. Som bekant har många partidistrikt efterfrågat grönare skrivningar i partiprogrammet och jag antar att miljö- och klimatpolitiken kommer att ta upp mycket tid på kongressen i vår.

Personligen tror jag att en diskussion om tillväxtens innehåll skulle göra vårt land gott i allmänhet och vårt parti i synnerhet. För som vi i Skåne skriver i vårt remissvar till partiprogrammet så är det dags att börja tala klarspråk i den gröna politiken. Jorden har begränsade resurser. Dessa kommer inte att vara i evigt och tills vi har kommit på ett sätt att producera materia så lär vi få hushålla med dom resurser vi har. Då kan man inte slänga en hel Iphone bara för att batteriet är trasigt.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Göran om att IF Metall tar saken till domstol
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Politikerarvodenas omöjlighet

Politikerlöner sticker i ögonen på folk
Foto: knivlisa.devote.se
Riksdagens arvodesnämnd har satt ner foten och föreslår nu nya skärpta regler för politikerpensionerna i riksdagen. Två års inkomstgaranti efter åtta års tjänstgöring och sen är det stopp. Jag tycker detta är bra. Höga politikerpensioner sticker i ögonen på folk och det finns inga motiv till livslånga garantier. Nu ska bara SKL sätta ner foten också. Sen ska vi förhoppningsvis slippa den helt omöjliga debatten om politikerarvoden på ett tag.

För det är i grund och botten vad debatten är. Helt omöjlig. Det kommer alltid att finnas folk som tycker att politiker är parasiter som bara gynnar sig själva och det är oerhört lätt att ropa på sänkta arvoden och försämrade villkor när man inte behöver ta några som helst hänsyn. Rent demokratiskt får arvodet, högt som lågt, stor betydelse för hur rekryteringen kommer att se ut.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Ursprungsartikel ifrån HD (efterlänkat)

Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 23 januari 2013

Ryktet om döden är väsentligt överdrivet

Jag har under dom inledande veckorna på det här året hört från ett antal, av varandra oberoende källor, att bloggar numera är "ute" och till och med att bloggen är död. Bloggen är gammal, bloggen är otymplig, bloggen är passé. Det som nu gäller är Twitter, Pinterest, Tumblr och podcasts. För den som inte har stenkoll på vad allt det här är så får ni här en snabb genomgång (vet du vad det är så kan du hoppa över listan):

Twitter - En så kallad microblogg. Allt ska tryckas in på 140 tecken och man kan skriva i "realtid". Det innebär att flödet av information blir oerhört snabbt och det är mycket svårt att förmedla något djupare.

Pinterest - En bildmicroblogg. Genom att "pinna" bilder runt om på nätet så skapar man sig sin egen bildvägg. Bilderna förmedlar ett extremt mycket snabbare budskap än något annat vilket ger en stor fördel i vardagens snabba informationsflöde.

Tumblr -  En bildblogg. Ungefär samma som Pinterest men mer djup genom större möjligheter till texter.

Podcast - Ditt eget lilla radioprogram. Genom att spela in en egen ljudfil så kan du nå folk i deras telefoner. Ett lugnt och sansat tempo där du själv väljer vad du vill tala om ger dig en kontakt med dina lyssnare som öppnar möjligheter för ett större djup. Ungefär som en vanlig blogg fast längre och som ljud.

Jag gör inga anspråk på att ha beskrivit ovanstående fenomen med någon större exakthet men det ger i vart fall en indikation på vad det handlar om. Korta meddelanden, blixtsnabba bilder eller ljudfiler med möjlighet till fördjupning. Fördelen med Twitter, Pinterest och Tumblr är att man med lätthet kan länka vidare till fördjupningsmaterial när man väl har fångat någons intresse.

I relation till dessa medium är bloggen ett ganska långsamt och klumpigt verktyg. Bloggen kräver i regel att man har tid att skriva, att man har tid att läsa och att man lyckas fånga intresset hos läsaren tidigt i inlägget. Framförallt är det långt ifrån säkert att någon läser hela ens inlägg. Därmed kan man missa att få fram viktiga poänger.

Samtidigt tror jag att baisseningen av bloggen är lite väl överdriven. Visst är det så att den hypermoderna och överhypade internetgurun eller tonåringen, som ska ligga i spetsen för teknikutvecklingen, upplever att bloggen är ute. Men för den stora majoriteten av befolkningen så är utvecklingstakten betydligt makligare och dessutom tror jag att man efterfrågar lite lagom djup också.

Twitter är fruktansvärt roligt när det "händer" något. Pinterest och Tumblr är kul att scrolla igenom för att se om där finns någon bild som är kul. Men ingen av dessa forum ger djup. Ett djup som utvecklingen av podcasts ger för handen att folk faktiskt efterfrågar. Jag har fått rådet att börja med podcasts och jag får se om jag kan ta mig den tiden. Det kräver rätt mycket förberedelser för att bli bra om man ska syssla med politiska podcast.

Så som avslutning på detta långa inlägg vill jag deklarera att ryktet om att bloggen är död är väsentligt överdrivet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

tisdag 22 januari 2013

Jag har läst Sven Lindqvists "Utrota varenda jävel"Tågresandet i helgen innebar förutom transport fram och tillbaka till Bommersvik även att jag läste ut Sven Lindqvists klassiska "Utrota varenda jävel". Boken, som närmast är att benämna som en modern klassiker, har lästs av många men ändå av alldeles för få. Den tar upp rasismens ursprung och visar på att Hitlers folkmord i Auschwitz bara var det sista industriella steget av imperialismens förfärliga resa under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Eller för att använda Lindqvists egna ord:

"Auschwitz var den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade."

Lindqvist tar hjälp av det klassiska verket av Joseph Conrad, "Mörkrets hjärta" och sin egen resa genom öknen i Sahara, för att berätta historien om företrädesvis den brittiska, franska, spanska, belgiska och amerikanska imperialismen. Den tyska delen är i grund och botten bara det sista steget i hela den här utvecklingen och Lindqvist redogör för hur britterna slaktade sig fram till sitt imperies glansdagar.

Intressant är också Lindqvists skrivningar om dom moderna vapnen. Det som först och främst har gjort att Europas stormakter har kunnat dominera vår jord är förmågan att döda på distans, utom räckhåll för sin fiende och utan att avslöja sin position. Det gällde med geväret, det gällde med kanonbåten och det gäller med kryssningsmissiler och stealthbombare. Som av en händelse är det precis det här som drabbat Mellanöstern under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Vill man ha en redogörelse för det kan man läsa Robert Fisks "Det stora kriget för mänskligheten".

Jag rekommenderar starkt att alla som kan läsa tar sig tiden att läsa Lindqvists bok. Den är på ca 250 sidor och relativt lättläst. Lindqvists berättarstil är på många sätt helt unik genom hans förmåga att väva samman parallella historier och öden till en kraftfull och slagfärdig berättelse byggd på genuina efterforskningar och fakta. Boken ger ett perspektiv på vår västerländska och globala historia som många väljer att glömma och ännu fler väljer att inte se.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Bra med köttskatt

Foto: Wikipedia


Jordbruksverket föreslår en särskild köttskatt med syfte att få ner vår köttkonsumtion. Jag tycker att det är en bra idé. Vi vet att miljöområdet är ett område där ekonomiska styrmedel ofta är framgångsrika. Det som är problematiskt med en skattehöjning på en sådan konsumtionsvara som kött är att det slår hårdast mot dom med lägre inkomster. Kött är redan idag en klassfråga, först och främst vad gäller kvalité på köttet man konsumerar.

Men jag kan ändå tycka att i just den här frågan är det ett pris som vi får betala. Köttkonsumtionen måste sänkas och förändras. Mindre nötkött vore en stor miljövinst, en hel del fisksorter likaså. Det är dessutom inte bara kött som är problematiskt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Framställningen av olika grödor så som paprika ifrån Holland eller transporter av färsk sparris från Peru är rena miljöbomberna. Att det krävs regleringar på dessa områden är givet. Man kan dock tänka sig en skatteväxling. En höjning i ena änden kan ju mycket väl innebära en sänkning i andra.

Samtidigt är kraven idag höga på att vi ska kunna konsumera alla tänkbara livsmedel året om. Valfriheten är här, precis som på andra områden, det rådande paradigmet och då får andra hänsyn stå tillbaka. Politiken har än så länge inte tagit speciellt stora steg för att komma till rätta med dom här problemen. Istället gömmer man sig bakom konsumentinformation och andra åtgärder som i bästa fall har liten effekt. I värsta fall gör det ingen nytta alls. Minnet är nämligen väldigt kort och när man väl står där och ska välja mellan en dyrare ekologisk gurka och den billigare varianten så faller valet allt som oftast på den senare. Inte förrän priset är borta ur kalkylen börjar man tänka på andra egenskaper. Gör man det är dessutom tendensen att ekologiskt producerade grönsaker håller kortare tid och ser mindre tilltalande ut. Det skulle förmodligen behövas att ekologiska produkter var billigare för att valet skulle bli givet.

Så vad det i slutänden handlar om är politiskt mod. Mod som prövas i dialogen med väljarna. Jag hoppas att vi kommer att visa stort mod på vår kongress. Det behövs.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

måndag 21 januari 2013

Tillbaka till verkligheten

Vacker utsikt över Yngern
Tillbaka i verkligheten efter en helt fantastisk helg på Bommersvik och jag kan bara konstatera att det är ett sånt privilegium att få vara med i den satsning om parti, LO och SSU gör. Så mycket kunskap, kompetens och kvalité är svårt att få i något annat sammanhang. Kan ni söka dit nästa omgång, sök!

Ett häftigt moment som vi hade i helgen var när Ulrika Schenström, en av arkitekterna bakom Moderaternas förändring, och Håkan Tribell, Timbro, höll en föreläsning. Schenström gjorde en exposé över hur Moderaterna reformerade och omorganiserade sig för att bli ett relevant alternativ i svensk politik. För mig som hade läst Anita Kratz bok om Reinfeldt så var det inte mycket nytt under solen men det som fascinerade mig var att det faktiskt var Ulrika Schenström som stod där och berättade. Att höra henne tala om Moderaterna med sådan glöd och sådan passion väckte en djupare förståelse för fenomenet hos mig. Moderaterna är på riktigt och det måste vi i S förstå. Gör vi inte det så kommer vi aldrig att vinna några val i Sverige igen.

Det finns massor av saker som hände i helgen som jag skulle vilja skriva mer om men det får bli en annan gång. Som jag sa när jag började så är man ju tillbaka i verkligheten här hemma i Helsingborg och det kräver ju sitt.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

torsdag 17 januari 2013

Bommersviksakademien del 2 i helgen

Idag börjar andra delen av Bommersviksakademien som jag har den stora äran att delta i. För er som inte känner till vad Bommersviksakademien är för något så kan ni läsa mer om den här. Är ni intresserade av att följa mig och övriga deltagare på akademien under helgen så rekommenderar jag er att kolla Twitter. Hashtaggen är #BommA.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Jag har läst Robert Fisks "Det stora kriget för mänskligheten"

Som ni kanske har noterat är det ett tag sedan jag skrev en bokrecension. Det beror inte på att jag har slöat och inte läst någonting. Det beror helt enkelt på att jag har läst den brittiske journalisten Robert Fisks mastodontverk "Det stora kriget för mänskligheten". Boken är på över 1 100 sidor och texten är inte något vidare stor heller. Lägg där till mängder med arabiska och persiska namn, makabra skildringar av historien i Mellanöstern och tonvis med fakta och ni förstår varför det har tagit lite tid. Men bra är den och lärorikt var det.

Just dom makabra skildringarna av det rena och grymma våldet är något som utmärker boken. Fisk lägger inga fingrar emellan, han berättar "som det är" och han är starkt kritisk till hur andra journalister använder språket för att lindra, mildra och rent av förvränga skeenden och historien. Kritiken mot dom muslimska och persiska regimerna är stenhård, likaså kritiken mot väst och då företrädesvis USA, Israel, Storbritannien och Frankrike. Hans sätt att sätta in historien i ett perspektiv och att ta ställning för mänskliga rättigheter, internationell rätt och alla folks frihet är oerhört positivt.

Detta har givetvis lett till att han har fått utstå oerhört mycket kritik. Bland annat är han en av få västerländska journalister som har intervjuat Usama bin Laden och bin Laden hade stor respekt för Fisk eftersom han ansåg att Fisk var en av få västerländska reportrar som rapporterade objektivt. Som Fisk själv påpekar är det kanske inte det omdömet en utrikeskorrespondent helst vill ha av en man av bin Ladens karaktär men faktum är att bin Laden har fel. Fisk är långt ifrån objektiv. Tvärtom hyllar han den ställningstagande och kritiskt granskande journalistiken.

I boken avhandlar Fisk Algeriet, armenierna, Irak, Iran, talibanerna och mujaheddin i Afghanistan, Israel-Palestinakonflikten och mycket mer. Genom sitt arbete som journalist för främst tidningen Independent har han rapporterat från nästan varje konflikt som funnits i Mellanöstern dom senaste 40 åren. Eftersom han själv bor i Beirut och har bott där i nästan hela sitt vuxna liv så har han fått en insikt i den arabiska kulturen som få västerlänningar kan mäta sig med. Det ger ett djup i analysen och berättelsen som är oerhört intressant och lärorikt.

Man kan också i skenet av Fisks berättelse om västs inblandning i Mellanöstern fundera på hur klok Frankrikes intervention i Mali är. För som Fisk säger så kan man ju undra varför skyddet av visa kulturskatter är viktigare än andra (Buddhastatyerna i Afghanistan eller Timbuktus tempel jämfört med Bagdads muséer och bibliotek). Varför vissa regimer får behandla sina kvinnor och brottslingar efter medeltida regler och andra inte får det (Saudiarabien jämfört Mali eller Afghanistan). Eller varför vi tillåter vissa regimer att massakrera sina egna invånare när vi intervenerar vid andra tillfällen (Irak 1980-tal jämfört med Irak 2000-tal eller Mali 2013 jämfört med Syrien 2013).

Den som har tid, ork och kraft nog att läsa boken bör göra det. Men det är ingen bok man tar med sig på pendeltåget eller som man ska läsa klart på två veckor. Det är snarare en semesterbok för den som vill skapa sig en mer heltäckande bild av en av världens mest spännande och utsatta regioner.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Miljöpolitikens faktiska omständigheter

Jag satt och funderade på om jag skulle skriva om Janne Josefsson och Uppdrag Granskning idag igen. Men med tanke på hur Facebook och Twitter väller över av irriterade kommentarer kring Josefsson, och Laila Bagge för den delen, så känner jag inte riktigt att jag också måste skriva om detta. Poängen har liksom redan gått fram. Så jag skriver om något annat istället.

Partiledardebatten igår gav få konkreta besked om jag förstått saken rätt. Det var mest positionering som gällde och för Annie Lööf gällde det mest att tala till sina nuvarande och före detta sympatisörer. Därför talade hon om landsbygden och om "möjligheterna i miljöpolitiken". Som huvudfiende utsåg hon Gustav Fridolin. Analysen är väl att stärka sitt varumärke och försöka ta en del miljöintresserade väljare från MP. Problemet med den analysen ifrån Centerns horisont är att dom flesta miljöpartisterna är unga, vaälutbildade medelklasstjejer i innerstan. Varför dom skulle lockas av att rösta på ett parti som samtidigt ska vinna landsbygden, en landsbygd som samma tjejer ofta har lämnat i unga år, är en gåta för mig. Men i dessa tider är det mesta med Centern en gåta om jag ska vara helt ärlig.

En intressant aspekt av miljöpolitiken är också det faktum att det inte kommer att räcka med frivilliga åtaganden. Om man menar allvar med miljöpolitiken så är tvingande regler och direkta ingrepp i människors vardag helt nödvändigt. Som vi i Skåne skriver i vårt remissvar till programkommissionen så: ...måste (vi) våga tala klarspråk om att den absoluta konsumtionsvolymen av materiella varor per individ måste sänkas.

Konsekvensen av detta är att vi förmodligen måste sätta ner foten gemensamt kring vissa levnadsmönster. Det räcker med all säkerhet inte bara att tala om frivilliga beteendeförändringar. Aktiva åtgärder som rent faktiskt sänker konsumtionsnivåerna i världen måste till. För Centerpartiet kommer detta bli en enorm utmaning om man betänker deras åsikter om att staten inte ska lägga sig i någonting som människor gör. I slutänden handlar det om trovärdighet och fakta. Världen har begränsade resurser. Vi måste dela på dessa på ett hållbart sätt annars är det kört. Här är MP i alla fall tydliga. Dom är beredda att genomföra obekväma åtgärder. Det har gett dom outstanding högst förtroende i miljöfrågorna. Ett förtroende som är välförtjänt oavsett om man i övrigt delar MP:s åsikter. Jag tror det är svårt för S att nå sådana höjder på miljöområdet även om jag givetvis hoppas på det. Men för Centerpartiet är det i princip kört under överskådlig framtid.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: För den som vill läsa om barnfattigdomsdebatten och Janne Josefsson finns bl a Roger, Leine, Martin, Staffan, Christian
 
Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 16 januari 2013

Konkret skillnad mellan dom politiska alternativen - Fallet Helsingborg

I riksdagen var det som bekant partiledardebatt idag. En debatt som jag tyvärr inte kunde se men jag kunde läsa mig till att det var några heta replikskiften till och från. I Helsingborg pågår också en häftig debatt. En mycket välkommen sådan om jobben. Detta efter att vi i S har drivit frågan under hela mandatperioden.

Vår gruppledare i fullmäktige, Mikael Skoog, har sedan han tillträdde posten som kommunstyrelsens vice ordförande efter valet 2010 konsekvent pratat om att få fler till arbete. Rent konkret har detta gestaltat sig i fyra olika motioner på jobbområdet. Stora och tunga motioner med massor av förslag och idéer på hur man dels kan skapa fler jobb i staden, dels stärka matchningen på arbetsmarknaden, dels få fler företag att vilja etablera sig. En bra balans mellan efterfrågan på och utbudet av arbete helt enkelt.

Som motdrag har Moderaterna plagierat en del tankegods. En idé som S förde fram tidigt var att kommunen skulle anställa "1 ungdom per 100 anställda" i kommunen. Detta hade tillskapat ca hundra nya jobb i en handvändning förutsatt att man räknar in entreprenörerna*. S ville också uppmana dom kommunägda bolagen att göra samma sak och utmana övriga näringslivet i staden att göra gemensam sak med staden. Detta förslag fick givetvis nej av Moderaterna som styr tillsammans med KD och FP. I detta beslut fick dom (som vanligt) stöd av vågmästaren SD.

Som jag nämnde så plagieras en del av tankegodset och därför satte M igång ett projekt. Staden skulle i samarbete med näringslivet försöka få 100 ungdomar anställda innan årsskiftet 12/13. Detta misslyckades man med trots att man sänkte ambitionsnivån. Istället för att tala om heltidstjänster talade man om deltidstjänster på minst 50 procent. Men trots sänkta ambitioner missade man målet rejält. 73 jobb lyckades man skaka fram. Hur många av dessa jobb som skulle tillkommit även utan stadens inblandning kan man fundera på men även om vi välvilligt tolkar detta som att alla jobben var jobb som tillkom tack vare satsningen så lyckades man alltså inte nå ända fram. Man var inte ens nära att lyckas.

För den uppmärksamme så är det uppenbart att S satsning hade gett minst 100 heltidsjobb. Därutöver hade minst 73 jobb tillkommit genom samarbetet med näringslivet (samma som borgarnas för att vara ödmjuk) och om dom kommunala bolagen hade följt uppmaningen från sin ägare så hade ytterligare något jobb tillkommit. S politik hade alltså gjort väsentlig skillnad. Men detta sa Moderaterna nej till. Istället får dom minst hundra arbetslösa ungdomarna rådet av ordföranden i Utvecklingsnämnden som har ansvaret för projektet att fortsätta utbilda sig. Här har den som vill se skillnad på dom politiska alternativen i Helsingborg och landet ett mycket konkret exempel på att det spelar roll vem som styr staden och riket.

* Genom att t ex utnyttja dom möjligheter som finns i upphandlingarna om att långtidsarbetslösa ska anställas för 5 % av lönekostnaderna så vore detta högst realistiska mål.
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Mikael Damberg på Brännpunkt om småföretagande

Bloggat: Olle Möller med intressanta uppgifter om handeln
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Nu blir det liv på högern

Uppdrag Granskning "avslöjar" att dom flesta av dom ca 250 000 fattiga barnen i Sverige inte har några problem med att få mat på bordet. Dom kampanjer som Rädda Barnen, Majblomman och BRIS har fört anses ge en felaktig bild av barnfattigdomen och det är säkerligen så. En reklamkampanj syftar till något och i detta fallet är det frivilligorganisationer som vill ha större donationer och högre bidrag. Man kan jämföra det med all annan lobbying. När Villaägarnas riksförbund vill stoppa återinförandet av fastighetsskatten så påstås att horder av människor ska få gå ifrån hus och hem om skatten kommer tillbaka. När LO vill begränsa vinstuttaget i välfärden så påstår Svenskt Näringsliv att det samlade näringslivet i landet är hotat och att t ex det fria skolvalet skulle avskaffas i samma veva. Intresseorganisationer överdriver i sina reklamkampanjer och det är inget nytt.

Vad som kan konstateras är att med dom mått som används på relativ fattigdom så finns det ca 250 000 fattiga barn i landet (2010). Dessa barn är sedan givetvis utspridda längs en skala. Vad som är viktigt att fråga sig är om man tycker att stor ojämlikhet bland barn, vad gäller livsvillkor, materiell standard och möjligheter i livet, är OK? Jag har själv mött argumentationen om att inga barn svälter i Sverige och det jag alltid har sagt är att det säkert finns något barn som svälter men att det är extremt ovanligt. Däremot finns det gott om barn som äter betydligt mer på skolluncherna på måndagar och fredagar eftersom dom vet att maten under helgen kan vara bristfällig både vad gäller kvantitet och kvalitét.

Konsekvenserna av det här reportaget är ganska uppenbara. Högern kommer att basunera ut att det inte finns någon barnfattigdom i Sverige och att oppositionen har försökt luras med skräckpropaganda. Jag förstår dom. Det skulle jag också ha gjort om jag var i deras kläder. För är man i deras kläder har man förmodligen inte läst dom brev som skickats in med ansökningar om bidrag till Majblomman. Brev från förtvivlade barn och föräldrar och som handlar om pengar till glasögon, till en vinterjacka, till ett par nya skor. Förmodligen har dom inte heller träffat någon av dom ensamma föräldrarna som söker sig till kyrkans hjälpverksamhet för att få en matkasse och lite kläder.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Göran om LO:s modell
 
Läs mer på Socialdemokraterna

tisdag 15 januari 2013

Bara för säkerhets skull, vi är väl emot NATO-medlemskap?

Idag skriver Anders Lindberg klokt på Aftonbladets ledarsida om varför NATO är en "ickefråga". Det finns enligt Lindberg inga sakliga argument för att gå med i NATO. Jag skulle väl kunna sträcka mig till att säga att det säkerligen finns ett och annat materialargument men i fråga om vår egen säkerhet, om våra möjligheter till att delta i FN-insatser och hotbilden mot oss så delar jag Lindbergs uppfattning. Skulle vi gå med i NATO skulle hotbilden förmodligen öka mot Sverige. NATO har bombat Mellanöstern sönder och samman i 30 år och det finns starka krafter i regionen som ser NATO som den stora fienden. Alliansfriheten har, som Lindberg skriver, tjänat Sverige väl och bara för att man är goda vänner behöver man inte bli sambos.

För mig är FN:s paraply det som måste gälla. Vill FN ha Sveriges hjälp så ska Sverige ställa upp så länge det inte handlar om invasioner likt den i Afghanistan. FN ska bevara fred, inte starta krig. Ett medlemskap i NATO skulle innebära att vi ger oss själva rätten att kringgå FN. För det är så alliansen historiskt allt som oftast har använts. Frågan om inflytande är sekundär. Vem tror på allvar att USA, Frankrike eller Storbritannien skulle ta större hänsyn till Sveriges synpunkter bara för att vi gick med i alliansen? När USA och Storbritannien hade bestämt sig för att invadera Irak struntade man fullständigt i länder som Frankrike och Tyskland. Varför skulle någon då bry sig om Sverige?

Sannolikheten för att Ryssland skulle invadera Sverige är så oerhört liten att frågan inte är relevant. Vi har ju skrotat vårt invasionsförsvar av just det skälet. Om man anser att det föreligger någon som helst sannolikhet för att Ryssland skulle invadera Sverige så borde det första förslaget man lägger vara att återinföra värnplikten. Det andra förslaget vore att stärka upp civilförsvaret och frivilligkrafterna. Först därefter, om det inte skulle vara nog, kan man diskutera andra lösningar.

Vad som gör mig lite fundersam är Peter Hultqvists (S) svar igår i Rapport. Där säger Hultqvist att S inte har fått några direkta frågor om deltagande i NATO:s insatsstyrka och därför kan han inte ta ställning till frågan. En fråga som S tidigare har sagt nej till. Vad som skulle vara annorlunda den här gången vet jag inte och i min värld är S ett parti som är emot NATO-medlemsskap vilket ju innebär att vi inte ska dra ut i krig tillsammans med NATO (om det inte sker under FN-flagg). Att då ingå i en NATO-armé är uteslutet. Det minsta man kan begära är ju att frågan i så fall diskuteras på kongressen innan minsta lilla öppning görs. Dessutom är jag ganska så säker på att dom flesta partimedlemmarna i S anser att Sverige ska vara alliansfritt. På flera sätt.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
 Bloggat: Stefan om lärdomar av en invasion

 
Läs mer på Socialdemokraterna

LO-förslaget om vinstbegränsning

Dagens grej i arbetarrörelsen är utan tvekan LO:s förslag om en ny bolagsform i välfärden. En bolagsform som begränsar möjligheten till vinstuttag. Jag personligen ser att vinstuttagsförbud vore det mest önskvärda. Detta är också vad den Handelsmotion som vann bifall på LO-kongressen drev. Non-profitföretag skulle vara grejen. Men LO gör av någon anledning en vidare tolkning och även Handels ordförande Lars-Anders Häggström har undertecknat debattartikeln i DN vilket i rimlighetens namn innebär att Handels ställer upp på "Samhällsbolagsformen" som nu föreslås.

Jag tror att kongressen kommer att landa i en kompromiss i linje med det här LO-förslaget. Det jag tycker är viktigt om så skulle bli fallet är att den socialdemokratiska brasklappen om regelskärpningar finns kvar. Om det skulle visa sig att olika bolagslösningar med vinstbegränsning inte skulle fungera så måste vi våga ta steget fullt ut och säga nej. Vår trovärdighet hänger på det.

Man kan också fundera på vad borgerligheten sysslar med. Över ett år har gått sedan Caremaskandalen och än så länge ser man inte röken av någon borgerlig debatt om "kvalité". Vad vill borgerligheten? Ska dom vänta ut S och sedan lägga sig så nära att det blir en ickefråga eller kommer borgerligheten följa sin ideologiska kompass och köra fullt blås för vinsterna i välfärden? Rent ideologiskt är nämligen frågan om vinstbegränsning betydligt mycket mer känslig för borgerligheten än för arbetarrörelsen. Vi har nämligen inga problem med att reglera marknader. Det har däremot borgerligheten.

För övrigt anser jag, fortfarande, att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

måndag 14 januari 2013

Det svåra näthatet

Datainspektionen säger i sitt remissvar till SOU 2012:55 "En översyn av yttrande- och tryckfriheten" att det behövs en ny lagstiftning mot det som i dagligt tal kallas för "näthat". Ståndpunkten är kontroversiell av många skäl. Dels finns det redan idag en förtalslagstiftning som i vissa fall fungerar, dels är varje inskränkning i yttrandefriheten känslig, dels är definitionen av näthat problematisk.
 
Diskussionerna i kölvattnet av bland annat Breivik-massakern i Norge har gett många inspel till varför just näthatet är så problematiskt och farligt. Även om inte näthatarna själva är beredda att genomföra dom handlingar som dom ger uttryck för så är hela poängen med näthatet att "någon" kanske gör det. Som jag berättade för en tid sedan så var jag på ett säkerhetsmöte i egenskap av säkerhetsansvarig för S i fullmäktige här i Helsingborg. På detta möte tryckte polisen särskilt på detta. Potentiella våldsverkare kan mycket väl triggas av just näthatet. Breivik är ett typexempel på detta. Det brutaliserar också debatten vilket gör att steget från hot till våld blir mycket kortare.

Huvudproblemet på nätet är anonymiteten. Skyddade bakom sin datorskärm är många väldigt tuffa och säger saker som dom aldrig någonsin skulle våga säga i andra sammanhang. Detta skapar också problem när kränkningarna går över i förtal. Att bevisa vem som har sagt vad är ofta mycket svårt. Den som vill vara anonym på nätet kan lätt ordna den saken. I slutänden är det en resursfråga för polisen hur mycket energi och resurser man ska lägga ner på det här. Det är också en fråga om hur starkt vi vill kontrollera internet. Man kan stänga delar av internet om man vill. Det har länder som Iran och Kina visat. Men det är knappast en väg som någon vill gå.

Jag vet inte hur Datainspektionen har tänkt sig att en eventuell lag skulle se ut. Det är frågan om dom ens har en tanke eller idé på det själv. Men jag tycker i grund och botten att det är bra att dom lyfter frågan. Som bloggare får man allt som oftast ta emot kränkningar och personliga påhopp och det hade ju varit rätt skönt att slippa det utan att man skulle behöva lägga ner bloggandet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Spelberoende

Jag inleder bloggveckan med att tipsa om en debattartikel i Helsingborgs Dagblad. Det är en artikel som är undertecknad av Mikael Skoog (S), Maria Ward (S) och Fredrik Lindahl från Kamratföreningen Spelberoende i Helsingborg. Artikeln tar upp en viktig fråga. En fråga som berör många fler än vad vi tror. Precis som med allt missbruk är mörkertalen stora och åtgärderna för små. Här behövs konkret handling och nya initiativ. Artikeln hittar ni här.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger och Martin om Reinfeldt i Agenda
 
Läs mer på Socialdemokraterna

söndag 13 januari 2013

Att krossa en myt

Riskkapital. Detta fantastiska ord som dels ger sken av att den som satsar pengar är den som står för den överhängande risken, dels ger sken av att det finns riskfri kapitalism. Att all kapitalism innehåller risk torde stå klart. Att det dessutom sällan är den som satsar riskkapitalet som står för den största risken är också, för den som ser lite bredare på det, väldigt klart. Ta välfärden som exempel. Inte är det investerarna på någon kanalö som tar den största risken. Det är vårdtagarna eller skoleleverna, brukarna, som tar den största risken. Dom satsar nämligen inte sina pengar, dom satsar sina liv eller sin framtid.

Men samtidigt ska man inte förringa behovet av investerare som är beredda att förlora sina pengar. Kapital behövs i kapitalismen. Problemet som finns är att kapitalisterna sällan är beredda att satsa pengar utan att vara väldigt säkra på att få avkastning på pengar. Riskvilligheten är alltså egentligen ganska låg hos dessa så kallade "riskkapitalister". Det är därför dom flockas till den svenska välfärden. Att satsa pengar i denna är en lågriskinvestering förutsatt att man har ekonomiska muskler att göra stora satsningar. Men även små investeringar, under miljonen, har visat sig ytterst gynnsamma. Det räcker att säga "Serafen" så har man bevisat den saken.

Problemet med denna oriskvilja är att stora samhällsnyttiga projekt, som skulle kunna leda till stora vinster för samhället, inte blir av när marknaden ska fixa biffen. Ett sådant tydligt exempel är biogasutvecklingen. Segmentet är oerhört riskfyllt och det gör att stora intressenter som Eon inte vågar ta risken. Även om vinstpotentialen för den som är först in på marknaden är enorm så är satsningen för pengamässigt riskfylld för att ett privata företag ska ta chansen. Även Volvo tvekar. Istället vänder sig båda företagen till samhället, till den gemensamma skattkistan, och ber om stöd. Ett stöd som dom förvisso redan får men som dom inte anser vara tillräckligt. Eon och Volvo vill gärna vara med om teknikutvecklingen och ta del av resultaten men dom vill inte betala för kalaset.

Det är just här, i detta ögonblicket, som den nyliberala dogmen faller samman. För det är på intet sätt så att biogasen är det enda området där samhället måste träda in och stå för risken. Samma sak gällde för etanolen i Norrland och samma sak har gällt för tusentals innovationer genom historien. Samhället tar en risk, satsar kapital och ut kommer något som företagen sedan kan omsätta och raffinera. Satsningarna på ESS/Max IV i Lund kommer visa på detta och är man inte övertygad är det bara att se hur mycket positivt som kommit ut ur NASA:s rymdprojekt eller CERN:s forskning. Stora nationella och internationella projekt behövs. Men i samma ögonblick som man erkänner det så faller också alla teorier om den fria marknadens förträfflighet platt till marken och då blir det jobbigt för många.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 

Fel medicin ordinerad

Peter Wolodarski har skrivit en intressant ledare i dag där han redogör för varför den japanska ekonomiska utvecklingen dom senaste 20 åren och att det går att lära sig mycket av den. Den offentliga skuldsättningen i Japan har stimulerat ekonomin när den privata sektorn har gått in i sparnitens fördömda land och tack vare det har Japan inte sett högre arbetslöshetssiffror än sex procent. Priset är en hög statsskuld men enligt Wolodarski är detta inget problem på sikt när det privata näringslivets hjul börjar snurra igen. Lånen är nämligen till stor del inhemska och nollräntepolitiken spelar stor roll här. För Europa är detta något att snegla på. För Sverige, med 8,9 procents arbetslöshet, är det verkligen något att titta djupare på.

Ekonomen Mats Persson skriver i SvD idag om bankunionen och fördelarna kontra nackdelarna med denna union. I grund och botten handlar det om en försäkring för våra banker. En försäkring som kan fungera väl om bankerna tar det samhällsansvar som man bör kunna kräva av dom. I det motsatta fallet kan försäkringen vara direkt destruktiv. En sak som man dock kan konstatera är att den japanska och den europeiska skuldsättningen ser olika ut. I Japan tar staten upp inhemska lån för att få igång sin marknad. I Europa tar staterna, och skattebetalarna, över bankernas lån för att rädda dessa ifrån konkurs. Det innebär i grund och botten att pengar slängs in till gamla ägare som har misskött sina banker utan att samhället får något särskilt tillbaka.

Sverige löste sin bankkris på 90-talet genom att ta över bankerna tillfälligt. Det innebar att samhällskostnaden för krisen blev betydligt lägre än vad den skulle ha blivit om man tillämpat den nuvarande europeiska medicinen. En medicin som bland annat Anders Borg varit med och ordinerat.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Artikeln om borgerlig splittring i Helsingborg hittar ni här
 
Läs mer på Socialdemokraterna

lördag 12 januari 2013

En gammal bekant ryter till

Ulf Adelsohn, den gamle moderatledaren, fick som bekant lämna ordförandeposten i SJ efter att han kritiserat regeringen. Adelsohn talade klarspråk om regeringens politik och dom senaste 25 årens lekstuga på den svenska järnvägen. Som part i målet var detta på många sätt självklart även om det visar på hög integritet att kunna kritisera sina gamla partikamrater så kraftfullt.

Men det slutar inte där och Adelsohn ger sig inte. I samband med att Norrtåg nu har fått ställa in tåg under hela januari månad så uttalar sig Adelsohn igen:

"Järnvägen har i 25 år varit en lekstuga för okunniga politiker. Att konkurrera på järnväg är bara lönsamt mellan Stockholm- Göteborg, Stockholm-Malmö, kanske upp till Sundsvall. Om man då släpper på ännu fler tåg, på spår som är överlastade, blir det inte bättre för någon."

I ljuset av det här kan man bara förundras över regeringens fortsatta ambitioner att göra det ännu lättare för vem som helst att ge sig in på kollektivtrafiksområdet.

Intressant i sammanhanget är också den kritik som Riksrevisionen riktade mot regeringens investeringar nu i veckan. Dyra och ineffektiva åtgärder görs och pengarna används inte där dom gör störst nytta. Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) avfärdade det hela med ett leende och konstaterade att hon tittar framåt. Ungefär som det brukar vara alltså när Riksrevisionen har synpunkter.

Den regionala och lokala medfinansieringsprincipen snedvrider detta ytterligare. Man kan ju fundera på var det hela kommer att sluta när fel medicin i form av ökad konkurrensutsättning kombineras med ineffektiva investeringar. Att Ulf Adelsohn ryter till är uppfriskande. Problemet är ju bara att ingen av hans gamla partikamrater verkar lyssna och ta det till sig.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om MP, Bengt om den svenska lekstugan
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Folkpartistisk separatism

Christer Nylander (FP) lämnar sitt uppdrag. För dom flesta är denne man helt okänd. Jag är ändå någorlunda insatt i svensk politik och jag hade ingen aning om vem han är. Christer Nylander var fram tills nyligen alliansens näst högste kulturpolitiker efter kulturministern, den betydligt mer välkände Lena Adelsohn Liljeroth (M). Detta säger en hel del tycker jag om såväl alliansens som Folkpartiets kulturpolitik. Dom kommer inte fram*.

Det stora problemet är kanske ett helt annat. Nämligen det att vi talar alldeles för lite om kultur. Jag är den förste att skriva under på detta. En kulturdiskussion som går djupare än biotoppen är svår att hitta och det förklarar också varför Håkan Juholts installationstal väckte sådan uppmärksamhet. Plötsligt stod där en toppolitiker och pratade om kulturpolitik. När hände det senast?

Men åter till folkpartistiske Nylander. Jag tycker att Nylander är modig. Han anklagar såväl sitt eget parti som alliansen för att inte prioritera kulturpolitiken. Den som har följt med i politiken sedan 2006 instämmer förmodligen i denna dom. När alliansen pratar politik så pratar man jobb (som jobbskatteavdrag och skattesänkningar), ekonomi (som svångrem och skattesänkningar) och utbildningspolitik (som tidigare betyg, mer administration och hör och håpna, skattesänkningar). Dom få gånger kulturen har varit uppe så har den främsta orsaken varit kritik. För dom breda folklagren blev väl kulturministern känd när hon skar upp en tårta på Moderna museet. Även detta är talande för alliansens kulturpolitik.

Det man kan fundera på i sammanhanget är också hur framtiden för borgaralliansen ser ut. Folkpartiet på Gotland har lämnat alliansen. Runt om i landet har centerpartister goda samarbeten med S och skulle Annie Lööf gå på pumpen och tappa ytterligare så är centerrörelsen inte oäven för förändring. Och här i Helsingborg gnisslar det betänkligt i den styrande alliansen bestående av M, FP och KD. Tyvärr har jag inte i nuläget någon referens på det**. Det är alltså inte självklar på något sätt att alliansen kommer att hålla. För frågan är ju hur många "Nylanders" det finns runt om i dom små allianspartierna. Jag misstänker att dom är fler än vi anar.


* Å andra sidan ska jag villigt erkänna att jag är rätt dåligt insatt i vem som är S ansvarige kulturpolitiker men efter en snabb koll så visade det sig att det är Gunilla Carlsson (S). Jag lämnar helt enkelt åt läsaren att avgöra om kulturutskottets presidie får den uppmärksamhet som dom förtjänar eller om det är deras egen förskyllan att dom inte kommer fram bättre i debatten.
** Detta är i sig en ganska lustig historia. Sedan tidigare har KD och FP gått till S och MP i frågan om Drottninggatan/Järnvägsgatan. I onsdags blev hela historien så infekterad att Helsingborgs Dagblad hade en artikel inne i går (11/1) eftermiddags där Maria Winberg-Nordström (FP) kritiserar Peter Danielsson (M) mycket kraftigt. Av någon outgrundlig anledning tog HD därefter bort artikeln. Någon riktig förklaring till varför har inte kommit än men fortsättning lär följa.

*****
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna