lördag 5 maj 2012

Svar på tal om bolagsskatten av Sven-Olof Lodin

Häromdagen skrev jag om en debattartikel av Sven-Olof Lodin angående hans förslag om förändringar för ränteavdrag i företag. Sven-Olof läste min bloggpost och svarade på denna. Sven-Olof menar att jag fått det hela om bakfoten och reder ut hur hans förslag ska förstås. Givetvis vill jag här publicera vår mailkorrespondens och hur jag resonerade när jag skrev mitt inlägg. Jag beklagar att redigeringen inte är den bästa och att den kronologiska ordningen är omvänd men jag sitter på en "padda" och hur det inte helt lätt om man säger så...

 ---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- Från: Ola Möller Datum: fredagen den 4:e maj 2012 Ämne: Din blogg om Bolagsskattereform Till: Sven-Olof Lodin  

Hej Sven-Olof! 

Tack för ditt mail och tack för en bra förklaring av ditt förslag. Jag ska givetvis lägga upp ditt svar på min blogg så att min bloggpost inte står oemotsagd. 

Min oro med ditt förslag grundar sig mer på det faktum att Anders Borg pläderar för att stoppa räntesnurrorna för riskkapitalbolagen och att han i samma andetag vill sänka bolagsskatten. Detta är i mina ögon att ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellerna. Om ditt förslag inte har något med detta generella skattesänkarideal att göra kommer dina tankar i annan dager.  Det är komplicerade frågor det här och det är lätt att man trampar snett. Jag drog väl också slutsatser om ditt förslag utifrån tidigare debattartiklar kring socialdemokratiska skatteförslag där jag inte hållit med dig i dina slutsatser. 

Tack igen för din respons. Jag är själv Mffare men som arbetandes i Helsingborg hoppas jag i alla fall på att HIF spelar bättre än senast mot AIK. :) 

Trevlig helg Med vänlig hälsning, Ola 

Den torsdagen den 3:e maj 2012 skrev Sven-Olof Lodin: 

Bästa Ola, 

Som gammal Helsingborgare och HIF-fan kan jag inte låta Din uppfattning om den bolagsskattereform jag föreslår och arbetar på stå oemotsagd. Det korta referat som fanns i Rapport ger ju endast en del av sanningen, dvs den del reportern vill lyfta fram, och kan vara lätt att missuppfatta..   

Syftet med förslaget är för det första att försöka behandla eget och lånat kapital lika och ta bort den fördel att arbeta med lånat kapital och ränteavdrag, som skattesystemet idag redan i sig medför jämfört med att satsa egna pengar i ett bolag. Som grädde på moset går det idag genom globaliseringen och kommunikationsteknikens framsteg dessutom att genom ränteavdrag i Sverige flytta vinsten till andra länder – helst till ett lågskatteland, där det svenska bolaget lånar från ett annat koncernbolag beläget där. Det sker i stor skala främst bland större bolag och inte bara av riskkapitalbolag. Det radikalaste sättet att både uppnå likabehandling av eget och lånat kapital och samtidigt göra slut på det internationella räntearbitrage som hotar den svenska skattebasen, är att förbjuda avdrag för alla räntebetalningar. Bolagen får ju inte heller avdrag för utdelningen till aktieägarna. Vägrade ränteavdrag ger i praktiken en breddning av bolagsskattebasen med ca 250 mdr kr som kan läggas till den redan existerande skattebasen, som består av bolagsvinsterna. Det ger ett utrymme att sänka den formella skattesatsen till 15 % och staten får ändå in lika mycket eller mer bolagsskatt än idag. 

Det är alltså inte fråga om någon lättnad av den totala bolagsskattebördan, som Du tycks tro. Att jag går hela vägen med totalförbud mot ränteavdrag och så långt ner som till 15 % skattesats beror på att så  långt ner behöver man nog gå för att inte det generella ränteavdragsförbudet även för seriösa företag skall medföra störande stora kostander och skattehöjningar för dem. För de företag som idag använder mycket lånat kapital i bolaget för att undvika dubbelbeskattningen på bolagsvinsterna eller som sänker sin skatt genom internationellt räntearbitrage de får däremot skattehöjningar så stora att de måste anpassa sig till den nya situationen och göra sig av med lånen. Det framgångsrika företagen som inte lånar så mycket för dem blir det en vinst. Skattesystemet blir enklare och belönar risktagande med egna pengar. Det kommer dessutom locka utländska företag att förlägga sina lönsammaste projekt till Sverige. Härigenom ökar statens bolagsskatteinkomster. 

Det finns internationell forskning och beräkningar, som indikerar att just Sverige med sin stora internationella sektor och kvalificerade exportindustri och tjänsteföretag skulle vinna mest av alla europeiska länder på en sådan reform med såväl ökad sysselsättning som höjd välfärd som effekt. D.v.s. allt annat än vad Du förmodar i Din blogg. Vad Du kallar gammelmoderaterna kommer inte att slicka sig om munnen för reformen. Det finns också en hel del motstånd bland företagen. Gissa främst hos vilka. Så jag ser fram emot en ny positiv blogg från Dig. Jag bifogar också några föredragsbilder som kortfattat ger en beskrivning av hur reformen kan komma att se ut. Det finns fortfarande många problem att lösa och det är inte säkert att detta blir företagsskattekommitténs förslag. Det vet vi först hösten 20133 , då kommittén skall vara färdig. 

Med hälsningar, Sven-Olof Lodin  

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar