torsdag 27 september 2012

Pojkars läsande och folkbildningens roll

Pojkar läser för lite. Det konstaterar Tomas Lidman i Litteraturutredningen som lämnas över till kulturministern idag. Och visst läser pojkar för lite. Jag kan bara dra parallellen till mig själv. Jag börja inte läsa ordentligt förrän på högskolan och att läsa böcker av fri vilja började jag med så sent som för tre-fyra år sedan. Jag hatade att läsa när jag var liten.

Vad detta kom sig av vet jag inte riktigt. Men jag vet att när jag hittade böcker om saker som jag var intresserad av så gick det lättare. Problemet med mycket av den litteratur som jag upplever att man "skulle" läsa i grund- och gymnasieskolan var att man skulle läsa "klassiker". Det skulle läsas Kipling, Defoe och senare Karin Boye. Böcker som jag inte tyckte var ett dugg tilltalande.

Jag vet att detta i vissa stycken har blivit bättre. Samtidigt såg jag själv när jag arbetade som lärare att det var svårt att få eleverna att läsa och då framförallt pojkarna. Men det fanns andra saker som pojkarna gillade. Att spela data var och är något som killar ofta älskar. Oavsett om dom är stentuffa eller "nördar". Själv lärde jag mig en massa genom att spela Sid Meyer´s "Civilization". Hur jag annars skulle veta att "Irrigation" är det engelska ordet för konstbevattning vet jag inte. Kanske inte så nödvändigt att kunna men jag glömmer det aldrig.

Precis som Lidman pekar på är det ett problem att det läses för lite bland pojkar. Men samtidigt tror jag inte man ska ha allt för stor panik i frågan. Många kommer att lära sig att uppskatta läsningen när dom blir äldre. Vad vi kanske måste förstå är att läsningen förändras och flyttar till andra arenor. Vi kanske också måste inse att det livslånga lärandet är något som måste förstärkas. Att söka kunskap måste bli något som tillåts under hela ens livstid. Att få föräldrar och då framförallt män att läsa för sina barn är ett sätt att få även den vuxne mannen att uppskatta läsningen. Om detta berättade bland annat Torgny Karnstedt. Folkbildningen spelar en roll här och skulle kunna spela en ännu större roll. Men det kräver att vi tänker nytt. Eller kanske bara att vi tänker som vi gjort förr. Innan kunskap blev något vi tog för givet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: S satsar på utsatta skolor
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar