torsdag 25 oktober 2012

Moderaterna börjar prata så kallad integrationspolitik

Valet 2014 kommer att handla om jobben. Jobben och ekonomin. Och kanske skolan. Så ser nog dom flesta bedömare på saken idag. Till detta finns det två skäl. Först och främst historiska. Svenska val handlar i regel om jobben och ekonomin. Har du inte hög trovärdighet i dessa två frågor vinner du inga val i Sverige. Det andra skälet är hur frågorna bedöms av opinionen. Alla tre frågorna ligger högt när man ser på mätningar kring vilka frågor svenska folket tycker är viktigast. Här är skolan en liten outsider. Skolan är viktig men sällan så viktig så att den avgör val. Men frågan är om den ändå inte kommer att vara en valfråga 2014. Björklunds experiment med hundratusentals skolungdomar, lärare och skolledare har gått helt över styr och ingen tror längre på Björklunds normpolitiska profetior om att det måste bli mycket sämre innan det blir bättre.

Att spelplanen ser ut på det här sättet vet alla politiska partier. I princip alla partier utom SD försöker också vinna väljare på en eller flera av frågorna. C vill vara företagarpartiet, FP kör på skolan, M satsar på jobb och ekonomi, KD vet jag inte riktigt vad dom vill men antar att dom försöker med allt, MP försöker bli ett skolparti, V försöker driva en alternativ ekonomisk politik och S kör på alla tre frågorna. Detta skapar, precis som i många andra frågor, trängsel i mitten. Därför blir det viktigt att försöka styra om agendan. Det blir viktigt att hitta andra frågor som svenska folket kan tänkas vara intresserade av.

I detta skede kommer SD:s politik in. Man kan nämligen lätt förledas att tro att den så kallade integrationspolitiken, dvs assimileringen av minoritetskulturer till majoritetskulturens fåra, är en fråga som svenska folket fäster väldigt stor vikt vid. Men med tanke på att SD inte har mer än 4-8 % i mätningarna så är frågan ganska lågt prioriterad. Samtidigt är det allt svårare för det borgerliga blocket att flytta väljare från S, V och MP över mitten och då blir det lockande att försöka knapra på SD:s väljare istället. FP har under längre tid, utan större framgång, försökt detta. Det kan bland annat bero på att FP är ett parti som inte har förmågan att sätta agendan i svensk politik mer än på högst ett område och då är skolfrågan helt dominerande.

Den stora faran är istället att M ska börja röra på sig. För M är ett parti som kan legitimera en fråga i den politiska debatten på ett sätt som bara S kan svara upp mot. När S drog igång en debatt om barnfattigdomen så pratade helt plötsligt hela landet om denna fråga. Om M börjar prata assimilationspolitik kommer det inte dröja länge förrän allt fler börjar diskutera detta och då har svensk politik hamnat i ett mycket farligt läge. Det räcker att lyfta blicken mot Danmark för att se vilka konsekvenser det får när högerregeringar börjar luta sig på högerextrema partier som är fyllda med fascister.

Nu vet jag att många läsare tänker något i stil med "vadå, ska man inte kunna diskutera invandringen" och givetvis ska man kunna göra det. Men den diskussionen måste ta sin utgångspunkt i människovärdet, i kraften hos individen och hos acceptansen för olika minoritetsyttringar. Diskussionen handlar inte om huruvida människor är svenska eller ej. Den handlar inte om huruvida någon är kristen, jude eller muslim. Vad den handlar om är hur vi solidariskt och i enlighet med dom mänskliga rättigheterna ska kunna föra en flyktingpolitik som är human och som inte sorterar människor utifrån etniska riktlinjer utan utifrån deras behov av skydd och asyl. Detta samtidigt som vi måste se till att varje individ som kommer hit, och som får stanna, får möjligheten att förverkliga sig själv genom ett tryggt liv med god utbildning och ett bra jobb. För alla människor är en del av samhället. Samhället ser bara olika ut i olika delar av landet. Om man börjar tala om "innaför och utanför" så har vi en diskussion som automatiskt ställer grupper emot varandra och det tjänar bara extremister på.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Ylva Johansson om integrationspolitik
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar