torsdag 3 maj 2012

Snåla politiker är elevernas största hinder


Skoldebattens vågor går alltid höga. Metta Fjelkner är allt som oftast på toppen av någon av vågorna och det är hennes roll som facklig företrädare. Jag håller verkligen inte alltid med henne men jag gillar hennes framfusighet och att hon verkligen tar sina medlemmars parti i varje läge. Idag skriver Fjelkner om att ojämlikheten i svensk skola har ökat dramatiskt dom senaste 20 år. Som botemedel på problemet vill Fjelkner se att skolan blir en nationell angelägenhet och därtill mer resurser. Numera klassiska krav från Lärarnas Riksförbund med andra ord.

Vad som dock är mycket intressant i Fjelkners debattartikel är raderna om resurser och dess kompensatoriska effekter i tre små kommuner. Fjelkner skriver:

”Vi kan visa att kommuner som Pajala, Övertorneå och Sotenäs via ekonomiska satsningar på undervisning har lyckats kompensera för elevbakgrunden.

Kommuner på bottenlistan karaktäriseras i stället av bristande förståelse för att resurser är en nödvändig faktor, men naturligtvis inte den enda faktorn.”DN
Detta tycker jag är mycket intressant. Här i Helsingborg får man allt som oftast höra, med anledning av vår mycket låga skolpeng, att resurser inte spelar så stor roll (egentligen ingen alls enligt somliga). Jag tror inte på det och Fjelkner bekräftar min hållning. För en som arbetat i skolan är det ganska självklart att ökade personalresurser i form av fler pedagoger och mer stödpersonal är en av framgångsfaktorerna för att få svåra klasser att fungera. Det ger också pedagogerna mer tid att vara just pedagoger vilket är bevisat att det är en avgörande faktor för hur väl elevernas resultat faller ut. Elevers bakgrund spelar också en avgörande roll för resultaten och där kan resurser kompensera för t ex brist på utbildning bland föräldrar.

Politiker ska värna skattemedel och inte slösa med resurser. Men man måste också ställa sig frågan vilket som är det största slöseriet. Att höja skatten eller att låta elever misslyckas i skolan pga snålhet. För det är i grund och botten vad det handlar om. För friskolereformen har inte lyckats, omgjorda betygssystem har inte lyckats, minskad personalstyrka har inte lyckats, arbetslagsindelningar har inte lyckats, F-9-skolor har inte lyckats, mer byråkrati har inte lyckats…ska jag fortsätta?

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar