fredag 1 juni 2012

Inte splittrade men väl oense i sakfrågan

Vinster i välfärden är en stor fråga för S. Vi i Skåne har tagit ställning mot vinster i välfärden. Partiprogrammet säger sedan 2009 att vinster är ok förutsatt att kvalitén är ok. En del medlemmar pläderar för välfärdsexport och hyllar dom privata företagen. Och sådan är socialdemokratin. Oerhört bred. Men att det skulle "splittra" är en åsikt som jag inte håller med om.

Jag personligen är emot vinster i välfärden. Jag har till och med argumenterat för att aktiebolag inte borde tillåtas i välfärden. Det placerar mig på diametralt motsats sida gentemot t ex Robert Noord ifrån Haninge. Han tycker att välfärdsföretagen är bra och att dessa ska bli en exportindustri. Hur sen det skulle gå till är en annan diskussion. Kärnan är att vi inte är överens.

Likadant är det i en fråga som kärnkraften. Som man kunde se av mitt inlägg igår om den saken så river ämnet upp enorm debatt. Många är för kärnkraften i vårt parti, många är helt emot. Kongressbeslutet säger avveckling och då är det vad som gäller.

Poängen är att bara för att vi har olika åsikter så betyder inte det att vi är splittrade. Vi har högt i tak, vi har en intern demokrati och vi förväntas följa gemensamma beslut. Vilket (demokratiskt) parti har det inte så? Vad som förenar oss socialdemokrater är inte att vi är helt överens i varenda fråga. Vad som förenar oss är vår tro på att socialdemokratisk politik är bäst metod för att nå fram till våra gemensamma mål om ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet.

Vi har över 100 000 medlemmar. Hade inte dessa medlemmar varit oense i någon fråga alls hade jag blivit rädd. Riktigt rädd till och med. Problemet för socialdemokratin är att debatten ofta förs via ombud i media istället för internt. Debatt i media uppfattas av väljarna som bråk. Det spelar nästan ingen roll hur konstruktiv debatten är. Två partikamrater som träter i en artikel bråkar. Punkt slut. Varför tror ni annars att Moderaterna ser till att tiga still om det mesta? Partisekreteraren Kent Persson (M) berättar inte om att falanger inom M vill ha platt skatt och ett större försvar. Istället berättar han att han börjar morgonen med ett "tjoho" för att bli glad.

Stefan Löfven berättade en historia när han var på den skånska distriktskongressen. Den är tänkvärd och varje socialdemokrat bör ta sig en funderare på vad den innebär i dagens kontext. Historien gick (fritt omskrivet) såhär:

Ett gammalt sossepar satt i köket och pratade. Kvinnan klagade på att mannen aldrig sa något romantiskt till henne och mannen menade att han inte visste vad han skulle säga. Kvinnan sa att han väl i alla fall kunde försöka:
- Om du skulle säga det mest romantiska du vet, vad skulle det bli då?
Mannen funderade länge och efter en stund sa han:
- Votering är begärd och ska verkställas.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar:

 1. En anledning till att jag är motståndare till kravet att vinster ska "återinvesteras i verksamheten", är att jag är helt emot att skattemedel, som är avsedda för undervisning, vård eller omsorg, kan användas för att göra välfärdsföretagen till exportindustrier.

  I den konstiga debatt, som förs, är man en trojansk häst för borgerligheten om vill täppa till alla möjligheter för välfärdsföretag att använda skattemedel till utlandsexpansion!

  Detta underlättas naturligtvis om inga vinster får delas ut, och det inte heller finns något krav på att eventuella överskott ska betalas tillbaka till kommunen eller landstinget. Vad hindrar att ägarna till de svenska "non profit"-företagen plockar ut vinsterna via sina utländska dotterbolag?

  Vad sedan beträffar kärnkraften, så är vi tydligen överens om att vi inte ska ha nya reaktorer av den typ som vi nu har. Vad jag inte kan förstå är hur någon kan motsätta sig att vi utvecklar nya och ännu säkrare reaktorer, som dessutom återanvänder användt kärnbränsle.

  Jag har också funderat på detta att alla energianläggningar borde bära sina egna försäkringskostnader. Det är ett mycket bra krav. Men försäkringspremierna ska grundas på en riskbedömning av varje anläggning för sig, och vilket säkerhetsmedvetande som finns hos anläggningens ägare.

  Med sådana försäkringskrav hade det inte varit några radioaktiva utsläpp från Fukushima-verket. Reaktorerna i Fukushima var av exakt samma typ som reaktorn i Harrisburg, och personalen gjorde exakt samma misstag. Någon olycka hann dock aldrig inträffa i Harrisburg, bortsett från skadorna på själva reaktorn, eftersom personalen insåg sitt misstag i tid, och återstartade nödkylningen manuellt.

  Personalen i Fukushima visste inte ens att de kunde återstarta manuellt. Företaget som äger Fukushima-verket hade fått flera varningar av kärnkraft-experter om kända risker, som inte hade åtgärdats. Detta hade ett försäkringsbolag, som månat om sina egna vinster, slagit ner på direkt.

  Mig veterligt har inga allvarliga olyckor inträffat i statsägda kärnkraftverk i demokratiska länder. Tål att tänka på!

  Lars Flemström

  SvaraRadera