lördag 29 december 2012

Var tog kollektivavtalet vägen?

"Driftsformen spelar ingen roll". Slagordet känns igen från vinstuttagsförsvararna inom välfärden. Man vill tala om kvalité utan att ta hänsyn till att kvalitén rimligtvis stiger om mer pengar går till verksamheten. För säga vad man vill, om man kan anställa mer personal, ha fler fritidsaktiviteter, köpa bättre toapapper eller vad det nu än må vara så höjs ju rimligtvis också kvalitén.

En annan del som också spelar stor roll är arbetsmiljöfrågorna. Många hemtjänstföretag inom den så kallade "RUT-sektorn" saknar kollektivavtal. Det har varit känt länge men idag kommer siffror i dagspressen på fenomenet. Här visar det sig att driftsformen spelar roll i allra högsta grad. Säg en kommun som inte har kollektivavtal för dom anställda inom denna sektor och du svarar själv på frågan om huruvida driftsform, dvs ägandet, spelar roll. Sen kan givetvis kommunerna bli bättre på att ställa villkor och göra upphandlingar men faktum kvarstår, man kan inte kräva kollektivavtal i en upphandling. Det man kan kräva är kollektivavtalsliknande villkor. Genom att låta varje kommun sköta sina upphandlingar så kan nyckfulla kommunledningar som inte vill ställa krav underlåta att göra det och därmed kommer dom företag som Roger Mogert kallar för oseriösa in på marknaden.

För givetvis är det inte svart eller vitt. Jag tycker det är bra att det finns alternativa utförare. Men jag tycker att skattemedel ska gå till verksamheten. Därför förespråkar jag non-profitföretag och andra former av ickevinstdrivande utförare. Framförallt med anledning av brukarnas bästa men även för personalens dito.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger skriver om långsiktiga mål
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar