tisdag 11 december 2012

Om att tvinga kommunerna

En ny stopplag ska stoppa kommunala krav vid byggnation av bostäder. Skälet är att en utredning har kommit fram till att detta fördyrar byggandet. Kraven som kommunerna ställer handlar främst om miljön. Man vill ha passivhus, man vill ha gröna tak och så där rullar det på. Kommunerna är dessutom så jobbiga så att dom ställer olika krav. Att byggherrarna tycker att detta är jobbigt förstår jag. Att det i byggfasen kan göra det dyrare förstår jag också. Men jag förstår inte hur man på lång sikt kan tycka att det är bättre att sänka (och skippa) miljökraven. Det lär ju bli bra mycket dyrare, på många sätt, i framtiden.

För om man harmoniserar lagstiftningen med sänkta miljökrav, för att pressa byggkostnaderna, så innebär det ju att miljöbelastningen inte minskar i den takt som det vore möjligt och att argumentera för att vi ska värna miljön mer behöver jag knappast göra här. Ett hållbart byggande är avgörande för att vi ska klara klimatutmaningarna. Om man inte kompenserar för dom sänkta kraven med någon form av miljöincitament så riskerar vi alltså att stå med miljömässigt sämre bostäder om några år och det vore en mycket beklaglig utveckling. Vad hela den här diskussionen bevisar är att bostadsmarknaden inte är en marknad som fungerar. Inte om man har som ambition att lösa miljöutmaningarna, hemlösheten och andra problem som idag är intimt förknippade med bostadsfrågan.

Man kan också fundera på vad det här betyder för det kommunala självstyret. LOV:en drivs igenom med hot om tvång och nu ska det kommunala planmonopolet mer eller mindre utmanas. 290 kommunala byggnadsnämnder kommer att bli kraftigt bakbundna om förslaget går igenom och det är knappast genom statliga påbud ut till kommunerna som den svenska välfärden har byggts. Sverige byggdes och bör byggas genom kommunerna.

Och om nu staten ändå känner att den måste tvinga kommunerna till något så kan den ju börja med att tvinga alla kommuner att solidariskt ta emot flyktingar. Det vore en betydligt mer klädsam välfärdsreform än att sänka miljökraven. Men med Billström (M) vid rodret lär det hotas något decennium till innan något händer på den fronten.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Staffan om något helt annat och Göran också om något helt annat
 
Läs mer på Socialdemokraterna

9 kommentarer:

 1. Vill man uppnå en snabb effekt kan man hoppa över bindande regler och nöja sig med att ta fram bra förslag centralt. Är dessa tillräckligt bra finns det ingen anledning för kommunerna att jobba fram egna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Delar, som framgår av mitt inlägg, inte denna uppfattning. Kommunerna vet vilka förutsättningar som råder lokalt och kan dessutom, utifrån behov, önskemål och förutsättningar ställa krav som matchar det kommunala målet och behovet.

   Radera
  2. Jag uppfattade inslaget som att det mycket handlade om miljökrav, som t.ex. att bygga passivhus. Jag tror inte att vi behöver (vill ha) 290 olika standarder för det. Hellre ett huvudförslag och eventuella mindre lokala korrigeringar - det borde sänka kostnaderna.

   Radera
  3. Lagstiftaren har ofta en ambition som är lägre än kommunernas. Om en kommun vill att byggnationen i kommunen ska vara mer miljöanpassad än lagstiftaren har haft som ambition så tycker jag att kommunen i fråga ska ha den rätten. Sen behöver inte det betyda att vi får 290 standarder. Man kan ha ökad samordning via SKL t ex.

   Radera
 2. Moderaterna i Sollentuna applåderar säkert ditt inlägg. Men ska en så elementär mänsklig rättighet som rätten till en bostad verkligen bero på partiställning i KF? Tycker att du i stället ska ta dina socialdemokratiska partikamrater i örat, som har givit direktörerna i de kommunala bostadsbolagen befogenhet att godtyckligt rata bostadssökande.

  Jag kan inte heller få ihop det att du vill tvinga kommunerna att ta emot flyktingar, men inte tvinga kommunerna att bygga bostäder. Var ska flyktingarna bo? Ska de gå före andra bostadssökande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har ju inte jag något mandat att ta någon i örat men jag delar din uppfattning att alla ska ha rätt till en bostad. Ser inte att jag har sagt något annat.

   Flyktingar bor i regel inte på den reguljära bostadsmarknaden. Länken från HD visar på asylsökande som bor på en camping. Att ordna tillfälliga bostäder står inte i motsättning till att ordna permanenta bostäder. S har motionerat om ingrepp i EBO-lagstiftningen för att minska problemen i många av våra storstadsområden med trångboddhet m.m. Det finns gott om platser runt om i landet där man de facto river bostäder.

   Dessutom är det inte så att utredaren vill tvinga kommunerna att bygga. Vad utredaren driver är att kommunernas rätt att ställa krav ska beskäras. Så din liknelse haltar betänkligt på många sätt.

   Radera
 3. Vad jag har hört av intervjuer med ministern handlar det om att förkorta tiden från projektering till byggstart samt sänka kostnaderna, för nu har vanligt folk inte råd att hyra i nyproducerade hus. Om det är att tvinga kommunerna att de inte får sabotera nybyggnationen, så är det bra.

  Naturligtvis inser jag också att det behövs nödförläggningar för flyktingar, om det inte finns bostäder på den reguljära bostadsmarknaden. Men nu är ju problem att flyktingarna bor kvar på förläggningarna även sedan de fått uppehållstillstånd, vilket försvårar integration och etablering på arbetsmarknaden.

  Menar du att kommunerna ska ha ett monopol på att bygga bostäder? Då kommer garanterat hemlösheten att öka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vidhåller min uppfattning om att kommunerna ska få lov att ställa krav vid nybyggnation genom bland annat detaljplanerna.

   Att få till en bättre cirkulation på bostadsmarknaden är avgörande men att offra miljökraven är inte rätt väg att gå.

   Jag har inte argumenterat för att endast kommunerna ska få bygga bostäder. Däremot anser jag att kommunerna ska ha planmonopol vilket är något helt annat.

   Radera