måndag 26 november 2012

Borgerlig taktik slår hårt mot Sverige

Jag tjatar en del om regeringens passivitet kring konjunkturutvecklingen och det kan tyckas tråkigt. Men jag har svårt att förstå hur Anders Borg kan underlåta att vidta några som helst extra åtgärder när situationen ser ut som den gör. För oss i Skåne, som har lägst sysselsättningsgrad i landet, är det katastrofalt med fler varsel och ökad arbetslöshet. När då ansedda aktörer som Morgan Stanley går ut och varnar för att hela världen ska slungas ut i en recession nästa år blir man inte precis gladare över Borgs passivitet.

Det hela är nämligen ganska enkelt. Sverige är exportberoende. Om omvärlden får lägre köpkraft så blir suget på svenska varor mindre och vi säljer färre produkter till utlandet. När då investeringsnivån är låg i den svenska ekonomin, t ex inom infrastrukturområdet, så återstår bara inhemsk konsumtion och den kan höjas genom efterfrågestimulanser. Det är inom detta område som regeringen bör agera och det snarast. S la i sin budget tydliga efterfrågestimulanser i form av bland annat höjt barnbidrag och sänkt pensionärsskatt (dubbelt så stor som borgarregeringens). Likaså agerade man för en likvärdig a-kasseavgift vilket Borg på sin höjd har öppnat för med kniven på strupen. Men att det skulle ske till nästa år är något som jag håller för högst osannolikt.

Varför Borg väljer att agera på detta sättet är höljt i dunklet men man kan våga sig på en gissning. Han vilar förmodligen på hanen inför nästa års budget, den som borgarna ska gå till val på. Under tiden ökar arbetslösheten från redan höga nivåer, under tiden blir fler barn fattiga i Sverige, under tiden slits infrastrukturen ut och under tiden tappar Sverige i kompetens och konkurrenskraft. Är detta att ta ansvar för ekonomin? Knappast.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar