fredag 21 december 2012

Ett skarpt inlägg i den socialdemokratiska idédebatten

Första dagen på julledigheten idag för min del och vad kan man bättre ägna den dagen åt än att läsa lite om socialdemokratin? Jag firar ju inte jul mer än att jag umgås med släkt och vänner så då får man mycket tid över till att göra annat. Av en ren slump bad en kamrat mig att läsa hennes kandidatuppsats som handlar om socialdemokratins dilemma. Ni vet detta ständigt aktuella ämne sedan 30 år tillbaka som tar sin utgångspunkt i att socialdemokratins teoretiska analys inte längre passar in på världen av idag. Hur det är med den saken kan man, som folk ju gör frenetiskt, diskutera i oändlighet och inläggen är många.

Jessi Norén ger sig in i debatten med hjälp av en trio sociologer vid namn Beck, Bauman och Giddens. Framförallt den senare av dessa tre herrar är välkänd för den breda allmänheten genom att han var Tony Blairs store rådgivare och arkitekten bakom "den tredje vägens politik". Det gick ju som det gick med den politiken men analysverktygen är flitigt använda och som med allt annat får man välja och vraka i vilka delar som man tycker är något att ha och vilka delar som man vill slänga på den teoretiska sophögen. En som utöver nämnda trio spelar en stor roll i uppsatsen, med sitt begrepp om "falsk medvetenhet", är Luke.

Uppsatsen finns att läsa i sin helhet här. Som jag sa till Jessi så är teori- och metoddelarna ganska så tungrodda. För den som vill köra kortversionen och som vill ta åt sig den stora behållningen av uppsatsen räcker det med att läsa analysdelarna. Kör från sida 23, så att du får med intervjupersonernas bakgrund och Jessis självreflektion, så har du läst vad du behöver. Framförallt ska du inte missa den avslutande analysen. Den är klockren och jag vill citera lite ur den för att ge dig som läsare ett smakprov på Jessis klokskap:

"Vad jag menar med det är att socialdemokratin tycks ha anammat det samhälle som Beck och Bauman beskriver och därmed ser inte socialdemokratin vilka samhälleliga förändringar och orsaker som ligger bakom samhällsförändringarna, det vill säga de anammar endast argumentationen utan att ha någon referens till samhällsförändringen. Det är en omedveten handling för hade den varit medveten hade det funnits en referens i resonemangen. Däri ligger det falska medvetandet.

 
Att inte förstå eller diskutera kring hur formerna för välfärden påverkar människan utan istället uttrycka sig att socialdemokratin ska vara pragmatisk till privatiseringar inom vård, skola och omsorg anspeglar på ett falskt medvetande. Att vara pragmatisk innebär att man tar till sig samhället som det är vilket har idag påverkat partiets föreställningsförmåga och handlingsförmåga. Socialdemokratin styr inte samhället med långsiktiga mål utan har endast anammat till exempel argumentationen om att upprätthålla kvalité. I detta ligger ett falskt medvetande."

Som ni märker så är där sting i analysen och Jessi väljer att sticka ut hakan och, enligt min uppfattning, tala klarspråk om vad det handlar om. Socialdemokratin begår vad man närmast skulle kunna kalla självbedrägeri när man undviker frågor kring ägandet, kring solidarisk fördelning av mervärdet och i fråga om att undvika att tala om vad det goda samhället ska bestå av. Uppsatsen är väl värd att läsa för den som vill hänga med i den dagsaktuella socialdemokratiska debatten och som jag sa ovan, man måste inte läsa hela för att ta till sig budskapet.

*****
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger om en mager Borg, Martin om kamp mot arbetslösheten, Bengt om vägs ände och Peter J om spruckna Centerdrömmar
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar