lördag 11 augusti 2012

Klart man ska få twittra i fullmäktige

Det har blossat upp en debatt kring närvaron i Helsingborgs kommunfullmäktige. Helsingborgs Dagblad har gjort sin snart när obligatoriska granskning av ledamöter och ersättares närvaro vid fullmäktiges möten och givetvis finns det företrädare för olika partier som är mer eller mindre bra på att närvara. Som ett påstått direkt resultat av granskningen avgår bland annat en miljöpartist.

Debatten rör sig över frågor som hur hög närvaro som behovs, när ska arvode betalas ut och vem avgör när närvaron är för låg? Svaren är lika många som det finns medborgare känns det som och balansgången mellan tid, engagemang och representation är som alltid delikat i dessa frågor. Dock har det blossat upp en sidodebatt mellan fullmäktiges ordförande, moderaten Carin Wredström, och kommunstyrelsens ordförande moderaten Peter Danielsson. Deras diskussion gäller Twitter och ledamöternas rätt att twittra eller rent allmänt surfa på sina telefoner, datorer och läsplattor under fullmäktiges möten. Wredström menar att det inte borde vara tillåtet och Danielsson menar att det snarare borde uppmuntras. Föga förvånande delar jag Danielssons uppfattning.

För det första är det frågan om det ens är lagligt för ett fullmäktige att förbjuda vissa delar i internetanvändningen. Wredström menar att man måste acceptera att handlingar utfärdade av kommunen måste kunna läsas. Detta är inte så konstigt eftersom Helsingborgs stad ska sluta med pappershandlingar och förse alla sina fullmäktigeledamöter med läsplattor. Då bör man rimligtvis få läsa handlingar på mötet digitalt. Men frågan är ju hur Wredström ställer sig till att en ledamöt letar information kring en debatt på sin läsplatta. Med tanke på att vi har ett gäng som ljuger så dom storknar i tid och otid i fullmäktige, nämligen SD, så är det rätt bra om fullmäktiges övriga ledamöter kan granska argumenten under debatten och därmed motsäga SD med fakta. Fakta som man inte alltid har i ryggraden. Eller för att dra det ett steg längre. Om en fullmäktigeledamot vet att det finns folk på Twitter som kan svara på en fråga, t ex en statsvetare eller dylikt, ska man då få ställa en fråga på Twitter till vederbörande så länge frågan gäller debatten? Gränsdragningarna blir helt omöjliga.

Därutöver måste det vara upp till var och en huruvida man är intresserad av att lyssna aktivt eller passivt på debatten. Ledamöterna i fullmäktige är utsedda av väljarna och om man inte tycker att en ledamot sköter sitt uppdrag är det upp till väljarna att straffa denna ledamot i nästa val. I detta har även partierna en roll att spela i sina nomineringsprocesser. Att inte tillåta ledamöter att sitta med internet på sammanträdet vore ungefär som att säga att dom inte får läsa handlingar i ett annat ärende än det som debatteras för stunden eller att dom inte får rita på papper under en debatt. Det är ju trots allt den enskilde ledamoten som avgör hur hen bäst följer debatten. Det är t ex fullt tillåtet att lämna sammanträdessalen under pågående debatt för att stå i korridoren utanför och snacka om vad som helst behagar. Varför ska man då inte få tala på Twitter eller Facebook med varandra?

Sen till sista frågan om elaka kommentarer på nätet. SD:s gruppledare går titt som tätt upp i talarstolen och kränker framförallt den rödgröna sidan med diverse sammanblandningar med fd öststatsländer och även vid enstaka tillfällen med nazism. Varför elaka kommentarer och kränkningar skulle vara mer OK för att dom uttalas ifrån talarstolen än när dom skrivs på Twitter begriper jag inte. Dom enda sätten att faktiskt bemöta det man tycker är elakt spel är att antingen ignorera det eller att bemöta det. Man kan inte i en demokrati förbjuda att någon kommenterar en på nätet så länge kommentarerna håller sig inom lagens råmärken. Sen kan man tycka vad man vill om detta men sådant är läget.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar