tisdag 13 november 2012

För mig som politiker ska endast det bästa vara gott nog för folket

Sjukskrivningarna ökar. Nä, det är inte en moderat valslogan från 2006 utan en verklighetsbild från Sverige 2012. Det är inte heller moderat propaganda ifrån oktober. F-kassan vill ha 2,5 miljarder mer i anslag och detta samtidigt som arbetslösheten ligger på 7,4 % i september enligt SCB. Att denna siffra lär stiga kan vi nog förvissa oss om med tanke på den senaste tidens varselvåg. Så läget är riktigt illa om man ska tro Moderaterna anno 2006.

Foto: blogg.vk.se


För det är väl trots allt dessa vi måste lyssna på? Arbetslinjen som via ekonomiska incitament skulle få befolkningen att arbeta mer, bli friskare och fuska mindre, har visat sig verkningslös. För löftet från Moderaterna var ju att press arbetslösheten och sänka sjuktalen. Fredrik Reinfeldt sa till och med att vi skulle utvärdera honom på jobben. När vi nu sex år senare gör det kan man inte annat än se att han har misslyckats. För det går inte att skylla på "krisen". Oavsett konjunkturläge så har den svenska arbetslösheten legat på en högre nivå än vad den gjorde vid maktövertagandet. Hur detta kan tolkas som något annat än ett misslyckande, när sjukskrivningarna dessutom ökar, när långtidsarbetslösheten ökar, när tågen inte går och när skolresultaten sjunker, är för mig obegripligt.

Men jag antar att M-företrädare letar fram någon undersökning som säger att Sverige är världens tredje bästa land att leva i. Sådana undersökningar finns alltid. Vad dom tar hänsyn till spelar inte så stor roll. Att arbetslösheten inte är med är dock ganska talande. Dessutom vill jag hävda, precis som Gustav Möller en gång gjorde, att "endast det bästa är gott nog för folket". Varför ska svenska folket nöja sig med en regering som slår sig till ro och som tycker att status quo är bra? Som politiker måste det väl ändå vara min uppgift att göra det så bra som möjligt?

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar