lördag 1 september 2012

Milton Friedman flyttar till Staffanstorp

Jag tror inte att ett återförstatligande av skolan löser dom problem som skolan i dagsläget dras med. Det är i mångt och mycket en "quickfix" och sådana är sällan något att ha. Komplexiteten i skolan är betydligt större än så. Dessutom måste man utreda mer än själva huvudmannaskapet för att få en klar bild. Detta har också riksdagen krävt men när Jan Björklund sätter igång en undersökning ledd av Leif Lewin är uppdraget endast att studera huvudmansfrågan. Vad detta beror på och varför Björklund väljer att sinka övriga delar i utredningsuppdraget kan man fundera på. Men att han är rädd för svaren som en utvidgad utredning skulle ge är väl en rimlig gissning.

Jag ska ändå erkänna att jag ibland tvivlar på min egen hållning i fråga om huvudmannaskapet. Kanske vore det bäst att staten fick ta allt ansvar och att kommunpolitiker inte blandades in i styrningen. Det är inte ofta jag tänker så men då och då får jag vatten på min kvarn och igår kväll fick jag ett helt Niagarafall på kvarnhjulet. Jag blev då uppmärksammad på vad som händer i min gamla hemkommun Staffanstorp. Där har den borgerliga nämndsmajoriteten i barn- och utbildningsnämnden antagit ett inriktningsdokument som bland annat stipulerar:

”En simulerad framtid bygger på att människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, äger sin egen sanning och sin egen föreställning om resans mål och mening.”

Vidare sägs:

”En skola som är framtiden har inte klasser, lektioner, stadier, elever eller lärare. Den har i stället en oerhört komplex miljö där människor pusslar med sig själva, sina avsikter och sina resurser för att komma ut ur dagen rikare än de kom in. I en sådan miljö är planering fullständig underordnad förmågan att skapa något nytt och värdefullt för stunden.”

Som Christoffer Saar, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Olofström, påpekar är detta ett totalt relativistiskt dokument där allting accepteras och fungerar eftersom var och en har sin egen sanning att förhålla sig till. Gör som du vill och strunta i alla former av normer, kontexter eller regler. Det är den enskildes uppfattning om tid och rum som är avgörande och ingen ska bestämma någonting över någon. En mer nyliberal ingång i skolan är nog svår att finna. Jag skulle nästan vilja hävda att det är ett snart närt anarkistiskt dokument.

För att göra det hela än mer besvärande för dom borgerliga skolpolitikerna i Staffanstorp så kan man påminna om vad skollagen säger. Där sägs bland annat:

"5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet." (anm. min fetstilning)

Man skulle kunna fortsätta att slänga paragrafer från såväl skollagen som läroplanen på dom borgerliga politikerna i Staffanstorp men jag antar att det inte skulle göra någon större skillnad. Helt uppenbart är inte dessa politiker lämpade att styra skolan och det finns säkert många fler exempel runt om i landet på kommunpolitiker som försöker leka pedagogiska nydanare. Att dom dessutom får lov att göra det är helt otroligt. Är det något argument jag kan tänka mig att lyssna på när det gäller huvudmannaskapsdebatten så är det detta argument.

Samtidigt är jag inte ett dugg förvånad att detta händer i just Staffanstorp. Den dogmatism som Moderaterna i denna kommun styr med är skrämmande och syftar till att slå sönder allt vad samhälleligt gemenskapstänkande heter. Bland annat har man tagit beslut om att en nybildad samfällighet ska ta ansvar för avlopp, dagvatten, gatubelysning och vägar i sitt område. Nästa steg är väl att införa egna polisdistrikt för bostadsrättsföreningar och att Hyresgästföreningen startar akutsjukhus. Milton Friedman kunde inte ha gjort det bättre själv.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Expressen bloggar om ämnet
 
Läs mer på Socialdemokraterna

3 kommentarer:

  1. Jag antar att du vet vilka de två partier var som röstade igenom beslutet att överföra ansvaret för det svenska skolväsendet från staten till kommunerna?

    SvaraRadera
  2. Nämn en skolpolitiker som du tycker att har gjort ett bra jobb. Personligen tycker jag att det låter som om Staffanstorp tagit in Ylva Johansson som expert. Precis så flummigt var det före Jan Björklund. Sätt någon grävande (!) journalist på att undersöka om några av vinterns fågelfröer slagit rot i närheten av kommunhuset. Jag tänker primärt på hampafröer ...

    Jag ser problemet som att delar av lärarkåren är helt under isen. Du skulle se veckobrevet vi fick hem från mellangossens nya fröken. Den förra kunde inte stava till schema men den nya har knappt någon meningsbyggnad över huvudtaget.

    SvaraRadera