lördag 14 juli 2012

Din skit blir också min skit

När man reser runt i sommar-Sverige och besöker olika delar av landet blir man minst sagt tagen av vårt lands skönhet och rikedom. Sverige är fantastiskt och vår natur är helt otrolig. Bara att göra en mindre resa från Skåne till Gotland via Stockholm och upp till Hälsingland ger en helt otrolig bild av vårt avlånga land. Och då ska man ha i minnet att man på en sådan resa bara ser en bråkdel av vad landet har att erbjuda. Jag förstår mer och mer varför turismen är en ny basnäring.

Vad som också slår en när man betraktar vårt vackra land är behovet av att värna och bevara det. För nästan överallt ser man spår av människan och dennes direkta och indirekta påverkan. Det är allt från asfalthögar och stenkross vid vägkanten till sura regn som missfärgat tallarnas stammar och vattendrag som har en konstig färg. I skenet av det kan jag reta mig enormt mycket på en annan svensk företeelse som i sig är väldigt vacker och som ska värnas men som också ställer till mycket otyg. Jag talar om det kommunala självstyret.

För när man besöker olika platser och bor hos folk som är permanentboende på orten så får man en inblick i vilka krav kommunerna ställer på sådana banala saker som sopsortering. I min nuvarande hemkommun Helsingborg är sopsorteringen vardag. Det sorteras vitt och brett. Allt från glas och organistikt till hårdplast och metaller ska sorteras. Någon uppoffring är det inte, det är bara så det är. I min gamla hemkommun Staffanstorp fick man däremot göra som man ville. Visserligen fanns det sopstationer lite varstans där man kunde bära bort sitt skräp och sortera högst frivilligt men något tvång fanns inte. På min resa genom Sverige har jag sett hur olika det står till i olika kommuner och självstyre i all ära. Precis som med den internationella miljödebatten är det med den nationella, den måste vara gränslös.

Din skit förstör för mig och därför har jag rätt att ha synpunkter på din hantering av skiten. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta miljödebattens existensberättigande och just därför tycker jag att staten borde lagstifta betydligt hårdare i fråga om sopsortering. Det som går att sorteras ska sorteras och bångstyriga kommunpolitiker ska inte få sätta sig på tvären bara för att det lokalt finns en lat opinion emot införandet av skärpta regler. Jag hoppas att frågan kommer att lyftas under nästa mandatperiod av en socialdemokratisk regering. För jag hyser föga hopp om att en borgerlig dito skulle bemöda sig att ta tag i frågan. Dom har haft sex år på sig och hur det har gått på miljöområdet under den tiden kan ni bland annat läsa om här.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar