söndag 9 december 2012

En skam för mänskligheten

Den ekologiska hållbarheten i världen är, tillsammans med den ekonomiska ojämlikheten, dom två största utmaningarna i vår tid. Frågorna hänger intimt ihop. Överkonsumtion i väst tär på resurserna, utvecklingsländerna försöker desperat komma ifatt och marknaden klarar inte av att hantera utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Politiken måste ta kommandot men misslyckas gång på gång.

I ett utvecklat land som Sverige är incitamenten att köpa ekologiska produkter helt uppenbarligen inte tillräckligt starka. I Qatar misslyckas världens länder med att enas om ett nytt miljöprotokoll. Gamla lösningar lyfts fram som framtidens melodi när kärnkraften ges en överhängande roll i bland annat Sverige. Detta istället för att satsa allt på att få fram ny teknik som kan lösa många av dom knutar som dagens energisystem bär med sig.

Jag förstår att det är svårt att nå konsensus på global nivå. Vi klarar ju inte ens av att nå konsensus på nationell nivå i Sverige. Historiska oförrätter blandas med krav på snabb utveckling. Pragmatism, solidaritet och jämlikhet är knappast ord som präglar processerna. Varje land verkar ha hamnat i fällan att försöka få alla andra att åta sig åtstramningar utan att själv förbinda sig till några. Ett ekonomistiskt spel spelas om och om igen där ingen kliver fram och tar täten. Sverige skulle kunna spela en större roll än vad vi gör idag. Men även vi är bakbundna av att vi t ex är med i EU där Polen inte är det minsta intresserade av att vika en tum från sin inslagna väg som ledande förorenare.

Moment 22 är ett ord som jag kommer att tänka på varje gång det drar ihop sig till global miljökonferens. Det är ansvarslöst, respektlöst och helt horribelt egentligen. För vad vi gör idag är att vi lånar av framtida generationer. Den skuld vi arbetar upp idag kommer våra barn och barnbarn att få leva med. I det perspektivet blir jag förbannad på länder som USA, Qatar, Ryssland, Polen och Kina m.fl som vägrar se sin egen roll i den globala historieutvecklingen. Det är en skam för mänskligheten att vi inte ens klarar av att komma överens om ett dokument som alla kan skriva på.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat. Roger om en kamp om väljarna
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar