tisdag 9 oktober 2012

Hysteriskt om vinstuttag i välfärden

8 av 10 svenskar vill ha ett stopp för vinstuttag i välfärden. LO har visat på att väljare vill rösta på ett parti som är för vinstuttagsbegränsningar. Det är en mycket tydlig signal om vad en kvalificerad majoritet av svenska folket tycker. I ljuset av detta kan man undra hur en del opinionsbildare tänker.

En som jag numera brukar lyfta fram som klok är Per T Ohlsson. Och jag tycker visserligen att han fortfarande är klok men jag måste ställa mig frågande till hur karln resonerar. Ohlsson länkar nämligen samman Daniel Suhonens och Felix Antman Debels artikel i DN häromdagen kring vad dom kallar "dubbelagenter" med vinstuttagsdebattörerna. Ohlsson börjar svamla om sekterism och försöker via "guilt by association" få det till att dom som förespråkar ett stopp för vinstuttag i välfärden är emot privat näringsliv, är emot marknadsekonomin och är utopiska.

Ohlssons tes är nämligen den att att-satsen i den aktuella Handelsmotionen om demokratisk kontroll över marknaderna skulle vara en planekonomisk klausul som vill förändra hela samhället till en planhushållningsekonomi. Men Ohlsson läser att-satsen som Fan läser bibeln. Det är han dock inte ensam om men med tanke på tidigare beröm om klokskap hade jag förväntat mig en klarare och nyktrare analys. För Ohlssons logik ger för handen att om det offentliga väljer att utvärdera en marknads lämplighet för privat drift och ägande så är det per automatik att vilja expropriera och socialisera hela samhället. Skälen till att denna logik inte bara haltar utan att den faller pladaskt är dels att satsen inte säger något om att "allt ska socialiseras" utan endast att marknad för marknad ska utvärderas, dels för att socialdemokratin är för marknadsekonomi inom ramen för en blandekonomi.

För vi socialdemokrater är mycket väl medvetna om marknadsekonomins produktionsmässiga fördelar jämfört med andra system inom en rad områden. Marknadsekonomin är betydligt mycket bättre på att producera en hel rad konsumtionsvaror än vad en planekonomi någonsin kan vara till exempel. Men marknadsekonomin är betydligt sämre på att producera välfärdstjänster med en jämlik och kvalitativ fördelning. Detta framhåller Ohlsson själv att socialdemokratin historiskt har haft stenkoll på.

Hysterin hos många debattörer kring frågan om vinstuttag i välfärden leder till att sansade och kloka opinionsbildare som Per T Ohlsson hänfaller i rent horribla slutsatser. För som jag inledde är det inte bara socialdemokratin som är emot vinstuttag i välfärden eller som ifrågasätta marknadsekonomins funktion i välfärden. Det är stora delar av svenska folket. Och att kalla dessa åsikter och detta tankegods för sekterism är att trampa i det berömda klaveret.

För  övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar