tisdag 6 november 2012

Kanske en av anledningarna till fusket

Det ska f*n till att vara minister. Dels har man ansvar för massor av beslut som dagligen fattas av olika medarbetare som man inte har den minsta chans att ha insyn i, dels måste man lita blint på sitt departement och på myndigheterna. Man förutsätter att olika faktauppgifter är rätt och det har man full rätt att göra. Sen att olika ministrar har olika stor förmåga att omtolka fakta lite som det passar är en annan sak.

Vad ska man då göra när det visar sig att en myndighet medvetet har förskönat statistik? Kan man utkräva ansvar från ministern för detta? Det enkla svaret är, nej. Ministern får uppgifter och kan rimligtvis inte kontrollera dessa. Därför är ministern i grund och botten oskyldig om det skulle smyga sig in faktafel.

Det svåra svaret är, kanske. För ministern sitter i regeringen och det är regeringen som styr hur bland annat olika ekonomiska styrmedel ska användas. Att rigga system där myndigheter får bonuspengar eller extra utbetalningar för vissa önskvärda resultat kommer ofelbart att leda till mygel. Vi har sett det i fråga om polisens statistik, vi ser det i fråga om betygsinflation, vi har sett det i fråga om vårdköerna och idag ser vi det i fråga om resultatrapportering vid yrkeshögskolorna. Ekonomiska incitament är inte alltid så effektiva som man kan förledas att tro nämligen. Ett "businesstänk" som lämpar sig för det privata näringslivet får konsekvenser när det förs in i det offentliga systemet och sannolikheten för att ta någon väljer att ta genvägar kan öka.

Denna diskussion tangerar i mångt och mycket den som handlar om begreppsanvändningen i offentlig verksamhet. Är det medborgare, brukare eller kunder som det offentliga servar? För mig som socialdemokrat är det självklart att gemensamma institutioner servar medborgare och att den som använder sig av offentliga tjänster är brukare. För borgerliga företrädare är det kunder på en marknad. I detta ligger en djup ideologisk skillnad och det är inte att förringa konsekvenserna av det ena eller det andra begreppets innebörd.

Jag vill inte här säg att det med all säkerhet är dom ekonomiska incitamenten som har gjort att fusk förekommer med statistiken. Men jag vill i alla fall väcka tanken att det kan vara så och det är en diskussion som jag tycker försvinner i den dagliga debatten om hur vårt rike faktiskt styrs.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar