onsdag 22 augusti 2012

En stor kamrat


Det finns ett fåtal personer som har betytt lite extra för mig i livet. En sådan person är Torbjörn Lövendahl. När jag under sommaren 2007 bestämde mig för att göra verklighet av mitt politiska engagemang så var det Torbjörn som jag först kom i kontakt med. Torbjörn ledde mig in på en väg som jag inte trodde att jag någonsin skulle beträda. En väg som jag idag ser som lika självklar som solens upp och nedgång. Det är omöjligt att sia i hur ens liv hade sett ut om man inte gjort vissa val eller träffat vissa personer men att mitt liv inte varit vad det är idag om jag inte träffat Torbjörn är jag tämligen säker på.

Torbjörn blev snabbt min mentor på många sätt och framförallt blev han en mycket god vän och kamrat. Nu är detta ingen minnesruna även om det kanske kan låta så men anledningen till att jag skriver så här är för att Torbjörn nu, efter 15 år som kommunalråd i Staffanstorp, väljer att stiga av sin post till våren. Ett val som jag tycker är fullt naturligt och framförallt beundransvärt. Om fler ledande företrädare vågade stiga av sina poster i tid istället för att klamra sig fast vid dom en mandatperiod, eller två, för länge så skulle vårt parti se väldigt annorlunda ut. Därmed inte sagt att man inte kan vara politiskt aktiv på heltid under många år men att sitta på samma post år ut och år in är sällan riktigt bra.

Men häri ligger också en av Torbjörns stora styrkor. Han sätter partiet främst, han känner det innan och utan och därför vet han också när det är dags. Det gör också att Torbjörn väljer att fortsätta sitt aktiva engagemang med uppdrag för partiet istället för att hamna på den berömda ”gubbhyllan”. Hans erfarenhet kan därmed tas till vara och komma till nytta under många år framöver.

Att berätta historien om hur Torbjörns karriär sett ut överlåter jag till någon annan. Jag kan bara konstatera att likt Baloo tog sig an Mowgli tog Torbjörn sig an mig. Med den stora skillnaden att det inte räcker med en kort stund för att lära sig allt Torbjörn kan om partiet och politiken. Jag är tveksam om det räcker med en livstid om jag ska vara ärlig.Tack Torbjörn för allt du gjort för partiet, för Staffanstorp och framförallt för mig.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar