torsdag 8 november 2012

Att borgarna köper det förstår jag men MP?

Regeringen blir allt som oftast ganska hårt sågade av diverse remissinstanser. Sen finns det gånger då remissinstanserna är jättepositiva men då är det allt som oftast så att samma remissinstanser tjänar på förslaget. Men som bekant har inte regeringen några problem att köra över remissinstanserna och genomföra ideologiskt färgade förslag av ren dogmatism.

Idag går ett 60-tal organisationer, däribland några av Sveriges största och tyngsta sådana, ut och sågar regeringens uppgörelse med Miljöpartiet i frågan om vård av papperslösa. För remissinstanserna är det en självklarhet att även papperslösa vuxna ska få vård. Jag delar remissinstansernas uppfattning. Man ska nämligen ha klart för sig att gruppen papperslösa är en av samhällets absolut mest utsatta grupper. Genom att dom formellt sätt inte har något medborgarskap eller genom att dom befinner sig i landet illegalt så förlorar dom rättigheter och skydd som andra människor besitter. Mycket av den lagstiftning som finns tar till exempel avstamp i medborgarskapet och utan ett medborgarskap blir du i många fall rättslös.

Artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om dom mänskliga rättigheterna stadgar: (1) Var och en har rätt till...hälsovård... (2) Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Jag tycker, liksom remissinstanserna i fråga, att Sverige ska följa detta. Att borgarna inte köper resonemanget förstår jag men varför Miljöpartiet ger med sig är svårare att förstå.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

 

8 kommentarer:

 1. Hej Ola!

  Från http://www.lakareivarlden.org/node/27
  "Begreppet papperslösa omfattar dels de människor som har fått avslag på tidigare asylansökan men som ändå stannar Sverige och dels de människor som befinner sig utanför asylprocessen, d v s de personer som inte har sökt asyl eftersom de saknar asylskäl enligt svenska bestämmelser."

  Att tolka artikel 25 som att var och en har rätt till gratis sjukvård är att läsa in för mycket i texten. Du klippte bort "mat, kläder, bostad", rimligtvis för att tolkningen av artikeln blir lätt absurd om även dessa skall vara gratis. Jfr vidare artikel 26 där det explicit uttrycks att utbildning skall vara kostnadsfri.

  I övrigt är det naturligtvis trevligt att du uppskattar de mänskliga rättigheterna. Vad tycker du om artikel 17 eller artikeln 11 med avseende på skatterätt?

  Mvh,
  Henrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tjena!

   Jag skriver "...formellt sätt inte har något medborgarskap eller genom att dom befinner sig i landet illegalt..." så jag är fullt medveten om att många undanhåller sig t ex utvisningshot. Jag anser fortfarande att dessa människor, enligt artikel 25, har rätt till sjukvård. Att jag inte skrev med dom av dig uppräknade delarna är för att dom saknar relevans för inlägget då det handlar om sjukvård. I detta är jag överens med 60 organisationer.

   Artikel 11 förstår jag inte vad du syftar på i förhållande till skatterätt.

   Artikel 17 antar jag att du syftar på "godtyckligt fråntas sin egendom". Skatterätten är demokratiskt beslutad och för mig är demokratiska beslut som regel inte "godtyckliga". Konsekvensen om man anser att demokratiska beslut i regel är godtyckliga innebär ju att hela systemet skulle vara illegitimt och vad ditt alternativ då skulle vara återstår att höra.

   Radera
  2. Artikel 11 handlar om oskuldspresumtion, dvs att man betraktas som oskyldig till motsatsen är bevisad. I skattemål gäller omvänd bevisning.

   Artikel 17 behandlar äganderätten och var blev olyckligt sammanblandad med skatterätten endast genom mitt syftningsfel. Möjligtvis ett freudiansk sådant ;)

   Radera
 2. Har svårt att förstå LO och TCOs engagemang i frågan. Det känns jämförbart med att kräva att alla icke fackligt anslutna ska ha exakt samma förmåner och stöd som fackligt anslutna. Tror inte att LO och TCO skulle acceptera det?

  SvaraRadera
 3. Du skriver att gruppen papperslösa "formellt sett" inte har något medborgarskap. Menar du att det finns ett informellt medborgarskap? Tyvärr är saken inte alls så enkel som du vill göra den till. Problemet, som ska lösas, är hur "papperslösa" (d.v.s. flyktingar med ett reellt, men av de svenska myndigheterna inte erkänt skyddsbehov) ska få vård på de svenska skattebetalarnas bekostnad, utan att denna rätt kan missbrukas av turister och andra, som utan risk för förföljesle e dyl kan söka vård i hemlandet. Men för somliga av remissinstanserna verkar det handla om något helt annat: om att vem som så önskar ska kunna bevilja sig själva ett informellt medborgarskap i Sverige. Då ska de väl ha bostad också, eller?

  Jag tycker du glider över bostadsfrågan på ett upprörande nonchalant sätt. Människor behöver bostäder i vårt kalla klimat. Men för att få bostad räcker det inte ens med ett formellt medborgarskap. Hemlösa i Sverige har fått fingrar och tår amputerade efter förfrysningsskador. Förra vintern frös minst 600 hemlösa EU-medboragare ihjäl utomhus.

  Därtill frös över 250 engelska fattigpensionärer ihjäl i sina hem, därför att energibolagen hade stängt av energileveranserna p.g.a obetalda räkningar. Av samma orsak nekas man bostad av de kommunala bostadsbolagen - även i socialdemokratiskt styrda kommuner. Men det har dina fina remissinstanser inte krävt en ändring på.

  Mer: I Italien, Frankrike och England river myndigheterna "illegla bostäder", som har byggts av etniska minoriteter, mest romer. De är inte ens "illegala invandrare" eftersom de är EU-medborgare från Östeuropa.

  Borgholms kommun har för resten kastat ut handduken och beslutat att skilja barnen från deras föräldrar under en timme extra. De kommer inte längre att få gå hem och äta på lunchrasten, trots att de går i skola bara tre timmar om dagen. Är du säker på att flyktingarna själva vill det?

  Nu väntas minst 50.000 flyktingar från Syrien. Jag tycker att vi ska ta emot dem, även om de blir dubbelt så många, eller ännu fler. De är hemlösa. Regimens flygvapen har rivit deras bostäder - medan de har befunnit sig i bostäderna.

  Nejdu, man kan inte sätta olika rättigheter i FN-stadgan mot varandra, som du gör. Kan vi inte uppfylla alla rättigheterna för alla som vistas i vårt land, oavsett formellt eller informellt medborgarskap, så måste det till en viss prioriteringsordning - som för icke svenska medborgare utgår från skyddsbehov och hur rimligt det är att de söker vård i sina hemländer.

  För att alla skyddsbehövande ska få skydd vi ha en effektiv och billig flyktingmottagning. Denna bör alltså inte belastas med onödiga kostnader för att politiker ska slippa bli uthängda i media. Och inte heller med onödiga kostnader för personer som faktiskt kan få vård i sina hemländer, och utan risk kan återvända dit.

  Eller ska vi ta emot sjukvårdsflyktingar från USA, för att Obama har svårt att få igenom sin sjukförsäkringsreform i Kongressen? För övrigt tycker jag att världssamfundet omedelbart borde införa - och upprätthålla - en flygförbudszon i det syriska luftrummet. Men det kan ju inte Sverige ensamt göra. Därför måste vi ha en flyktingmottagning för de verkligt skyddsbehövande.  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu gäller ju frågan sjukvård och den tycker jag att papperslösa ska ha rätt till. Eftersom blogginlägget handlar om sjukvård är det också det jag väljer att debattera i tråden.

   Men givetvis bör alla har rätt till bostad också utifrån dom mänskliga rättigheterna. Jag kommer aldrig ställa grupper emot varandra på det sättet som du gör genom att ställa svenska bostadslösa medborgare emot papperslösa. Det handlar inte om det ena eller det andra, det handlar om både och.

   Radera
 4. Nej, Ola, det här var svagt av dig, ett slag under bältet. Jag har inte ställt papperslösa mot svenska medborgare. Tror du att papperslösa får hyra bostad på den ordinarie bostadsmarknaden? Jag tycker du agerar väldigt ansvarslöst när du vill lura sjuka människor till vårt kalla land med löften om gratis sjukvård, och sedan låta dem frysa ihjäl på gatan.

  Jag tycker att det tvärtom är du som ställer grupper mot varandra. Papperslösa av alla kategorier mot flyktingar med ett dokumenterat skyddsbehov. In ví ska dra på invandringskontot en massa onödiga kostnader så är det yttersat tveksamt om resurserna kommer att räcka till de verkligt skyddsbehövande.

  Märkligt hur kravmaskinerna går igång, när folk flyr hals över huvudet från Syrien, och rasisterna säger att dem kan vi inte hjälpa för att de har fel etnicitet. Lägg sedan märke till att jag inte alls har skivit att papperslösa med ett reellt, men av svenska myndigheter inte erkänt skyddsbehov, inte ska ha vård i Sverige. Det verkar som att "anti-rasisterna" ger rasisterna eldunderstöd i kampen mot mottagning av flyktingar från Syrien!

  Men alla andra? Har remissinstanserna något kostnadsansvar? Vad man vill är ju att det ska tas ett formellt riskdagsbeslut, och att pressmeddelande ska skickas ut till världens alla nyhetsbyråer att vem som helst kan få gratis vård i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du skriver "Människor behöver bostäder i vårt kalla klimat. Men för att få bostad räcker det inte ens med ett formellt medborgarskap. Hemlösa i Sverige har fått fingrar och tår amputerade efter förfrysningsskador."

   Implicit säger du därmed att eftersom det finns hemlösa i Sverige som är svenska medborgare så kan vi inte uppfylla dom mänskliga rättigheternas intentioner om att alla har rätt till en bostad. Det är per definition att ställa grupper mot varandra.

   Du försöker ofta problematisera Lars och det är bra men jag menar att du denna gång, likt gången med dom asylsökande barnen, hamnar fel. Jag antar dock att du anser att jag hamnar fel och där står vi återigen. :)

   Radera