söndag 2 september 2012

Folkpartiet träffar hörnflaggan med sitt förslag

Sådär ja. Nu var Folkpartiets flyktingpolitiska utspel från tidigare i år stadfäst i budgeten. Invandrare ska flytta tvingas flytta till jobben. Jag har tidigare skrivit om detta och påpekat varför tvingamentaliteten knappast lär fungera. 12 000 personer lever utan någon som helst registrerad inkomst bara i Malmö och ändå verkar dom flesta hålla sig flytande. Att utestänga individer från samhällsgemenskapen innebär inte att individerna kommer rusande tillbaka. Det innebär att individerna skapar parallella strukturer vid sidan om samhällets och därmed skapas grogrund för svart ekonomi och grov kriminalitet.

Det finns därutöver fler intressanta paradoxer i Folkpartiets förslag. För samtidigt som flyktingar ska tvingas att flytta dit jobben finns så vill borgerligheten skapa skattesubventionerade zoner i våra miljonprogramsområden. Jobb kommer således att flytta från plats A där dom finns idag till plats B där en skattesubvention uppstår imorgon. Några nya jobb kommer inte skapas i någon större utsträckning. Men konsekvensen kan alltså bli att flyktingar tvingas flytta till miljonprogramsområden eftersom dom blir erbjudna jobb där. Det innebär alltså att syftet med skattesubventionszonerna, att minska segregationen och att skapa nya jobb, misslyckas dubbelt. Inga nya jobb skapas och risken att segregationen ökar är påtaglig.

Eva Hillén Ahlström skriver om nästa paradox på Twitter. Eva sammanfattar det kärnfullt i sitt tweet:Med nuvarande arbetslöshetsnivåer på runt åtta procents arbetslöshet så står knappast nyanlända invandrare speciellt högt i kurs hos arbetsgivarna. Att då tro att man löser några stora problem med den folkpartistiska reformen är att slå stora hål i luften.

Slutligen kan man konstatera att regeringen väljer att anpassa hela systemet till det faktum att vi för tillfället har två särskilt utsatta grupper som flyr till Sverige, afghaner och somalier. Dessa två grupper är ofta dåligt utbildade och därför extra svåra att få i arbete. Samtidigt ser vi att t ex gruppen syrier ökar kraftigt just nu pga den pågående konflikten i Syrien. Dessa är förmodligen betydligt bättre utbildade än dom tidigare nämnda grupperna. Likaså var det med ex-jugoslavierna som kom på 90-talet och många av dom irakiska flyktingarna som kom under 2000-talets början.

Att i detta sammanhang inte tala om det stora kompetenstapp som det innebär att inte kunna validera dessa starkare gruppers utbildningar och kompetenser är skrämmande. Jag har tidigare berättat om taxikåren i Malmö som måste ha någon slags rekord i antal akademiska poäng per förare. Jag har åkt taxi med civilingenjörer, ekonomer och läkare. Alla högutbildade och ytterst kompetenta personer som inte fått chansen att arbeta i med sina yrken i Sverige. Att inte ha ett enda ordentligt förslag på hur dessa grupper ska kunna tas till vara är ett fattigdomsbevis för den borgerliga regeringen som heter duga. Problemet häri ligger på det ensidiga fokus på svenska språket som framförallt företräds av, återigen, Folkpartiet.

Det är märkligt att ett parti som påstår sig vara liberaler är så extremt fokuserade på strukturer och grupper. Det logiska rent ideologiskt för Folkpartiet torde vara att se varje enskild individ som anländer till vårt land i behov av skydd som en resurs och som ett unikt fall. Inte att klumpa ihop dom alla och sätta stämpeln på dom att dom är lycksökande bidragstagare som nöjer sig med att sitta i en trång lägenhet i någon förort. Därmed inte sagt att vi inte kan ställa några som helst krav men balansen och sansen måste råda. Hade vi börjat se våra nyanlända som den resurs som dom skulle kunna vara så hade vårt samhälle sluppit många problem.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: Per T är läsvärd som vanligt även om jag inte håller med om allt han skriver
 
Bloggat: Johan W på samma ämne. Martin M om bostäder.
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar