torsdag 13 december 2012

Spelar driftsformen någon roll här då?

Beatrice Ask tycker att fler än dom med polisutbildning ska få lov att utföra polisiära uppgifter. Detta eftersom polisens uppgifter blir allt mer specialiserade. Jag kan förstå Asks tanke men jag delar inte hennes slutsatser. Det finns många invändningar emot hennes förslag.

Man kan börja med att fundera kring frågan om lämpligheten i att någon utan korrekt utbildning får lov att utföra myndighetsutövning. Polisens verksamhet är en av dom allra känsligaste verksamheterna som finns i en demokrati. Tänk er bara själva om andra än utbildade läkare utförde operationer på våra akutsjukhus eller om våra socialkontor bemannades av folk utan socionomutbildning. Rättsosäkerheten skulle öka väsentligt. Lägger man där till att t ex lärare nuförtiden måste ha legitimation för att få undervisa så kan man ju undra varför en grupp som lärarna ska få sin "status" höjd genom legitimering samtidigt som polisens status rimligtvis då ska urholkas genom att andra yrkeskategorier får lov att utföra deras arbete.

Att polisens uppgifter blir allt mer specialiserade innebär ju i grund och botten bara att fler poliser behöver bättre utbildning. Idag är polisutbildningen på två år (fyra terminer). Jämför det med en gymnasielärare som utbildar sig i fem år eller mer så förstår vem som helst att det finns utrymme för betydligt mer studier inom ramen för polisutbildningen. Är det IT-tekniker och revisorer som behövs för att utföra uppgifterna så får man väl bygga på polisutbildningens grundnivå på två år med dessa kompetenser. En polis utbildar sig dessutom i regel under hela sitt arbetsliv så det skulle förmodligen gå alldeles utmärkt att lära upp fler specialister om man bara fick rätt förutsättningar.

Slutligen finns det en farhåga med Asks förslag som jag tror att många missar. Om man tittar på hur utvecklingen i länder som USA, Storbritannien och Israel har sett ut så kan man snabbt sluta sig till att allt mer av traditionellt statliga uppgifter som polis-, säkerhets- och militärverksamhet läggs ut på privata företag. USA:s armé hade t ex inte kunnat fungera rent logistiskt om inte företag som Academi (tidigare Blackwater) hade funnits. Detta eftersom man skurit ner så enormt på "icke stridande personal". När orkanen Katrina slog in över New Orleans 2005 så hade dom amerikanska myndigheterna stora problem med att hantera följderna och att garantera säkerheten. Detta som en direkt konsekvens av nedskärningar i kapaciteten och outsourcing av viktiga samhällsuppgifter. Om man inte måste vara polis för att utföra vissa uppgifter, varför måste då polisen utföra uppgifterna? Detta är den självklara frågan som måste ställas kring Asks förslag.

Jag hoppas att Ask går på pumpen med sitt förslag. För även om inte Ask avser att privatisera polisväsendet i fas ett så öppnar man upp dammluckorna för en sådan utveckling i fas två, tre och fyra. Låter detta som en omöjlig och overklig utveckling så vill jag bara påminna om att Anders Borg tidigare ansåg att privatpersoner skulle få lov att äga atomvapen. Så att privatisera polisen skulle vara "peanuts" för Moderaternas nyliberala kretsar.

Och slutligen, hur mycket funktionssocialism man än vräker in i vårt partiprogram så kan det aldrig vara så att socialdemokratin ställer upp på att polisen privatiseras. Eller driftsformen spelar ingen roll här heller?

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. IT-brott är nog betydligt mer komplicerat än att man sätter en polis på en 2-årskurs. Jag föreställer mig brottslingarna som hackers som levt för datorer sedan barnsben. Däremot kan en polis med extra utbildning arbeta i par med bransch-folk.

  Funktionssocialism var ett nytt begrepp för mig. Du verkar använda det som en synonym för högerkrafterna i partiet men jag uppfattar wikipedias beskrivning mer som vänsterfalangens löntagarfonder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är IT-brott komplicerade. Men precis som att en person kan bli duktig genom att arbeta på för Norton eller McAfee så bör en person som arbetar inom polisen bli duktig på IT-säkerhet. Att man har en 2 årig grundutbildning till polis och därefter specialiserar sig ser jag inte som något konstigt. Sen kan man givetvis köpa utbildningstjäner m.m från externa företag, det är ju en självklarhet, men att utföra myndighetsutövandet som polis ska vara förbehållet polisen.

   Funktionssocialismen tar avstamp i fördelningen av resultaten istället för i ägandet av produktionsmedlen. Höger eller vänster kan man diskutera men funktionssocialismen står betydligt mycket närmare liberalismen än vad t ex socialism i Ernst Wigforss version gör. Nils Karlebys "Socialismen inför verkligeten" är på sätt och vis urboken för funktionssocialismen.

   Radera