måndag 14 maj 2012

Höga skatter och demokrati

Korruption gör större skada än vad man tidigare har trott. Dessa föga förvånande rön presenteras idag av bland annat Bo Rothstein. Att fusk och mutor undergräver samhället är ganska självklart men i likhet med allting annat är det bra att verkligheten beskrivs utifrån fakta och inte via emotioner. Något som också kommer fram i undersökningen och som är väldigt intressant är dom indikationer som finns på vilka motmedel som är effektiva mot korruption. Rothstein och hans kollegor menar nämligen att jämställda samhällen med välutbildade medborgare och höga skatter är mindre korrupta än andra länder. Detta ligger på många sätt i linje med vad t ex Richard Wilkinson och Kate Pickett påvisat i sin bok "Jämlikhetsanden".

Det finns alltså ett egenvärde i att ett samhälle är jämlikt och detta uppnås via progressiva och höga skatter. Fler människor mår bättre och samhället utvecklas i mer demokratisk riktning om samhället byggs upp via ett skattetryck som utjämnar livschanserna. Alla tjänar på det.

Foto: kajraving.blogspot.com


Det intressanta med detta är också att ett liberalt rättighetspatos kan upprätthållas även om skatterna är höga men ett socialistiskt jämlikhetspatos kan inte upprätthållas om skatterna är för låga. Höga skatter behövs för att utjämna klyftorna i ett samhälle. Detta är ett intressant faktum som många liberaler av idag inte ser. Men det beror till största del på okunskap hos dessa liberaler och inte på liberala ideologiska begränsningar. Problemet är att bombliberaler av Jan Björklunds kaliber har bankat högre på sina tomma tunnor än vad socialliberalerna har gjort. Men tydligen är det viktigare med atomvapen på Gotland än social utjämning.

*****

Bloggat: Martin, Stig-Björn  

Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. De skatter de flesta betalar är endast svagt progressiva. Momsen, kommunal- och landstingsskatten är huvudsakligen proportionerliga. Endast den statliga inkomsskatten har progressiva inslag, så jag kan inte se annat än att du argumenterar för ett skattesystem som vi inte har.

  Det finns ett annat sett att se på höga skatter (högre än de vi har idag) och det är att det skulle ge mer makt till politikerna. Varför skulle det vara bra? Det skulle leda till ett klientsamhälle där medborgarnas ekonomiska standard bestäms av om man tillhör någon av de grupper politikerna vill gynna. Det skulle bli mer lönsamt att "smöra" för politikerna och mindre lönsamt att anstränga sig genom att t.ex. studera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inkomstskattesystemet är ju progressivt och det är en stor del av kakan. Sen har ju t ex det svenska systemet genomgått stora förändringar med slopad fastighets-, förmögenhets- och arvsskatt. Något som försämrat progressiviteten vilket, i förlängningen, då rimligtvis borde öka korruptionen om Rothsteins m.fl teser stämmer.

   Radera