torsdag 26 juli 2012

En farlig väg beträdes

En aspekt som det talas alldeles för lite om när Eurokrisen diskuteras är frågan om bankerna. Bankerna har kommit väldigt lindrigt undan i förhållande till vad dom har ställt till med och så fort banksystemet behöver pengar så tävlar politikerna i Euroområdet om att ge stödlån. Men att kräva något i utbyte, i form av t ex ägande i banken, är mer eller mindre uteslutet i ett blått Europa. Detta är dock, enligt Jens Henriksson som deltog vid S ekonomiska seminarium i Almedalen, en grundförutsättning för att en bankkris ska lösas.

För varje euro som lånas ut till en bank från ett land borde det landet få ägande i banken. På så vis tas banken som säkerhet precis som i Sverige under 90-talskrisen. I slutändan tjänade staten på bankkrisen enligt samme Henriksson. Detta stämmer förmodligen om man räknar bort allt mänskligt lidande, alla negativa konsekvenser för sjukvård, utbildningssystem m.m. Något som man givetvis inte bör göra men i ekonomins värld tas sådana mjuka värden sällan som intäkt för någonting alls.

Ett tydligt exempel på detta är finansmarknadsminister Peter Normans uttalande häromdagen om att krisländerna i Europa måste föra en "trovärdig" politik. Med detta menas på ekonomspråk att länderna måste handla helt utan hänsyn till något annat än teoretiska modellers lagstyrda regler oavsett priset för samhället i övrigt. Denna typ av ekonomisk dogmatism var bland annat det som drev upp våra räntor här i Sverige till 500 procent hösten 1992. Norman visar sin sanna natur och med tanke på att han sitter på samma departement som finansminister Anders Borg så kan man inte annat än tro att politiken är sanktionerad från högre ort. Det är således Borg och i slutänden regeringen som vill att normpolitik ska föras för att lösa krisen. En metod som är död och begraven sedan slutet av 90-talet. Med all rätta.

Det sista Europa behöver är dogmatiska politiker som ser världen genom teorins glasögon utan hänsyn till att verkligheten är det som måste vara styrande. Sådan politik har vi sett allt för många gånger i Europa och alltid med samma tragiska konsekvenser.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar