tisdag 15 maj 2012

Reinfeldt är nog inte rasist men...

Twitterbävning. Ett ord som förmodligen kommer föras in i SAOL nästa år och som på många sätt är karaktäristiskt för den tid vi lever i. När "gammelmedia" inte riktigt hänger med i svängarna är Twitter, Facebook och den vidhängande bloggosfären ett fantastiskt instrument för informationsspridning. Trots att SVT inte ens bemödar sig att ha något på text-tv (kl 12.30 15/5) om Reinfeldts fadäs så har nyheten om "etnifieringen" av massarbetslöshetsfrågan spridits som en löpeld över Sverige. Vad det handlar om är att Reinfeldt, till TT, har sagt att:

"Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat." - Aftonbladet

Kring detta finns massor att säga. Två parallella spår har brutit ut. Ett som behandlar själva sakligheten i "massarbetslöshetsargumentet" och ett som diskuterar huruvida Reinfeldt är rasist eller inte. Det första spåret är egentligen en fortsättning på den diskussion som pågått under hela den borgerliga regeringstiden. Var beskrivningen av Sverige 2006 som ett land med horder av sjukskrivna, bidragsfuskande arbetslösa korrekt? Enkel statistikkunskap visar att så inte är fallet. Aftonbladet gör en pedagogisk sammanställning:

"2006 var arbetslösheten bland inrikesfödda 25-54 år 3,3 procent sista kvartalet. Motsvarande siffra första kvartalet 2012 är 3,8 procent. För utrikesfödda var arbetslösheten under 2006 års sista kvartal 11,2 procent och 14,8 procent första kvartalet 2012. För båda grupperna sammantaget var arbetslösheten 4,5 procent 2006 och 5,8 2012.
Siffrorna visar alltså att den problembild som Fredrik Reinfeldt lyfter fram i stort sett var densamma 2006, då allianspartierna beskrev situationen som massarbetslöshet. Även då var arbetslösheten påtagligt mycket lägre i gruppen inrikesfödda 25-54 år än för utrikesfödda." - Aftonbladet

Den andra frågan, om Reinfeldt är rasist eller ej, är "omöjlig" att svara på. Med detta menar jag att någon konsensus mellan dom politiska lägren aldrig kommer att infinna sig.

Jag tror personligen inte att Fredrik Reinfeldt anser att människor med en annan hudfärg är mindre värda eller sämre per automatik. Jag tror inte heller att Reinfeldt smygdrömmer om ett etniskt homogent samhälle där endast personer med hans egen hudfärg och kulturella arv existerar. Så att han skulle vara rasist ställer jag mig frågande till. Däremot tror jag att Reinfeldt har samma självgodhet i sig som många av hans företrädare i borgarklassen har gett uttryck för. Klassförakt och förakt för svaga individer ingår i den borgerliga logiken. Den som inte "lyckas" är misslyckad och har sig själv att skylla. Arbetslösheten som ju är aktuell i ovanstående diskussion är ett individuellt problem som endast kan skyllas på (svaga) individer.

Det är alltså i ljuset av borgerlig klasspolitik som Reinfeldts uttalande ska ses och inte som ett utslag av rasism betingad av hudfärg (eller kulturarv).

Dessutom tror jag det är kontraproduktivt att börja gapa om Reinfeldt som rasist. Alla dom väljare som röstat på Reinfeldt kommer bara att dra öronen åt sig och tänka att dom minsann inte har röstat på en rasist och så var den frågan död.

*****


Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar:

  1. Det intressanta är väl att i stället för att erkänna misslyckandet i den egna jobbpolitiken så börjar man att vrida och vränga på statistiken.

    Då blir det så här! Jag tolkar det så att Reinfeldt är nöjd med utvecklingen. Kritiken av arbetslösheten så 2006 var bara ett sätt att få makten. Han låtsades ha en jobbpolitik utan egentligen ha någon. Nu när det visar sig att arbetslösheten har bitit sig fast så kommer mörkläggning och märkliga uttalanden som dessa.

    SvaraRadera