onsdag 28 november 2012

Att bygga bostäder handlar om vilja

Bostadssegregationen är fördubblad tjugo år. Konsekvenserna av detta är som bekant svåra. Allt från stenkastning mot myndigheter och ökad misstro mellan olika grupper till försämrad boendestandard och ökad utsatthet. Segregationen slår hårt även mot dom socioekonomiskt starkare områdena i form av ökad upplevd otrygghet, minskad förståelse för hur samhället ser ut och en ökad känsla av utsatthet även där. Bostad är en social rättighet och i det ingår även ett gott boende.

Den svenska bostadsmarknaden har varit problematisk under många år. Från att ha varit sval blev den 2007 iskall. När borgarregeringen valde att ta bort det statliga stödet för hyresrätter och när ombildningarna stod som spö i backen så försvann mycket av incitamenten att bygga. Som en byggare sa till ett kommunalråd här i Skåne när denne gjorde ett besök på en byggarbetsplats som lagts på is:"Jag kommer inte att bygga en hyresrätt till i det här landet förrän DIN regering kommer till makten igen". Som ni förstår var inte kommunalrådet någon borgare precis.

Vi som arbetar ute i kommunerna sliter hårt för att få igång bostadsbyggandet. I Helsingborg har det gått rätt ok något år nu men i och med att konjunkturen viker igen så ser det ut att bli en nedgång återigen. Man kan arbeta hårt med sin egen mark, med att ställa krav eller så kan man göra som Växjö gjort, man sätter mer eller mindre tak på kvadratmeterpriset i kommunen. Att jobba med små detaljplaner och små byggherrar är också ett sätt som Växjö med stor framgång har använt.

Men hur mycket än kommunerna sliter så är bostadspolitiken i slutänden statlig. Precis som med arbetsmarknads- och näringspolitiken kan vi kommunpolitiker göra lite men aldrig allt. För att lösa situationen med nästan obefintliga bostadskedjor, där t ex äldre ensamstående sitter kvar i stora villor eller innerstadslägenheter, så måste staten ta ett helhetsgrepp. Det gäller att se över allt ifrån kostnader och krav till rättigheter att ombilda och att sätta hyror efter olika parametrar. En sak är i alla fall säkert, det är svårt att bli mycket sämre än vad den nuvarande regeringen är och har varit på området. När regeringen dessutom misslyckas med att skapa nya jobb så kan man ju undra vad dom egentligen sysslar med där i Rosenbad.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar