torsdag 16 augusti 2012

Knivig fråga i småföretagardebatten

Revisionsplikten för mindre bolag försvann 2010. Detta var givetvis en välkommen förändring för många småföretagare. Att det skulle innebära lägre kostnader var självklart och tiden som går åt att sitta med en revisor är också den värd mycket. Företagarna jublade och borgarna slog sig för bröstet för att dom gjorde det enklare för småföretagarna. Att det sedan har visat sig att krånglet inte alls har minskat är en annan femma. Revisionsplikten är givetvis en förenkling som många småföretagare ser mycket positivt på.

Konsekvenserna av den slopade revisionsplikten är ganska logiska i andra änden av glädjeskalan också. Kvalitén har sjunkit i allt fler av dom redovisningar som skickas in till Bolagsverket och antalet förseningsavgifter har ökat med tio procent. Kontrollapparaten får alltså arbeta hårdare och det blir svårare att upptäcka fel, brister och fusk. Kostnaderna för samhället kommer med största sannolikhet därmed också att öka.

Jag tycker det är en mycket svår fråga att säga ja eller nej till slopad revisionsplikt. Jag kan förstå småföretagarnas argumentation och jag vet att kostnaden är betungande. Särskilt för företag som kanske drivs som sidoprojekt eller som komplement till annan verksamhet. Å andra sidan vill jag att kontrollen av såväl bolag som medborgare i skattefrågor ska vara mycket god. Detta i kombination med att reglerna ska vara enkla och skattesystemet ska vara logiskt och begripligt är avgörande för att tillväxten, jobben och i slutänden förtroendet för hela systemet ska stimuleras och säkras.

Jag lutar ändå åt att revisionsplikten bör återinföras men med förenklade regler och sänkta kostnader. Man kan tänka sig någon form av ekonomisk kompensation till småföretagen. Detta skulle kunna vara en skattelättnad, en stödsumma eller något liknande för att kompensera och stödja småföretagarna. Man skulle även kunna tänka sig detta i ett frivilligt system för dom som gör revision om inte plikten återinförs. Jag tror att svenska folket vill se en god kontroll av skatteuttaget. Det ger en annan undersökning som presenteras idag stöd för. Acceptansen för skattefusk minskar och folk vill se att man gör rätt för sig. En linje som jag helt och fullt stödjer.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna 

4 kommentarer:

 1. MYCKET bra förslag. Det är nu så, att driver man ett företag så prioriterar man produktion och kunder. Bokföring och skatter hamnar då i en lägre prioritet, och allra lägsta prioritet har företagaren själv. Det kan möjligen vara något lättare för den som har varit företagare i hela sitt liv, och har den äldre generationens goda råd, att inte riskera att få skattetillägg, i bakhuvudet.

  Det talas för lite om hur många företagare som betalar för mycket skatt, alldeles i onödan. Eller hamnar i långa och tidskrävande skatteprocesser för att de inte har hållit ordning på kvittona.

  Om bokföringsplikten återinförs, kommer den inte bara att vara en betungande plikt, utan också ett sätt att ha koll på det egna företaget. Det är också förklaringen till att alltfler företager lejer bort bokföringen till firmor, som har just bokföring som sitt affärsområd. Men det kostar pengar, som alla småföretagare inte har.

  Hur småföretagen ska stöttas ekonomikst diskteras ständigt, och inte minst hur nystartade företager ska hjälpas att komma igång. Statligt riskkapital till små och medelstora företag? Det betyder att offentliga tjänstemän ska bestämma vilka som ska lyckas som företagare. Inte minst snedvrider det konkurrensen. Det behövs i stället generella lättnader.

  Jag vill därför spinna vidare på dina förslag. Ge alla företag en skattereduktion, motsvarande vad bokföringen kostar för ett nystartat enmansföretag. Detta innebär att samhället tar hela bokföringskostnaden för de minsta företagen. Nystartade småföretag, med liten omsättning men höga uppstart kostnader kommer då inte att betala någon skatt alls under de första åren.

  Skattereduktionen ska inte öka, när företaget växer, vilket betyder att den andel av bokföringskostnaderna som betalas av samhället minskar relativt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade tankegångarna Lars! Exakt hur det ska utformas är en spännande lek med idéer.

   Radera
 2. Jag är småföretagare sedan cirka 20 år tillbaks i tiden och anlitade en auktoriserad redovisningskonsult för uppföljning och bokslutsarbete. Granskningen sker av en auktoriserade revisorer anställd i ett välkänt internationellt revisionsbolag. Redovisningskonsulterna har eget företag med cirka hundra kunder och revisor har cirka
  2-3 00 företag att granska. Jag lämnade in underlaget för bokslutsunderlaget (ca 200 verifikationer ) i januari och först i slutet på juni kunde bokslutet skickas in till Bolagsverket. Trots att jag under många år anlitat samma redovisningskonsult och revisor har det visat sig dessa inte känner till företagets verksamhet i den omfattning man skulle önska eller betalar för. Det sker felaktigheter och förbiseenden som jag som företagare får korrigera innan bokslutet är färdigt för att lämnas in.

  Med detta vill jag hävda att de felaktigheter som uppstår det inte enbart beror på den slopade revisionsplikten. Möjligen kan felaktigheter beträffande formalia uppstå - till exempel att en kopia i stället för originalhandlingen skickats in. Om det har bidragit till Bolagsverkets slutsatser om att fler fel numera förekommer kan man bara spekulera i. Om så är fallet bör kanske rutinerna hos Bolagsverket ses över för att på så sätt underlätta för det stora antalet små företagare in landet.

  En revisor är således inte är en garanti för att felaktigheter inte kan uppstå med tanke på att varje revisor har alltför många företag att granska. Med tanke på att revisorer (och jurister)
  Sällan eller aldrig redovisar tidsåtgång en på annat sätt än en klumpsumma är det svårt att följa upp hur mycket tid som lagt ner vid granskningen. Kostnaderna är dock oproportionerligt höga i förhållande till företagets verksamhet. Det verkar som om jurister och revisorer har ett annat regelverk att följa än övriga företagare i landet.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis är det så att revisorerna tar varje möjlighet att tjäna pengar dom också. En revision av revisorerna vore, som du antyder, kanske också på sin plats.

   I fråga om regelförenklingar på administrationssidan är vi helt överens.

   Radera