fredag 17 augusti 2012

Vad menar hon egentligen?

Ibland blir jag lite förvånad över hur ledande företrädare för olika partier uttrycker sig. För det mesta är det ideologiskt betingat. Jag tycker helt enkelt åsikten som förs fram är märklig eller konstig. Detta är ganska naturligt eftersom jag själv har en så pass klar uppfattning om mycket av det som behandlas inom det politiska livet. Men ibland kan jag faktiskt inte riktigt skilja på om det är ideologiskt betingade påstående som gör att jag förundras eller om det är ren okunskap från den som uttalar sig. Ett sådant tillfälle inträffade igår när jag satt och läste om Malmö Stads kamp för bättre upphandlingar.

Malmös ledande moderata företrädare tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Anja Sonesson, uttalar på följande sätt i artikeln: 

"Det går inte att använda upphandlingslagen för att uppnå politiska mål." - SDS

Stopp och belägg här nu var min första tanke. Menar alltså Anja Sonesson att lagarna inte är till för att uppnå politiska mål? Jag som ändå har läst en del statsvetenskap hajar till för jag trodde nämligen att lagarna var till för att uppnå politiska mål. För att bringa lite klarhet i mina tankar gick jag till Regeringsformen för att läsa på. Där står i 4§:

"Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas."

Riksdagen stiftar alltså lagarna och i riksdagen sitter folkvalda politiker. Dessa politiker sysslar med politik och förverkligar genom lagarna sina politiska intentioner. Lagarna är alltså till för att forma samhället i en riktning som politiken önskar. Man kan ju bara ta som enkelt exempel frågan om den så kallade LOV:en (lagen om valfrihetssystem). Det är en lag som är synnerligen politisk och där sittande regering vill uppnå högst politiska mål genom lagstiftningen.

Men ok, jag tänkte att jag skulle ge Sonesson en chans till. Det kan ju vara så att just LOU (lagen om offentlig upphandling) har någon form av specialskrivning som avpolitiserar lagen och upphöjer den till allmängiltig objektiv lag i samma mening som t ex tyngdlagen. En lag som ju är föga politisk. Jag skummade snabbt igenom inledningen av LOU och ganska snart fann jag följande i 9§ a:

"Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta."

Man har alltså från lagstiftarens sida, som ju är riksdagen, velat att upphandlande enheter i Sverige ska (bör) beakta miljö- och sociala hänsyn när man gör sina upphandlingar. Ett klart politiskt ställningstagande. Det blir svårare och svårare för mig att förstå Anja Sonessons uttalande som annat än ren och skär okunskap.

Nu ska man givetvis inte vara allt för hård mot Sonesson. Det kan för allt i världen vara så att det hela är ett lösryckt citat (som borde kompletteras med en lång utläggning om vad hon egentligen menar). Det kan också vara så att Sonesson menar att LOU inte "bör" användas för att uppnå "socialdemokratiska" politiska mål. Vidare kan det också vara så att Sonesson anser att en kommun inte ska tänja på lagstiftningens gränser och testa hur långt man kan driva olika krav. Det får helt enkelt bli så att Du får välja själv vad du vill tro. Jag har min uppfattning klar i alla fall.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas (genom lagstiftning!)

*****

Läs mer på SocialdemokraternaInga kommentarer:

Skicka en kommentar