onsdag 1 augusti 2012

Varför ska Vattenfall gå först?

En av gårdagens stora nyheter var den om att statliga Vattenfall lämnar in en ansökan om att få bygga ny kärnkraft. Att ansökan inte kommer att kunna behandlas på flera år och att det lär dröja decennier innan ny kärnkraft i realiteten står klar är av underordnad betydelse. Signalen som Vattenfall sänder är klar. Dom vill bygga kärnkraft.

Att detta nu sker är inte speciellt förvånande. Dammluckorna har öppnats upp och att något företag då ansöker om tillstånd för att kunna sätta igång om chansen uppstår och det är lönsamt är fullt naturligt. Vad som dock är lite förvånande är att just statligt ägda Vattenfall är först ut. Statens bolag går alltså i bräschen för kärnkraftsutbyggnad. Ett bolag som dessutom ligger under den centerpartistiske näringsministern Annie Lööfs ansvar. Signalen och godkännandet kommer alltså ytterst från regeringen och Lööf.

I detta ligger en stor paradox. Elmarknaden är avreglerad och Vattenfall ska fungera som vilken aktör som helst. Enda egentliga incitamentet är vinst. Att då ta risken att gå in i ny kärnkraft är för mig svårbegripligt. Framförallt eftersom hela kärnkraftsöverenskommelsen är ett luftslott byggt av en borgerlig majoritetsregering. Det räcker med att Miljöpartiet och Vänsterpartiet får något att säga till om i en framtida regering och hela beslutet kan komma att rivas upp. Varför ska då statliga Vattenfall gå först och ta riskerna? Om nu borgerligheten menar allvar med att staten inte ska lägga sig i marknadens funktion, vilket man anför i parti och minut, så borde inte Vattenfall vara den aktör som driver på i detta fall. Låt Eon, Fortum eller vem det nu än må vara ta riskerna med kärnkraften.

Vattenfall ska agera marknadsmässigt men samtidigt användas för att förverkliga politisk vilja. I fallet med kärnkraft blir konflikten kring riskvilligheten och marknadsmässigheten uppenbar. Annie Lööf har fullt upp med att hålla ordning på sina verk. Frågan är hur god ordning hon har på Vattenfall.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

4 kommentarer:

 1. Ja, dammluckorn har öppnat efter sommarens mycknas regnande. Värdefull vattenkraft rinner bort... Vindkraften är inte lösningen på elbristen under vindstilla, kalla vinterdagar.

  Ja, det räcker att Miljöpartiet och Vänsterpartiet får alldeles för mycket att säga till om i en framtida regering, för att det ska bli fortsatt kaos på elmarknaden! Därför ska de partierna naturligtvis inte ha några ministerposter.

  Men jag kommer inte att tillhöra de sörjande, om den interna borgerliga energiuppgörelsen rivs upp. Det har varit alldeles för stora eftergifter åt c.

  Vi behöver en ny och blocköverskridande energiuppgörelse, och det är också s' linje.

  Om vi inte ska ha kärnkraft, måste vi investera i pumpkraft för att lagra el från sol, vind eller våg till de kalla vinterdagarna. Men det betyder elprishöjningar på minst 50 %, åtminstone för de sydsvenska elkunderna.

  Förklara det för dina skånska väljare, om du kan! Det svaga väljarstödet för s i Skåne borde väl tala sitt tydliga språk? Hur kan man som politiker i den landsdel, som kommer att drabbas hårdast av en fortsatt kärnkraftavveckling, motsätta sig ny och säker kärnkraft?

  Har inte Norrland offrat tillräckligt mycket för landets energiförsörjning? Norrlands bästa åkerjord och renbeten har redan satts under vatten, med följd att mängder av arbetstillfällen har försvunnit i Norrland. Därtill har oskattbara naturvärden förstörts.

  Energin från den norrländska vattenkraften behövs för att skapa nya arbetstillfällen - i Norrland! Och någonstans i världen måste ju den elintensiva industrin finnas. Varför inte i Norrland?

  Kanske i Indien och Bangla Desh, som då måste satsa på kärnkraft. Menar du att kärnkraften är mindre farlig i det tätbefolkade Bangla Desh än i det glesbefolkade norra Skåne?

  Valet är ditt. Ny kärnkraft i norra Skåne, på samma avstånd från Öresundsregionen som Forsmark från Storstockholm. Eller gigantiska vattenmagasin för pumpkraft i de sydsvenska åarna.

  SvaraRadera
 2. Pga underinvesteringar i elnätet är skånska kunder redan bestraffade. Den största prishöjaren var dock avregleringen av elmarknaden vilket var kanske ett av S strategiskt mest felaktiga beslut under det sena 90-talet.

  Enligt GE:s representant (se referens i inlägget) är bland annat vindkraft framtiden och i detta avseende tror jag han vet vad han talar om.

  SvaraRadera
 3. Det regnar inte mer i Norrland för att skånska politiker skyller på underinvesteringar i elnätet. Och det är inte skånska kobönder, som har fått sina betesmarker satta under vatten, utan norrländska renskötare och småbönder.

  Jag sympatiserar iofs inte med de norrländska lokalchauvinister, som vill göra Norrland till en egen stat och kapa elledningarna vid Dalälven. Men jag kan förstå att sådana tankar får fotfäste i Norrland, när sydsvenska politiker framhärdar med en utplundringspolitik, som kommer att göra Norrland till en energi- och råvaruproducerande koloni.

  Valet för de skånska elkunderna står mellan billig, ny och säker kärnkraft och vindkraft /pumpkraft. Vindkraft utan pumpkraft är naturförstörelse till inten nytta. Vattenmagasinen i de norrländska älvarna, vilka har satt åkrar och renbeten under vatten, är till för att lagra energin tills den behövs. Hur lagrar du vindkraft?

  Du kan inte fånga vinden i skyn, och stänga in den i magasin. Men du kan omvandla vindkraft till vattenkraft i pumpkraftverk. Men det behövs ett högre elpris för att det ska löna sig. Några nya överföringsledningar från Norrland behövs dock inte, eftersom det är större nivåskillnader i terrängen i norra Skåne och Blekinge, än vad de flesta tror. Men vattenflödena i de sydsvenska åarna räcker inte.

  Därför behövs pumpkraftverk, som helt enkelt är vattenkraftverk som kan köras baklänges och pumpa upp vattnet igen. De tyska pumpkraftverken köper el, när det är överskott, och säljer el när det är underskott på elmarknaden. För att det ska löna sig måste det vara en rejäl prisskillnad på el mellan perioder med låg respektive hög elkonsumtion.

  Det är väljarna, som får betala för sina politikers beslut. Det måste gälla de skånska väljarna också. För övrigt finns inte längre några kärnkraftverk i Skåne. En eventuell nedläggning av Forsmark ska väl inte bestämmas av skånska politiker? Vi kan ju ha en regional folkomröstning i Mellansverige...

  Vattenfalls nu aktuella ansökan gäller ju inte en ersättning för Barsebäck, utan utan nya reaktorer som så småningom ska ersätta de reaktorer, som nu är i drift. Inte en skånsk fråga över huvud taget. Skåne har nog med sina egna energiproblem, som vi inte vill ha även i Mellansverige.

  SvaraRadera
 4. Om vi ska låta Mp och V med ca 10-14% av de röstande bakom sig diktera energipolitiken kan vi lika bra stänga ner Sverige och återgå till självhushållning.

  SvaraRadera