torsdag 13 september 2012

Nordmark tror, Kålle vet

Vinstuttagskramarna i välfärdsdebatten jublar, något överilat, idag. Skälet är att TCO:s ordförande Eva Nordmark är intervjuad i Aftonbladet. Där uttalar hon sig om vad medlemskåren i TCO tycker och tänker. Hon gör det utan att referera till något underlag men hon säger sig "tro" att TCO:s medlemmar inte vill ha ett vinstförbud. Och i detta har hon säkerligen rätt. För i dessa hårklyveritider får man inte säga "vinstförbud" eftersom detta automatiskt tolkas som ett "överskottsförbud". Men givetvis ska en verksamhet kunna gå med överskott. Detta överskott ska dock gå tillbaka till verksamheten och det ska inte plockas ut av ägarna i form av t ex aktieutdelning. Om detta har även TCO tagit beslut. I kongressrapporten "Välfärden - En bra välfärd för en bra livsfärd" sägs bland annat:


"Det bör finnas styrmekanismer som leder till att vinster som uppstår i offentligt finansierade verksamheter i så hög grad som möjligt återförs till verksamhetens utveckling (min fetning) och för att förbättra de anställdas förutsättningar att utföra ett bra arbete." 

TCO vill alltså verka för ett återinvesteringskrav och att så lite skattepengar som möjligt går till annat än vad pengarna är avsedda till. Detta bekräftar också Eva Nordmark i ett mailsvar som hon gett till en Patrik Eriksson och som jag fick tillsänt mig i en kommentar av Carina Gunnarsson på Facebook. Enligt detta svar säger Eva Nordmark följande:

"Hej Patrik, tack för ditt mejl. Jag är mycket olycklig över precis den formuleringen i Aftonbladet "mina medlemmar vill inte ha.." Jag var tydlig med reportern om att vi inte undersökt hur TCO-förbundens medlemmar ställer sig i vinstfrågan. Däremot har vi kongressbeslut som handlar om att hitta styrsystem för återinvestering av vinst för att förbättra kvaliteten och personalens förutsättningar att utföra ett professionellt arbete, men inget vinstförbud. Tack för att du hörde av dig. Ha en fin dag/ Eva"

Om Nordmark har formulerat sig fel eller ej låter jag vara osagt. Kanske har hon sagt sitt hjärtas mening, kanske har hon svarat oförsiktigt eller så har hon uttryckt något annat som sedan blivit omtolkat av journalisten i fråga. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det viktiga är att lyfta fram vad TCO har beslutat om och det fakutm att Nordmark inte uttalar sig med stöd från något beslut eller från någon undersökning.

Att bland annat PJ Anders Linder och Widar Andersson jublar på Twitter är förståeligt. Att använda Nordmark som slagträ i debatten är tacksamt eftersom hon som fd socialdemokratisk riksdagsledamot anses kunna påverka S-leden. Men för den som lyfter på ett par stenar och söker lite kunskap själv är inte Nordmarks uttalande speciellt mycket att hänga i julgranen. Det är enligt henne själv olyckligt, det är ett subjektivt uttalande utan saklig grund och hennes organisation i form av kongressen stödjer inte hennes linje i intervjun. För "vinstfrågan" är frågan om "vinstuttag och återinvestering" även om vinstkramarna försöker få det till att man vill bedriva förlustverksamhet  om man säger att man är emot vinster i välfärden.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Leine på temat, Staffan
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar