onsdag 25 juli 2012

Som man RUTar och ROTar får man svar

Opinionsundersökningar som bekräftar vad man själv tycker är alltid lika intressanta. Inte för vad dom säger utan mer som fenomen. Dom görs nämligen i parti och minut och presenteras i olika medier titt som tätt. Nu senast är det en undersökning om att "Svenskarna gillar RUT och ROT" som får utrymme. Folk tycker det är bra att städtjänster i hemmet, ombyggnation av köket och nytt badrum har blivit billigare. Som man ropar får man svar och därför är själva sakfrågan ganska meningslös i detta fallet.

Men för en politiker är det inte riktigt så enkelt. För politiken handlar det om att se till helheten. Det handlar om att prioritera. Genom att sänka kostnader för folk via subventioner så väljer man att dra in på något annat. Minskade skatteintäkter visar sig någonstans och om man istället ställer frågan huruvida folk är beredda att få billigare kök istället för att psykiskt sjuka ska få vård så gissar jag att svaren blir annorlunda fördelade än den hallelujah-frekvens som presenteras.

Avdrag kan användas som temporära stimulanser i tider av kris. Ett avdrag som inte dras tillbaka är en permanent skattesänkning och det förändrar därmed skattesystemet. Skattereformen 1990-91 hade som mål att göra skattesystemet enklare, mer enhetligt och ge Sverige bättre konkurrens. Man kan ha många synpunkter kring hur systemet utformades men en sak är säker. Av själva systemets intentioner återstår föga. Sverige behöver se över hela skattesystemet för att uppnå tillväxt, jobbskapande och goda fördelningspolitiska effekter. I det sammanhanget blir varje avdrag som lanseras för att vinna röster inför nästa val ett stort problem. Ett problem som dagens politiker dumpar på morgondagens väljare. Men det finns säkert någon opinionsundersökning som stödjer ett sådant förfarande också.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar