fredag 7 december 2012

Vad är poängen om ingen bryr sig?

Riksrevisionen riktar kritik. Orden känns igen. Jag har ingen statistik men det känns som att det är vanligare nuförtiden att Riksrevisionen har kritik mot diverse saker. Men jag kan ha fel. Hur det än förhåller sig med den saken så är det lite märkligt att Riksrevisionen kritiserar till höger och vänster utan att någon verkar bry sig. För det är faktiskt den känsla jag får.

Läser man t ex senaste numret av "Riksdag & Departement" så noterar man att Riksrevisionen har kritiserat regeringen för att det är omöjligt att jämföra tandvårdskostnader i landet. Regeringen svarar på kritiken och menat att granskningen är för tidigt gjord och ser ingen anledning att göra något på grund av kritiken. Med andra ord, regeringen skiter fullständigt i vad Riksrevisionen tycker och tänker.

Jag har lärt mig att man vid revisionskritik ödmjukt tar emot kritiken och sen gör man något åt föremålet för kritik. Att man kanske inte gör exakt allt som revisionen säger är ju sin sak och att man kanske inte alls delar kritiken är en annan. Man går i alla fall inte i polemik med revisionen och man avfärdar den definitivt inte. Det är möjligt att Riksrevisionen skiljer sig från den kommunala revisionen men då kan man ställa sig frågan "what´s the point" med hela kalaset? Om man bara kan avfärda Riksrevisionen som man vill så är det inte något annat än en enda stor charad.

Det vore på sin plats att stärka Riksrevisionens makt. Jag förstår det demokratiska dilemmat i det hela så det kanske inte är läge att göra Riksrevisionens ord till lag. Men att förändra tonen mot Riksrevisionen, och att faktiskt kräva större uppföljning när Riksrevisionen påkallar problem, vore på sin plats. Annars känns ju Riksrevisionens inlägg i debatten inte tyngre än någon annan åsiktsmaskin och det är för mig en helt oacceptabel utveckling.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar