torsdag 31 maj 2012

Kärnkraftsutredning motas i grind

En utredning ska ta ställning till huruvida kärnkraftsbolagen ska ta ett större ekonomiskt ansvar för kostnaderna för kärnavfallet. Utredningen skulle ha lämnats in idag men resultatet pekar på att kostnaderna skulle bli mycket höga för bolagen och därmed skulle priset på kärnkraftsproducerad el stiga rejält. Detta passar givetvis inte in i bland annat Centerpartiets idé om kärnkraften som en hållbar, långsiktig och miljövänlig energikälla så utredningen motas i grind. Budskapet är klart, gör om, gör "rätt", dvs kom inte tillbaka förrän ni pekar på resultat som passar regeringen.

Jag har tidigare skrivit om att kärnkraftsbolagen inte behöver bära sina egna risker genom stora försäkringssubventioner. Staten tar kostnaderna vid riktigt stora kärnkraftsolyckor. Till detta kan man alltså lägga det faktum att kärnkraftsproducenterna kan smutsa ner till subventionerat pris. Argumentet om att kärnkraften är billig är kvalificerat skitsnack. Vad som är sant är att mycket energi kan produceras av kärnkraften och därför är det svårt att ersätta den.

Men den borgerliga logiken i kärnkraftsfrågan gör ytterligare en kullerbytta. Marknaden ska sköta elproduktionen men riskerna och kostnaderna (i fallet kärnkraft) ska bäras av staten. Vinsterna däremot hamnar i bolagens fickor (ja, Vattenfall är statligt ägt men agerar "marknadsmässigt"). Det enda rimliga vore, om man har en avreglerad elmarknad, att låta såväl kostnader som risker bäras av marknaden om marknaden ska få vinsten. Då skapas incitament för att förändra marknaden och ta bort obsoleta produktionssätt. Alternativet är att låta staten ta över hela elmarknaden och stå för all elproduktion. Då får också politiken betydligt större muskler att påverka utvecklingen och kan styra utvecklingen mot förnyelsebar energi med större kraft. Som det är nu är elmarknaden, mycket tack vare kärnkraften, en enda stor röra där staten och kapitalet går sida vid sida på ett sätt som knappast gynnar en hållbar utveckling. Varken ekonomiskt eller miljömässigt.

Foto: sv.wikipedia.org


*****

Läs mer på Socialdemokraterna

12 kommentarer:

 1. Kort fråga, vem tar hand om kostnaderna om Suorvadammen brister och alla samhällen efter luleälv spolas bort? Hur skiljer sig den kostnadssituationen från den för kärnkraften?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrev vore det ju såfall bäst att antingen låta marknaden sköta området helt eller att staten sköter det helt. Man kan föra samma resonemang kring vattenkraften angående försäkringskostnaderna precis som du gör.

   Sen är det motiverat att subventionera förnyelsebara energikällor med ekonomiska styrmedel enligt min mening. Kärnkraften är inte förnyelsebar.

   Radera
  2. Det är mycket möjligt att kärnkraften idag inte kan klassas som förnyelsebar, men den är i alla fall hållbar då den förbrukar mindre icke förnybara resurser än någon annan förnyelsebar energiform (undantaget viss vattenkraft och biokraftvärme).

   Men de ~32 kton uran som spolas ut i haven varje år av världens floder på grund av naturliga erosionsprocesser skulle kunna förse varje nu levande människa med 3-4 kW energi så länge som floderna får fortsätta att rinna. Varför skulle inte det kunna klassas som förnyelsebart då?

   Varför är det "vettigt" att subventionera ineffektivitet? Arbetsinsatsen för förnyelsebart är 30 ggr högre än för kärnkraften per producerad kWh. Skulle inte det innebära att förnyelsebart inte uppfyller kraven för hållbarhet? Detta fick vi ju svart på vitt här: http://www.svensk-vindkraft.org/images/PDF/sv%20vind%20%F6ppet%20brev.pdf

   Socialdemokratin håller på att lösas upp delvis på grund av det ständiga velandet i energi- och kärnkraftspolitiken. Ni må vara enade utåt men på insidan kokar det. Er väljarbas är beroende av billig och säker tillgång på energi för att få behålla jobben. Det är väl därför de överger er... Eller har jag missat något?

   Radera
  3. Det vettiga ligger i det faktum att världen måste ställa om till förnyelsebara energiformer. Att många av dessa idag är ineffektiva beror ju också på det faktum att t ex kärnkraft, men även kol och olja, gör att det är ekonomiskt försvarbart (i det korta perspektivet) att fortsätta nyttja dessa källor. Skulle vi minska tillgången på kärnkraft och fossila bränslen skulle det gå fortare att få fram effektiv förnyelsebar energi.

   Nu stämmer det ju inte att väljarna överger S. Eller 36,0 % i opinionen (enligt dagens DS) är lögn?

   Radera
  4. Världen måste inte alls ställa om till förnyelsebara energiformer.

   Det är viktigt att inse att förnyelsebart som egenskap inte tillför någon ytterligare kvalitet till elektroner.

   Det är också viktigt att inse att förnyelsebart, hållbart, miljövänligt och "grönt" är helt olika saker. Valolja är förnyelsebar men inte miljövänlig och inte hållbar, exempelvis. Kärnkraft är hållbart, miljövänligt men inte förnyelsebart eller "grönt".

   Radera
  5. Varför måste värllden ställa om till förnyelsebart? Målet måste vara hållbart, eller?! Förnyelsebart är bara ett av verktygen för att nå dit!?

   Skulle vi ställa om vår el-produktion till 100% förnybart skulle våra miljöutsläpp öka med 300%, mer om man räknar in biokraft och utsläpp på grund av all import av material/maskiner för att klara detta, skulle det vara en miljövinst eller leda till en hållbar energiproduktion?

   Nej, minskar vi tillgången på energi kommer världen bli fattigare, utvecklingen av diffusa kraftformer går mycket långsamt (det ligger i dess natur) och utvecklingen kommer inte gå fortare när resurserna minskar.

   2010 skulle vi ju ha ersatt den Svenska kärnkraftsflottan med något "annat", slutet på 1980-talet snackades det kolkraftverk (jag har sett ritningarna). Nu är det 2012 och någon ersättning finns fortfarande inte, annat än kärnkraftshatares förhoppning om att en energirevulotion väntar runt hörnet bara vi lägger ner kärnkraften nu.

   Nu hävdar inte jag att kärnkraften är den magiska silverkulan som löser alla problem. Men att blankt säga nej till en teknologi på så lösa grunder som falsas runt i den Svenska debatten idag är ett hån mot rationellt tänkande och utnyttjandet av knappa resurser för att lösa våra energi- och miljöproblem.

   Vad gäller opinionsundersökningar så är jag tämligen skeptisk till dem så länge som den "store ledaren" håller knot-lådan stängd. Nog för att det blir lustigt när han uttalar något om energipolitiken där partilinjen och hans personliga åsikter kommer ut om vart annat. När han tvingas säga något av vikt, ja då kanske man kan ta dem på allvar, jag skulle inte hålla andan om jag var du.

   Men är det inte märkligt, så säg? Så länge han håller truten pekar opinionen uppåt...

   Men jag är pro aritmetik och anti politik, så i politiska hänseenden så är jag nog lika korkad som vem som helst.

   Radera
 2. Men då är det konstigt att du och så många andra kritiker enbart lyfter fram kärnkraften och säger "subvention" när i realiteten alla stora industrier är "subventionerade" på samma sätt. Preemraff i Göteborg och Lysekil, svensk vattenkraft, transport och förvaring av naturgas, diverse kemikalieindustrier, gruvindustrin etc. Varför ska enbart kärnkraften skötas av "marknaden" medan alla andra industrier slipper?

  Är det inte bättre att kräva en översikt av lagstiftningen gällande alla topprisker istället för att enbart peka ut en industri som faktiskt har lägre topprisk än många andra industrier? Det är analogt med skendebatten runt uranbrytning som egentligen borde handla om miljölagstiftningen som hanterar all gruvverksamhet.

  Förnybart är ett odefinierat ord. Ingen energikälla är förnybar enligt ordets egentliga mening, bara olika hållbara. Kärnenergi är precis lika hållbar ur resurssynpunkt som vind, sol, vatten etc med tanken på att en slumpmässigt utvald bit granit har högre energidensitet (pga spårmängderna uran och torium) än ekvivalent volym stenkol.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det ju kärnkraften som utredningen handlar om och blogginlägget handlar om denna. Sen svara jag ju dig att man kan anföra samma resonemang kring vattenkraften (och därmed inräknat alla andra subventionerade saker i samhället). Det är ju ett val man gör som politiker utifrån hur man vill se samhällsutvecklingen. Jag svarade även att marknaden eller staten skulle sköta "hela" området, dvs energiområdet.

   Kärnkraft förbrukar uran och uranen bildas inte i samma takt som den används. Alltså är det inte förnyelsebart.

   Radera
  2. Bra, Jag ser fram emot ett blogginlägg där du förespråkar ett helhetsgrepp på alla industriella topprisker och inte särbehandlar en industri som faktiskt har lägre topprisker än många andra.

   När det gäller förnybart. Neodym, kadmium, tellurium etc "nybildas" inte i samma takt som det grävs upp för att användas i "förnybara" energikällor. Vätet i solen som driver fusionen "nybildas" inte. De radioaktiva atomer som sönderfaller och producerar geotermisk energi "nybildas" inte. Förnybart är enbart ett floskelord utan fysikalisk mening. Det är svammel, hållbart är enda vettiga begreppet.

   Om vi får 100% av vår energi från kärnkraft så tar uranet i jordskorpan slut ungefär samtidigt som solen svällt och gjort liv omöjligt på jorden, att tvista om att ena är förnybart men inte andra blir alltså lite löjligt. Vi kan driva mänskligheten i miljontals år med ena eller andra, det finns ingen risk att det tar slut. Kärnkraftens bränsle tar slut när vi får slut på granit......

   Radera
 3. Tjernobyl-olyckan var inte i första hand en kärnkraftolycka, utan en politisk systemfels-olycka. Hur försäkrar man sig mot sådana? Det har förekommit ett flertal, och ännu värre polistiska systemfels-olycker under kommunisttiden i f.d. Sovjetunionen. Som exemepel kan nämnas att ett fullstatt passagerartåg på Transsibiriska järnvägen sprängdes i luften, när läckande gas från en naturgasledning, som korsade järnvägen. antändas av gnistor från tåget. Det är verkligen ett politiskt systemfel att denna katastrof aldrig nämns i svensk debatt. Vindkraftutbyggnaden med omfattande fågeldöd och naturförstörelse är också ett politiskt systemfel. En politik, som inte tillåter utveckling av ny kärnkraft, så att vi får ännu säkrare reaktorer, som dessutom återanvänder använt kärnbränsle, är ett politiskt systemfel av gigantiska mått, eftersom kommande generationer kan drabbas långt fram i tiden för kortsiktiga politiska vinster i nutiden.

  Jag har självfallet inget emot att varje anläggning får bära sina försäkringskostnader. Men försäkringspremierna ska bygga på skaderisk och inte på kampanjer för att hjälpa upp vindkraftens bristande lönsamthet. Skaderisken beror på skadefrekvens och skadornas troliga omfattning, med hänsyn till skadebegränsande åtgärder. Det är således klart att en stor olycka i Barsebäck hade fått värre konsekvenser än en stor olycka i Forsmark och Oskarshamnsverket, som både ligger i utpräglad glesbygd, c:a två mil från närmaste stad.

  90 % av skadorna längs den japanska ostkusten 11 mars 2011 berodde på tsunamin, förutom rent materiella skador såsom hoprasade hus och sönderslagna bilar, uppstod svåra personskador på grund av att folk fick svalde ner bensinblandat vatten, med svåra och dödliga lungskador som föjd. Resten av skadorna kan tillskrivas jordbävningen och de radioaktiva utsläppen fårn kärnkraftverket i Fukushima.

  Om detta ska vara ett argument för stängning av svenska kärnkraftverk, är det desto mer befogat med ett totalförbud mot bilar. Haveriet i Fukushima-verket hade nämligen kunnat undvikas, som man haft lika hög säkerhetsnivå som vi har i svenska kärnkraftverk. (Vilket bör påverka försäkringspremierna nedåt för de svenska verkens del), medan det helt saknas teknik för att hindra bilar från att krossas av en tio meter hög tsunamivåg med en tryckkraft på flera tiotals ton.

  Om alla energislagen ska bära sina egna kostnader, måste vindkraften bära kostnaderna för reglerkraften - och de risker den medför. Det blåser ju sällan när elen behövs, alltså måste vindkraften ersättas med annan elproduktion eller lagras i pumpkraftverk, vilket ger en energiförlust på närmare 30 %, som borde betalas på elnotan för vindkraften, förutom anläggningskostnaden för pumpkraftverken.

  Vindkraften är inte ens det bästa alternativet bland de s.k. gröna alternativen, varför vindkraftutbyggnaden borde stoppas genast. Pengarna till vindkraften borde hur som helst användas till pumpkratverk i de sydsvenska åarna, så att elen från de redan byggda skånska "vindmöllorna" kan användas när de behövs.

  Läs om den felaktiga energipolitikens konsekvenser: http://larsflemstroms.blogg.se/2012/april/utkast-april-6-2012.html

  SvaraRadera
 4. Kärnkraften mjölkas på betydligt mer pengar än den subventioneras för, genom den sk effektskatten. Dessutom är det staten som i slutänden bestämmer hur extremt onödigt överdimensionerat slutförvaret ska vara.

  Man kunde nöjt sig för länge sen och låtit kostnaden stanna vid 0.5 öre/kWh och man kan också fortsätta segdra saken och öka säkerhetsmarginalerna tills det kostar 100 öre/kWh.

  SvaraRadera
 5. Är det något problem att låta staten ta hand om hela landets elförsörjning? Som du skriver ska inte privata aktörer kunna tjäna pengar på t.ex. kärnkraftsproducerad el samtidigt som samhället tar kostnaderna vid ev. haverier.

  I övrigt är kärnkraft det enda storskaligt vettiga alternativet för tillfället.

  SvaraRadera