måndag 17 september 2012

Jag har läst "Rösträtt till salu" och jag blir uppriktigt sagt rädd för var vi är på väg i Sverige

Det finns böcker som var svensk medborgare borde läsa. "Rösträtt till salu - Det nya hotet mot demokratin" av Staffan I. Lindberg och Richard Svensson är en sådan. Det är en nyutkommen bok som sammanfattar Lindberg och Svenssons analys av en del av senaste World Value Survey 2011 (WVS). Närmare bestämt ungas (18-29 år) inställning till att sälja sin röst och till diktatur.

Lindberg och Svensson går i dom första kapitlen igenom olika delar av undersökningen och konstaterar där att det har skett en drastisk förändring i ungas attityd till demokratin. Det konstateras bland annat att:

- Var femte ung kan tänka sig att sälja sin röst.
- Var fjärde ung tycker inte det är så viktigt att leva i en demokrati och tycker det vore bra med en stark ledare som inte behövde bry sig om val eller riksdagen.
- 15 procent tycker det vore bra om Sverige styrdes av militären.

Detta är häpnadsväckande resultat. Lindberg och Svensson blev först chockade av resultatet och trodde att dom gjort något fel. Men efter idoga kontroller visade det sig att förändringarna från tidigare undersökningar var vetenskapligt korrekta. Det har hänt något med svenska ungdomars attityder till demokratin.

Den första tesen som var och en förmodligen lyfter som en möjlig förklaring till denna förändring är den ekonomiska krisen. Men genom jämförelser med andra länder konstateras det att endast USA har samma utveckling som Sverige och att krisen inte förklarar någonting. Även frågan om invandrares attityder testas. Men det visar sig att invandrare värderar demokrati något högre än svenskfödda så det är inte så att antidemokratiska muslimer har kommit till Sverige och påverkat resultatet. Det enda som står ut är utbildningsnivån.

Där är ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och attityderna till att sälja sin röst eller att leva i diktatur. Nästan fyra av tio som bara har grundskoleutbildning tycker att diktatur vore bra och var tredje skulle kunna tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. Motsvarande siffror för någon med högskoleutbildning är en av tio.

Lindberg och Svensson gör efter att detta har konstaterats något som jag tycker fler samhällsforskare borde göra. Dom lägger fram en teori som dom argumenterar för där dom försöker förklara sina resultat. Dom gör det i akt och mening att försöka väcka debatt och för att påvisa att deras teori stämmer. Lindberg och Svensson kopplar den extrema liberaliseringen av den svenska skolan till dessa attitydförändringar och menar att kommunaliseringen, det fria skolvalet och införandet av friskolor (och då främst vinstdrivande sådanan) är boven i drama. Det var också denna teori som väckte stor debatt häromveckan i media. Det var nämligen ingen liten tå som Lindberg och Svensson trampade på.

Jag rekommenderar faktiskt samtliga svenska medborgare att läsa den här boken för den berör allas vår framtid. Den pekar på vad som händer när människor delas upp i A-, B- och C-lag och vad som händer när den likvärdiga och demokratiska skolan byts ut mot en skola som ger upp hoppet om vissa. I ljuset av "Rösträtt till salu" blir Folkpartiets förslag om ettåriga gymnasielinjer utan teoretiska ämnen djupt problematiskt. Den borgerliga skolan syftar inte till att göra var och en till goda och demokratiska samhällsmedborgare utan den syftar endast till att skapa arbetskraft till den kapitalistiska produktionens maskineri. Den gamla klyschan "demokratin måste försvaras var dag" känns skrämmande aktuell när man har läst "Rösträtt till salu". Som avslutning vill jag ge ett citat ur boken som borde få en och annan att tänka till ordentligt i frågan om vinstuttag i välfärden.

"Grundfelet ligger i ett fundamentalt skifte från en demokratisk grundprincip i skolan, principen om allas lika rätt till likvärdig och högklassig utbildning, till den marknadsprincip som ligger bakom idéerna om det fria skolvalet och fri etableringsrätt för friskolor. Att ett socialdemokratiskt parti och för den delen ett folkpartistiskt parti som säger sig värna allas rätt till likvärdig utbildning fortfarande står bakom dessa beslut framstår som en gåta."

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Lena om Popper
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar