fredag 16 november 2012

Ska Almqvist, Ekeroth och Westling utvisas?

Aktuellt i Politiken gjorde i veckans nummer en granskning av SD:s politik. Om AiP hade en osedvanlig timing i sin granskning eller om man visste något som vi andra inte visste låter jag vara osagt. Artikeln är en guldgruva den här veckan och den hjälper alla oss som vill granska SD:s faktiska politik. I Artikeln går bland annat att utläsa några motionsutdrag. Vad sägs t ex om följande förslag från Mikael Jansson och David Lång:

"Obligatoriska DNA-tester på alla som söker asyl ökar förutsättningarna för att klara upp brott som den asylsökande eventuellt gör sig skyldig till i framtiden."

Det finns många kommentarer kring detta. Man skulle kunna börja med att fråga varför inte alla människor som vistas i Sverige ska DNA-testas eftersom alla människor är potentiella brottslingar. Man skulle också kunna fråga sig hur detta förslag, som är direkt rasistiskt, går ihop med nolltoleransen inom SD. Men vi lämnar det därhän just nu.

Vad jag skulle vilja fundera kring är nämligen om inte SD, i logikens namn, borde kräva fråntagande av medborgarskapet och utvisning för firma Almqvist, Ekeroth och Westling (AEW). Denna stilla undran får jag när jag läser vidare i AiP:s artikel som bland annat citerar Jimmie Åkesson. Åkesson säger:

"Det svenska medborgarskapet har urholkats och tilldelats människor som bevisligen inte känt någon lojalitet till Sverige eller haft någon ambition att bidra till samhällets bästa."

"Man ska ha uppvisat anpassningsvilja och motivation att bidra till det gemensamma."

Menar Åkesson på fullaste allvar att trion hade ambition att bidra till det gemensamma och samhällets bästa när dom beväpnade sig med järnrör, när dom agerade självutnämnda ögontjänare inför polisen, när dom kallade en tjej för hora, när dom kallade andra svenska medborgare för babbe och blatte-lover, när dom knuffade in en tjej i en bil och när dom ljög inför hela den svenska pressen? Firma AEW har väl, även i snäll tolkning, urholkat medborgarskapet genom att uppträda på detta sätt? Dessutom är det ju inte första gången som Almqvist uppträder såhär vilket innebär att han upprepade gånger har agerat högst olämpligt. Är det svenskt att uppträda på detta sätt upprepade gånger?

Nä, firma AEW ska vara glada att inte deras egen politik är det som gäller i Sverige för då hade dom förmodligen fått foten ut i Östersjön fortare än kvickt. Enligt SD ska vi nämligen inte ha sådana individer i Sverige. Men först hade dom givetvis blivit registrerade i en DNA-bank eftersom alla tre helt uppenbart är potentiella brottslingar.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

8 kommentarer:

 1. Jag tycker att vi ska våga använda uttrycket "osvenskt beteende".

  Vi har här alltså tre fysiskt friska och vältränade unga killar som inte litar på att de kan försvara sig med sina knytnävar mot ett ensamt fyllo, utan griper till järnrör - utan att de ens har blivit handgripligen antastade

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker begreppet är mer eller mindre innehållslöst.

   Radera
  2. Du ställer ju faktiskt själv frågan "Är det svenskt att uppträda på detta sätt upprepade gånger?" Svaret på frågan måste rimligen bli: "Nej, det är osvenskt".

   Jag tycker inte att några våldsbenägna rasister ska få lägga beslag på ordet "svenskt". Sedan kan man förstås problematisera detta genom exempel som visar att svenskarna inte är ensamma om att ha goda egenskaper. Vi kan ställa dessa tre fegisar mot det mod, som nu dagligen demonsteras av unga män i Syrien, som med kort militär träning och undermåliga vapen bekämpar en vältränad och teknsikt överlägsen fiende, alltså regeringesarmén.

   Förvisso är det sant att de fega kräken Almqvist, Ekeroth och Westling har upprätt både "osvenskt" och "osyriskt". Eller "omanligt" om vi så vill. Men då hamnar vi i en genusdiskussion.   Radera
 2. "Obligatoriska DNA-tester på alla som söker asyl ökar förutsättningarna för att klara upp brott som den asylsökande eventuellt gör sig skyldig till i framtiden."

  Detta är ett ytterligare exempel på den förtäckta hetsen mot invandrare. Utländska förbrytare, som kommer hit och begår brott och lever lyxliv på sin kriminella verksamhet, är inte så korkade så att de anmäler sin ankomst hit till svenska myndigheter genom att söka asyl. Detta skulle ju med stor sannolikhet leda till omedelbar utvisning - eller till att de blir utlämnade till utländsk polis, eftrersom de i nio av tio fall redan finns i utlänska brottsregister eller är efterlysta för brott.

  Dessutom VET motionärerna att det inte finns någon statistik, som visar hur många brott som begås av just invandrare, d.v.s. personer som har ansökt om eller redan har erhållit uppehållstillstånd.

  En annan aspekt av detta är "anti-rasister" som blånekar till att många brott förövsas av utländska medborgarna, därför att de tror på sd:s valser att alla utlänningar är invandrare. Med följd att sd har lyckats lura i delar av väljarkåren att sd är det enda partiet som vill ta itu med den utlänska brottsligheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterad i brottsstatistiken är känt men det beror inte på etnicitet utan på deras socioekonomiska situation.

   Radera
  2. Men det är nu inte vad saken handlar om, utan om att rasisterna i sd ljuger med statistik, för att visa att människor med annan etnicitet är mer brottsbenägna än etniska svenskar. Att reservationslöst acceptera problembeskrivningen ("invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken"), men ge en annan förklaring till detta "faktum", är att låta rasisterna definiera problemet.

   Det är bekvämt, för då kan man gå i svaromål direkt, utan att behöva lägga ner en massa tid på egen research.

   I debatten har kommit fram två strategier om hur man ska förhålla sig till detta: Den ena är att öht inte diskutera invandring, utan ge sd walk over till sd. Den andra strategin är att ta ifrån sd det s.k. problemformulerings-privilegiet, alltså att definiera problemet själv och föreslå lösningar utifrån sin egen problemdefinition.

   Om en person med utländskt meborgarskap grips för brott i Sverige, så är han en invandrare. Detta är sd:s formulering av problemet. Och lösningen ligger implicit i forumeleringen: Släng ut invandrarna, så minskar brottsligheten. Eller DNA-testa alla asylsökande, så klaras brotten upp.

   Sd:s statistik bygger emellertid inte på socioekonomiska undersökningar, utan på nationalitet hos grova brottslingar. Som om alla brottslingar med utländsk medborgarskap vore invandrare.

   För mig är en invandrare en person som kommit hit för att bosätta sig i landet, och inte en person som vistas här tillfälligt medan han begår brott. En invandrare är en utlänning (så länge han inte har´erhållit svensk medborgarskap - åtminstone formellt sett). Men alla utlänningar är inte invandrare.

   Och det finns ingen anledning varför invandrarna ska klä skott för vad andra utlänningar har för sig. Dessutom måste även invandrarna skyddas mot den grova utländska brottsligheten. Inte minst gäller detta de s.k. hedersmorden.

   Att offrens släktingar i Sverige inte vågar avslöja mördarnas identitet, bevisar inte att mördaren finns bland de släktingar. som lever som invandrare i Sverige.

   Radera
  3. Det är inte SD:s statistik som jag tar hänsyn till. Det är välkänt inom kriminologin och sociologin att socioekonomiskt svaga grupper är överrepresenterade i brottstatistiken. Personer med utländsk bakgrund har i Sverige lägre genomsnittsinkomster än personer utan utländsk bakgrund. Därför är också den första gruppen överrepresenterad. Det är enkel klassanalys och har inget med SD:s problemformuleringar att göra.

   Sen är vi helt överens om att SD inte ska få problemformuleringsprivilegiet.

   Radera