måndag 14 maj 2012

Regeringen får stryk igen

Regeringens egeninstiftade finanspolitiska råd kommer allt som oftast med diverse utspel. Det lustiga är att man sällan ger regeringen speciellt mycket beröm för dom reformer som genomförs. Jobbskatteavdraget har ifrågasatts, dom generella sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för unga har ifrågasatts, fastighetsskatten har ifrågasatts och nu ifrågasätts även restaurangmomssänkningen. Momssänkningen ges karaktären av ett branschstöd och effektiviteten i detta är inget som bejublas. Även det som regeringen inte gör, som att inte stimulera ekonomin, ställer rådet sig skeptiska till.

Nu är inte allt finanspolitiska rådet säger någon sanning. Inte på långa vägar. Men man kan småle lite åt det faktum att Anders Borg får stryk på punkt efter punkt av ett råd som på många sätt instiftades för att ge stöd åt den ekonomiska politiken. Rådet ska bland annat:


-         följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till målen och till konjunkturutvecklingen,

-         bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar sysselsättning,

Visserligen är det modigt av regeringen att ha finanspolitiska rådet som granskare av den ekonomiska politiken men det intressanta är att regeringen inte bryr sig om vad rådet säger. Så frågan är vad rådet är till för? Att vara draglok när det passar och i övrigt sakna betydelse? Jag tror dessvärre att det är tänkt så.

*****
Bloggat: Peter J på ämnet

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar