torsdag 20 september 2012

Jag har läst "När horisonten flyttar sig: att bli gammal i en ny tid" av Bodil JönssonDet blir många bokrecensioner just nu. Idag på tåget hem från Malmö läste jag ut Bodil Jönssons "När horisonten flyttar sig: att bli gammal i en ny tid". Boken handlar, som man kan utläsa av titeln, om att bli gammal idag och hur det fundamentalt skiljer sig ifrån hur det var att bli gammal förr. "75 är idag det nya 65" för att tala i klyschor. Jönsson, som är fysiker i botten, skriver målande om dom tankar och känslor som många äldre känner och upplever när det är dags för pensionen. Hon tar upp frågan om arbetslivets abrupta slut och hur strävan från samhället att unna äldre att "ha det lite bra" kan vara direkt kontraproduktiv. Omsorg istället för kreativt tänkande, förvaltande istället för framåtskridande.

För mig var boken intressant eftersom den belyser det fakutm att äldre faktiskt har så mycket att bidra med men som dom inte alltid tillåts att delge oss andra. Dels pga tekniska fördomar, dels pga farten i vissa processer, dels pga dålig förståelse för åldrandet i sig. Jönsson pekar ut område efter område där ökad forskning och kunskap skulle kunna göra livet bättre för såväl äldre som för medelålders och yngre. Om vi bara tog till vara på kraften, kunskapen och erfarenheten som den äldre generationen besitter, var och en på sitt unika sätt, så skulle kanske t ex den demografiska utmaningen se helt annorlunda ut. Något som idag närmast betraktas som ett skräckscenario med medelålders som krossas under försörjningsbördan skulle med ny kunskap och nya insikter kunna ses som en möjlighet.

Boken var intressant för mig och jag tror den har något att ge till många. Den går att tillgodogöra sig för såväl äldre som yngre. Den går även att använda som studiecirkelsbok.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar