onsdag 16 maj 2012

Ibland undrar man vad Socialdemokraterna har hållit på med. "Jorden de ärvde" av Björn af Kleen

Det finns stunder då jag undrar vad mitt kära parti har sysslat med genom åren. En sådan stund hade jag under min läsning av "Jorden de ärvde" av Björn af Kleen. Boken som fick stor uppmärksamhet när den kom 2009 är ett mycket intressant porträtt av en grupp som många sällan tänker på och som ännu fler hyser uppfattningen om att den saknar inflytande och makt. Denna grupp kan benämnas som "lantadeln" eller den jordägande adeln och består av ett antal familjer företrädesvis boendes på större herresäten söder om Dalälven. Familjer vars släktingar blivit adlade genom diverse mer eller mindre hedervärda prestationer genom historien och som numera räknas som vem som helst åtminstone rent konstitutionellt.

I boken får läsaren stifta bekantskap med några av Sveriges mäktigaste jordägarfamiljer och af Kleen gör en genomgång av olika regler, traditioner och lagar som styr denna grupp. Bland annat tar han upp fidiekommiss, dvs rätten för manlig bröstarvinge att ärva hela egendomen, och dess konsekvenser för såväl egendomsfrågan som arvsrätten. Fidiekommiss är en djupt odemokratisk tradition som är orättvis inte bara i det att alla utom förstfödda sonen blir arvslösa. Kvinnor utesluts också pga sitt kön.

Olika beskattningsfrågor lyfts också och kortet om att adelsfamiljerna inte skulle ha råd att sköta sina kulturhistoriska slott om dom inte fick olika subventioner och bidrag synas även det. Bilden av en välmående och på samhället profiterande grupp framträder tydligt i boken. Sen finns det goda och dåliga exempel där enskilda individer i gruppen som gör stor samhällsnytta. Men överlag är det en mycket beklämmande bild som målas upp.

Varför inledde jag då med att undra vad mitt parti har sysslat med? Med några få undantag som t ex Carp Piper så består ju knappast denna grupp av åsiktsfränder till mig. Jo, av det enkla skälet att Socialdemokraterna har hjälpt till att bevara fidiekommisset och motivera skattelättnader som gynnar denna mycket välbeställda grupp å det grövsta. Sverige är det enda landet som har kvar fidiekommiss trots att vi också är (eller kanske var) det mest socialdemokratiska landet i världen. Ett förbannat hyckleri sammanfattat av Göran Persson i den intervju som af Kleen gjort med den förre statsministern i boken. Det är banne mig pinsamt att läsa vad kamraterna i S-regeringen sysslat med på detta område och jag hoppas att framtida S-regeringar tar tag i frågan på ett nyktrare och mer ideologiskt stringent sätt.

Boken bör läsas både som ett samtidsdokument och som en påminnelse om att vi har mycket kvar att jobba med i det här landet. af Kleen har gjort ett strålande jobb och jag hoppas han fortsätter med denna typ av granskningar för det behövs fler sådana.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar