tisdag 26 juni 2012

Fyra tecken i tiden på det pågående systemskiftet

Det är en ganska talande bild som har målats upp dom senaste dagarna kring utvecklingen i Sverige. Fyra av varandra oberoende händelser blir sammanlänkade ett tecken i tiden på att det systemskifte som många har skrikit sig hesa om under ett antal år nu verkligen är på väg att få genomslag.

Det första var den nygamla nyheten om att Fas 3 numera är en större arbetsgivare än Volvo, Posten och Ericsson. Systemskiftet i hanteringen av våra långtidsarbetslösa är genomfört. Nu används inte våra skattepengar längre till att hjälpa individen att utbilda sig och att överleva vardagen. Istället används pengarna till att betala svältlöner och till att göda arbetsgivare. Detta är långt ifrån "kräv din rätt, gör din plikt". Snarare är det nya paradigmet "håll käften och var glad för att du får något alls din odugling".

Den andra nyheten är att skiftarbete är farligt för folkhälsan och att vårt 24-timmarssamhälle därmed är ett hot mot vårt välbefinnande. Detta är både en marknadsmässig utveckling och en politisk dito. Marknaden, dvs vi konsumenter, vill kunna åtnjuta vissa servicetjänster dygnet runt och därmed måste någon alltid jobba. Men utan ökade timanställningar, mer flexibla scheman, fler bemanningsföretag och därtill en hög arbetslöshet så skulle inte möjligheten för allt fler företag att bedriva dygnetruntverksamhet finnas. Man kan ha olika åsikter om huruvida detta är bra eller dåligt men att det är ohälsosamt är belagt. Lustigt i sammanhanget är att detta egentligen är en nyhet överhuvudtaget. Den som läst lite arbetslivspsykologi vet att man redan i seklets början och i takt med att Taylorismen växte fram kunde se att skiftarbete slet på arbetskraften på ett ohälsosamt sätt.

Den tredje nyheten är att risken för att hamna i barnfattigdom, och därmed också fattigdom generellt, har ökat i en stor majoritet av landets kommuner. Återigen ingen jättenyhet men det pekar på en trend och visar åt vilket håll vårt välfärdssamhälle är på väg.

Den fjärde och sista nyheten är den om att allt fler inte får ut 80 procent av sin lön via sjukförsäkringen vid sjukdom. Detta är ett tydligt brott mot den svenska modellen där en inkluderande inställning har varit gällande och där även medelklassens övre skikt har känt solidaritet med det allmänna försäkringssystemet eftersom även denna grupp har fått ut tillräcklig kostnadstäckning. I likhet med utvecklingen inom A-kassan är nu också sjukförsäkringen utsatt för en attack som på sätt och vis kommer in bakvägen. Legitimiteten i systemet bygger på att folk kan känna sig trygga utifrån sin livssituation och när detta inte längre är fallet undergrävs förtroendet radikalt.

När man lägger samman dessa fyra nyheter så bildar dom en väv av mycket oroväckande tecken. För oss socialdemokrater är alla dessa nyheter varningsklockor som vi förvisso har ringt i under många år men även för oss är det på många sätt en chockartad upplevelse att se genomslagskraften i det pågåendet systemskiftet. Vi måste förhålla oss till detta utan att bli gnälliga och att måla med allt för pessimistiska penseldrag är dömt att misslyckas. Människor vill prata framtid och hopp inte eventuellt framtida arbetslöshet och sjukdom.

Lösningen på ovanstående är en ganska självklart en diskussion om jobben. Men det räcker inte att bara säga att vilka jobb som helst löser problemen. När det gäller nyhet nummer två är det uppenbart att vi även måste ha en diskussion om jobbens innehåll och i förlängningen även en diskussion om samhällets utformning. Även nyhet nummer tre är en fråga om innehåll. Rätten till heltid är en avgörande faktor för att bekämpa fattigdom i allmänhet och barnfattigdom i synnerhet. Detta eftersom det är väldigt många ensamstående, deltidsarbetande mödrar som är fattiga med barn.

Så socialdemokratin har en uppgift att tala om jobben i ett större perspektiv. Det är så man är ett arbetareparti.

Den här klassikern är värd att plocka fram även om några av aktörerna är utbytta. Regissören är ju den samma.


För övrigt anser jag att vinster i välfärden ska förbjudas!

*****

Bloggat: Sandro Scocco på programkommissionen

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar