torsdag 6 december 2012

Låt inte cynismen styra politiken

Nästan en kvarts miljon barn är fattiga i Sverige. Denna siffra är två år gammal och vi vet att konjunkturen under 2010 var klart bättre än vad den är nu. Det är beklagligt att Rädda Barnen inte förmår att få fram mer dagsaktuella siffror. Men oavsett, att barnfattigdomen minskade med 6 000 barn mellan 2009 och 2010 är bra men det är alldeles för lite, alldeles för långsamt. Problemet är att regeringen inte tar i för att lösa frågan.

I takt med att inkomstskillnaderna ökar i Sverige och arbetslösheten är på oerhört höga nivåer så kommer barnfattigdomen att bita sig fast. När dessutom socialförsäkringssystemen nedmonteras för att öka utbudssidan på arbetsmarknaden så är ekvationen att lösa barnfattigdomen en omöjlighet.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Man kan givetvis ha en god barndom även om ens föräldrar är fattiga. Se på Åsa Linderborg. Hennes barndomsskildring "Mig äger ingen" visar att ett barn kan vara lyckligt under dom mest skiftande omständigheter. Men samtidigt ska inget barn behöva lida för att dom har fötts med fattiga föräldrar. Därför måste samhället ta sitt ansvar. Det är inte barnens fel att föräldrarna har det svårt.

Det krävs en kraftsamling för att lösa barnfattigdomen. Det är inte värdigt Sverige att hundratusentals barn växer upp under förhållanden som är att betrakta som fattiga. Och den som är så naiv så att den tror att fattigdom endast handlar om huruvida man har över två dollar att leva på om dagen har en oerhört cynisk syn på sina medmänniskor och våra barn.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar