fredag 17 augusti 2012

Den enda vägens skolpolitik

Det finns bara en väg och den går vi på. Ungefär så kan man sammanfatta Tobias Tobés (M) kommentar i Metro angående det bristande förtroendet för den förda skolpolitiken. Det är väljarnas förståelse, inte politikens innehåll, som det är fel på. Kommunikationen brister, inte resultaten. Tobé ger uttryck för en ganska vanlig hållning inom regeringen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. Attityden härstammar ifrån den normpolitiska hållningen som Moderaterna företrädde öppet fram till 2003 och därefter talat tyst om men sällan vikt av från i praktiken. Fenomenet benämns för övrigt klokt av Mikael Feldbaum idag på Dagens Arena som "Schlingmannsamhället".

Vore jag Tobias Tobé, eller för den delen Jan Björklund (FP), skulle jag nog ta mig en funderare på varför förtroendet för skolpolitiken ligger så lågt som det gör. Uppenbarligen är lärarkåren det som håller ihop skolan i Sverige idag. Trots egenupplevd låg status bland lärarna ses dom med relativt stort förtroende hos folket i övrigt. Lärarna är på sätt och viss det kitt som håller samman skolan. Hur det skulle sett ut om våra lärare inte var så kunniga, kompetenta och engagerade vill jag inte ens tänka på.

Borgerligheten har haft makten sedan senhösten 2006. Det innebär att dom har styrt landet i en och en halv mandatperiod. Att då fortfarande skylla på tidigare regeringar för sina egna misslyckanden är fegt och ansvarslöst. När dessutom skolans verksamhet har styrts och reglerats av borgerligt framtagna läroplaner sedan 1980 så är det svårt att skylla på tidigare regeringar på ett förtroendeingivande sätt. Ödmjukhet inför svårigheternas magnitud, komplexitet och den egna förmågan vore på sin plats. Men Tobé anser helt uppenbart att det viktiga är inte självinsikt och kritiskt utvärderande. Det viktiga är, likt normpolitikens dogmatiska förespråkare, att hålla fast sin linje och inte vika en tum trots folklig opinion eller umbäranden. En föga trovärdig eller framgångsrik hållning i ett dynamiskt och föränderligt samhälle som det svenska.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar