fredag 28 september 2012

Jobben får inte komma på bekostnad av välfärden

Alliansen höll på att förlora valet 2010 pga sjukförsäkringen. Klamydiabrevet blev en "game-changer" i slutet av valrörelsen och hade valet varit en vecka senare är det långt ifrån säkert att vi hade haft en moderatledd regering idag. Att S därför fortsätter sin linje och vill stärka sjukförsäkringen är fullt naturligt och bra. Även om partiet har fullt fokus på jobben så får det aldrig ske på bekostnad av människors hälsa och välfärd. Vi måste klara jobben för att klara välfärden, inte klara jobben pga att vi bryter ner välfärden.

Karin Pettersson skriver bra idag i Aftonbladet om just den här attitydförändringen som verkar ske i det svenska samhället. Problem individualiseras och det gemensamma bryts ner. Om du misslyckas i skolan så är det ditt eget fel, om du inte får ett jobb så är det ditt eget fel och om du blir sjuk så får du skylla dig själv. Detta är en fundamental förändring i synen på vårt samhälle och dess roll. Att tala om talanger och eliter är helt ok men man får aldrig glömma resten. Den enes framgång får inte ske på den andres nedgång. Ett sådant marknadstänk fungerar på TV-marknaden men inte i välfärden.

Valet 2014 kommer att handla om jobben och ekonomin. Men vi socialdemokrater får aldrig glömma bort sprängkraften i dom sociala frågorna. För i slutänden är det svenska folket solidariska, vänliga och välmenande.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Ilse-Marie, Martin
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar