lördag 8 december 2012

Jämställdheten måste drivas vidare

Jämställdheten är en fråga som är oerhört angelägen att lyfta fram. Kvinnor och mäns lika möjligheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Om detta skriver bland annat S-debattören Marina Andersson i Östran. Detta med anledning av den motion som är inskickad till partikongressen om jämnställda kongresser. Det finns en poäng i det som Andersson driver. Precis som att vi har varvade listor i valen, att vi har jämställda styrelser och att vi driver på för att t ex bolagsstyrelser ska bli mer jämställda så måste vi fundera över hur våra ombud till kongressen fördelas.

Samtidigt vet vi vilka svårigheter detta möter. Om fem arbetarkommuner ska rösta fram tre ombud och dessa arbetarkommuner är fria att nominera vem dom vill så riskerar vi alltid att få en skev fördelning. Att man skulle kunna kräva att en kvinna och en man nomineras i alla lägen är dock möjligt. Men till sist blir det ju rösten som fäller avgörandet. Medlemmarna röstar på vem dom vill och det kan vi aldrig inskränka.

Jag tror att problemet ligger i att kvinnor redan från början är sämre representerade på dom absoluta maktposterna. Män blir oftare ordförande, män blir oftare KSO och män blir oftare utsedda till ombud. Detta speglar något större än socialdemokratins interna frågor och det är roten till problemet, den ekonomiska maktens ojämlika fördelning, som måste angripas. Men det är ju lättare sagt än gjort.

Det ska bli mycket intressant att följa motionens väg på kongressen. Blir jag ombud kommer jag förmodligen att ge mig in i debatten. Jag kommer att formulera min ståndpunkt utifrån det svar som partistyrelsen ger. Är svaret tillfredställande och man på allvar gör något åt frågan och tar steg i rätt riktning så kommer jag att vara nöjd. Men om man bara säger att det är omöjligt, att det inte går, då tänker i alla fall jag höja min röst. För som politiker är det sista jag vill höra, "det går inte". Men som sagt, man ska bli ombud först.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Rasmus om mitt inlägg om "Amatören"
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar