tisdag 13 november 2012

Capio köper Carema och konsekvensen av att vara antikapitalist

Capio köper Carema Sjukvård. En omsättning på 1,7 miljarder byter ägare och Capio tar över en ännu större del av den svenska sjukvården. Samtidigt renodlar Carema sin verksamhet och siktar på att utvidga sin dominans på omsorgsområdet.

Hur gör detta att valfriheten ökar? Två koncerner koncentrerar sina verksamheter. Capio utökar sin dominans. Carema satsar på expansion en masse. Att denna expansion i grunden handlar om uppköp av mindre aktörer och av övertaganden av kommunala verksamheter vet vi sedan länge. Vad detta innebär är ökad likriktning och mindre valfrihet i fråga om antalet utförare, i fråga om alternativa metoder och i förlängningen fördyringar genom bland annat ökade kontrollbehov och monopolsituationer.

Välfärdssektorn följer samma mönster som alla mogna sektorer. Stora aktörer köper upp mer och mer vilket leder till oligopol och i slutänden monopol. Monopoliseringstendensen inom kapitalismen är välkänd. Att det leder till vinst- och därmed maktkoncentration är välkänt. Lägger man därtill att löneandelen av företagens ekonomi sjunker drastiskt är det inte konstigt att världen är i kris trots att vinsterna skjutit i höjden dom senaste decennierna. Maktbalansen mellan arbete och kapital är kraftigt förändrad och genom att avreglera välfärdssektorn förstärks bara denna tendens.

Det är bland annat av detta skäl som vinstuttagsförbud är så viktigt i välfärden. För om man menar allvar med att vi socialdemokrater ska ha ett medborgarfokus i våra beslut så måste vi också se till mer än enbart valet av utförare. Vi måste se till konsekvenserna av våra organisatoriska modeller. Vad innebär det för samhället i stort när ytterligare skattemedel går från gemensamt ägande, dvs att ägas av dig och mig, till att ägas av en liten elit? Denna diskussion om makt och därmed demokrati borde vara högaktuell i dagar som dessa när programkommissionens remiss om partiprogrammet säger att vi socialdemokrater är en antikapitalistisk rörelse. Blir inte konsekvensen av det att vi vill minska kapitalets makt och därmed också undandra sektorer från kapitalets inflytande? Om svaret är ja blir följdfrågan, ska vi följa partiprogrammet?

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar