torsdag 29 november 2012

Bra dansk reform

Danska skolbarn ska mer i skolan. Inte så att dom ska gå fler år eller få fler läxor. Istället handlar det om fler timmar i själva skolan i varje årskurs. Jag förutsätter att det är lärarledd tid eftersom det är uttalat att lärarna därmed ska lägga mer av sin arbetstid i skolan.

Jag gillar den här idén. Kunskap och kompetens är framtidens kanske viktigaste resurs och för oss i Öresundsregionen kommer kunskap att bli ännu viktigare. När ESS och MAX IV står klara kommer behovet av välutbildad arbetskraft att stiga radikal och med tanke på hur globaliserad den typen av sektor är så måste vi vara på hugget och i absolut världsklass för att kunna konkurrera om forskningsresultaten och jobben som dessa leder till. Att då Danmark väljer att förstärka sin skola radikalt är en bra satsning.

Utifrån ett skånskt och svenskt perspektiv är det då givetvis oroande att vi i Sverige verkar gå åt andra hållet. Fallande skolresultat i kombination med neddragningar på gymnasiet och förkortade gymnasieutbildningar är knappast rätt melodi för att möta den globala konkurrensen. Tvärtom måste vi i ett läge som detta öka kunskapsnivån i hela samhället. Jag skulle vilja påstå att vi förutom längre skoldagar med mer lärarledd tid skulle behöva ett kunskapslyft även för den vuxna delen av befolkningen. Folkbildningen har tappat i kraft och bildningen minskar i takt med att äldre generationer försvinner och nya tar vid. Eftersom jag vet att försämrad bildning slår rakt in i dom socioekonomiskt svagaste grupperna så är det en skrämmande utveckling. Ett av skälen bakom den minskade sociala mobiliteten ligger säkerligen här.

Fler studietimmar i själva skolan gör också att behovet av läxor och den därtill eventuellt följande läxhjälpen minskar. Men för att vi i Sverige ska kunna öka antalet lärarledda studietimmar så måste dom administrativa bördorna minska på såväl lärare som skolledare. Mätsamhällets konsekvenser för lärarnas arbetssituation är ohållbar och därför måste framtida lärare få möjlighet att göra det dom är bäst på, att undervisa.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar